Lietuvių rašiniai

3954 dokumentai
Moterų paveikslai Lietuvių literatūroje
Visais laikais buvo kuriamas moters įvaizdis. Ypač literatūroje moterims buvo sukuriamas vaizdingas jų paveikslas. Tai puikiai atskleidžia Juozo Tumo – Vaižganto bei Jono Biliūno kūriniai. Galima teigti, kad beveik visais laikais moteris buvo ir yra pateikiama kaip namų šeimininkė. Taip pat, moteris laikoma kantria, likimui ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 29
Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis?
Ar įmanoma išlikti žmogumi nežmoniškomis sąlygomis? Rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 02 27
Dievų miškas - Žmogus prievartos pasaulyje
Dievų miško rašinys apie žmogų prievartos pasaulyje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2012 12 19
Ar atlaidumas silpno žmogaus bruožas?
Ar atlaidumas - silpno žmogaus bruožas?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 01 02
Meilės tema lietuvių literatūroje
Meilės tema lietuvių literatūroje.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 11 13
Ar aktualūs šiandien K.Donelaičio pamokymai?
Ar aktualūs šiandien k. Donelaičio pamokymai?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 03 05
Ar charakteris lemia žmogaus likimą?
Ar charakteris lemia žmogaus likimą?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 12 11
Vincas Krėvė Skirgaila Žmogus be Dievo
Vinco krėvės istorinė drama “skirgaila” parodo xiv a. Pabaigos situacijа lietuvoje, kai valstybė atsiduria dviejų tikėjimų, kirkščionybės ir pagonybės, kryžkelėje. Tokiu momentu valstybės valdovas turi būti itin stiprus ir protingas, kad sugebėtų surasti patį geriausiа sprendimа visai tautai. Lietuvos kunigaikštis ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2011 03 12
Šeimos svarba Vaižganto ir Biliūno kūriniuose
Šeimos svarba vaižganto ir biliūno kūriniuose.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 04 28
Ar charakteris lemia žmogaus likimą rašinys
Ar charakteris lemia žmogaus likimą.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 02 20
Ką reiškia būti įsipareigojusiam tėvynei?
Žmogus gyvena pasaulyje, kuris priverčia kiekvieną gyvą būtybę kažkam įsipareigoti, už kažką jausti atsakomybę, turėti kažkokių pareigų ir jas vykdyti. Kiekvienas turime skirtingų pareigų, tačiau pareiga tėvynei gyvuoja kiekvieno mūsų širdyse ir privalome ją ne tik jausti, bet ir vykdyti. Pabandykime apžvelgti, kokios gi ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 03
Rašinys apie draugystę
Reikia draugą turėti, kad galėtum mylėti, kad galėtum išsaugoti, tik vienintelį draugą.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 11 25
Skriauda ir atjauta Biliūno kūryboje
Skriauda ir atjauta j. Biliūno kūryboje
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 24
Hamletas - gyvenimo tiesos ieškotojas
Lietuvių kalbos rašinys. Hamletas - gyvenimo tiesos ieškotojas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 10 10
Meilė - kančia ir stiprybė
Meilė- kančia ir stiprybė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 01 15
Humaniškumas esminis žmogaus gyvenimo principas
Humaniškumas- esminis žmogaus gyvenimo principas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 04 22
Meilė kelia ir gramzdina
Meilė kelia ir gramzdina. Pagal Vincas Mykolaitis - Putinas, Marius Katiliškis.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 03 30
Ar žmogui svarbu turėti namus?
Ar žmogui svarbu turėti namus?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 04 24
Donelaitis Metai rašinys
Kristijono donelaičio poemoje „metai“ yra aprašytas tikras būrų gyvenimas, jo kūrinyje galime rasti visokių pamokymų. Epizoduose autorius moko būrus ūkininkauti, pataria, kaip ir kada atlikti vienus ar kitus darbus. Daug aprašoma yra gamta.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2013 02 24
Darbas Donelaičio poemoje Metai
Darbas K. Donelaičio poemoje „Metai“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 09 15
Hamletas rašinys
Hamleto rašinys lietuvių kalbos pamokai.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 09 24
Kaltės ir atgailos samprata J. Biliūno novelėse
Kaltės ir atgailos samprata j. Biliūno novelėse
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 06
Ką žmogus atranda prarasdamas?
Ką žmogus atranda prarasdamas?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 05 25
Svarbiausias žmogaus teisėjas yra sąžinė
Svarbiausias žmogaus teisėjas yra sąžinė.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 2 psl.
2014 01 15
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“
Gyvenimo prasmės problema Mykolaičio-Putino romane „Altorių šešėly“.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 04 10
Moralinių vertybių aktualumas šiandien
Apie kokias moralines vertybes svarbu kalbėti šiandien?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 01 06
Ar tautos praeitis svarbi dabarčiai?
Ar tautos praeitis svarbi dabarčiai?
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2012 05 20
Darbo džiaugsmas ir prasmė lietuvių literatūroje
Darbo džiaugsmas ir prasmė literatūroje. (K. Donelatis, J. Gėtė, M. Mažvydas.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2014 07 21
Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje
Gamtos vaizdavimas lietuvių literatūroje. Rašinys.
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 3 psl.
2013 04 16
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai.
Tėvynės laisvės kaina – žmonių gyvenimai. Kiekvienam žmogui tėvynė, gimtoji žemė, „aplaistyta“ protėvių krauju, yra brangi bei svarbi. Visi, mylintys gimtąją šalį, nori jai gražesnės, šviesesnės ateities, visi trokšta laisvės savo gimtajam kraštui. Bet ką iš tikrųjų galima padaryti dėl gimtosios žemės? Kiek daug ...
Lietuvių rašiniai, Rašinys, 1 psl.
2013 05 09