Lietuvių referatai

669 dokumentai
Remarkas. Trys draugai
Remarko knyga ,,trys draugai". Žanras. Tema. Turinys. Aforizmai. Ši knyga yra apie ,,prarastąją kartą“ ir tris likimo draugus - robertą lokampį, gotfrydą lencą ir oto kėsterį, kurių draugystė buvo svarbesnė už bet ką kitą gyvenime, ir kurie padėdavo vienas kitam bet kokioje situacijoje.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2011 09 15
Meilė literatūroje remiantis konkrečiais pavyzdžiais
Dažnai literatūroje kalbama apie meilę. Remdamiesi konkrečiais kūriniais pasvarstykite, kokia meilės samprata dažniausia lietuvių literatūroje. Meilė – amžina tema , kuri atsispindi visų tautų kūryboje. Lietuvių tauta pirmiausia apie meilę prakalbo tautosakoje. Pasakose karalaitis įsimyli paprastą,nekilmingą, tačiau dorą, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 05 22
Žmogaus santykis su gamta dramatiškai pakito
Gamta tai neatsiejama žmogaus gyvęnimo dalis, kuri žmogui suteikia tiek dvasinį tiek išorinį malanumą. Taigi, ką žmogui duoda gamta, ir koks jos santykis su žmogumi? Jau nuo seno žmogus būdamas gamtoje pasikrauna energijos, atsipalaiduoja nuo rūpęsčių, pradeda svajoti, kurti naujas idėjas. Tai padeda žmogui labiau susikaupti ir ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 05 25
Darbo išaukštinimas lietuvių literatūroje
Darbo išaukštinimas lietuvių literatūroje. Įvadas. Juozas tumas-vaižgantas (napalys darbus dirba). Kristijonas donelaitis (metai). Vincas krėvė (skerdžius). Justinas marcinkevicius (šventoji duona). Išvados. Naudoti šaltiniai.
Lietuvių referatai, Referatas, 9 psl.
2013 03 13
Užgavėnių valgiai ir jų prasmė
Užgavėnės - labai smagi žiemos išvarymo šventė. Šiai šventei būdingas morės deginimas, persirengėliai, valgiai, apie kuriuos ir bus šis referatas. Vienas iš pagrindinių šaltinių, kuriuo rėmiausi rašydama – pranės dundulienės knyga „ lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos“. Žinoma , naudojausi ir internetu, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 11 14
Alberas Kamiu Camus Maras analizė
Turinys. Įvadas. Maro simbolis. Romano personažai. Ramberas. Daktaras rijė. Tėvas panlu. Taru. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių referatai, Referatas, 10 psl.
2011 01 12
Vaizduojamo meno kūrėjai. J. Mačiūnas J.Mekas M.K.Čiurlionis
Lietuvos respublikos prezidentas aleksandras stulginskis yra sakęs „ mūsų lietuvių maža, bet mes galime iškilti savo darbu, gabumu, mokslu“. Būtų sunku nesutikti su šiais žodžiais, nes išties yra lietuvių garsinusių ir tebegarsinančių mūsų gimtąjį kraštą. Lietuva yra lygiai tokia pat darbšti šalis, kaip ir kitos. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 03 14
Referatas apie knygą Česlovas Milošas romanas Isos slėnis
Česlovo Milošo biografija ir asmenybė. Česlovo Milošo kūryba. Isos slėnis‘‘ Tomo paveikslas. Senelių paveikslas. Pakėnas, mokytojas Juozapas, eigulys Baltazaras. Mitinis pasaulis.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2015 04 12
Specialybės kalbos terminai
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Literatūros sąrašas. Mechatronikos specializavimosi srities tikslas – suteikti mechanikos inžinerijos specialistams pakankamai žinių iš elektronikos, informatikos ir valdymo teorijos. Šios žinios yra būtinos eksploatuojant šiuolaikinius technologinius įrenginius.
Lietuvių referatai, Referatas, 6 psl.
2011 06 16
Jono Biliūno kūryba
Įžanga. Apie autorių. Apysaka „Lūdna pasaka“. Novelė „Lazda“. Novelė „Ubagas“. Novelė „Vagis“. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2013 09 23
Romanas Isos slėnis
Įvadas. Veikėjų paveikslai Tomas. Senelis Kazimieras Surkontas. Močiutė Michalina Surkontova. Močiutė Bronislava Dilbinova. Pakėnas. Mokytojas Juozapas. Eigulys Baltazaras. Mitinis pasaulėvaizdis. Lokio simbolika. Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 14 psl.
2014 03 04
Biblijos pasaulio atgarsiai mero romane lygiosios trunka akimirką
Rašytojas žydas icchokas meras nukreipia akis į karo meto žydų tautos tragediją ir sukuria nuostabų romaną. Rašytojas savo romanui pasirenka vieną šeimą- tėvą abraomą ir septynis jo sūnūs bei dukteris. Negailestingais šeimos narių likimais, icchokas parodo xx a. Daromus žiaurumus. Jis aprašo lemtingąją šachmatų partiją, o ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2012 02 20
Krėvė Skirgaila valdovo problema
Įvadas. Valdovo problema krėvės dramoje „skirgaila“. Vincas krėvė — mickevičius. Istorinė drama „skirgaila“. Istorinė asmenybė — kunigaikštis skirgaila. Pagrindinis dramos veikėjas — valdovas skirgaila. Išvados. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 11 psl.
2012 04 10
Žemaitė Marti Ar mane sujaudino Katrės likimas?
Zemaite-zymiausia lietuviu realizmo kureja, prozos klasike. Savo kuriniuose ji apraso lietuvos valstieciu gyvenima, ju buiti, paprocius, tarpusavio rysius. Rasytoja savo kuriniuose gvildena ivairias socialines problemas, perteikdama jas kaip seimos nesutarimus. Katres ir jono vestuves bei toliau sekes gyvenimas ir buvo viena tu problemu, kuria ...
Lietuvių referatai, Referatas, 1 psl.
2011 08 01
Kalbos kultura. Klaidų taisymas
Kalbos kultura. Šiame darbe stengsiuosi panaudoti pagrindines taisykles, bei remtis didžiųjų klaidų sąrašu. Ieškosime sintaksės, gramatikos ir leksikos klaidų internete bei spaudoje. Įvadas. Įvairių klaidų paieška ir jų taisymas. Priedai. Išvados.
Lietuvių referatai, Referatas, 14 psl.
2010 06 17
Maironis Ko siekiu ir alkstu interpretacija
Maironis „Ko siekiu ir alkstu“.
Lietuvių referatai, Referatas, 1 psl.
2013 06 26
Lietuvių liaudies patarlės ir priežodžiai
Įvadas. Įžanga. Patarlių ir priežodžių kilmė ir paplitimas. Temos. Meninis vaizdas. Intonacinė-sintaksinė raiška, ritmas. Išvados. Naudota literatūra. Patarlės ir priežodžiai – mažyčiai poetiniai kūriniai. Patarlė telpa viename sakinyje, o priežodis dažnai sudaro tik jo dalį. Patarlės apibendrina įvairius reiškinius, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 11 psl.
2011 08 01
Sofoklis Antigonė vertybių sistema
Visuose kūriniuose sutinkamos vertybės. Vienuose jų randama daug, kituose mažai. Graikų rašytojai stengėsi vaizduoti idealų ir harmoningą pasaulį. Dėl to jų kūriniuose buvo pabrėžiamos teigiamos žmonių vertybės,o ydos tiesiogiai neparodomos arba slepiamos. Sofoklio “antigonėje” taip pat radome nemažai vertybių. ...
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2011 08 01
B. Sruoga ,,Dievų miškas'' ryškiausi personažai
Balys Sruoga. Vacekas Kozlovkis. Fricas Zelionkė. Arno Lėmenas. Julius Švarcbartas. Traugotas Majeris. Arno Chemnicas.
Lietuvių referatai, Referatas, 4 psl.
2015 11 12
Užgavėnės referatas Užgavėnių kaukės ir jų prasmės
Užgavėnių kaukės ir jų prasmės. Įvadas. Kaukės. Kaukių prasmės. Naudota literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 7 psl.
2013 04 07
Salomeja Nėris Prie didelio kelio Kaltės ir atleidimo motyvas
Eilėraštis “Vėl sniegti” priklauso brandžiajai S. Nėries lyrikai. Šis eilėraštis buvo parašytas 1942.XI.05. Tuo metu rašytoja buvo išvykusi į Maskvą, dėl to stipriai išgyveno. Eilėraštis pradedamas tarsi autorės prisiminimais apie tolimą tėvynę. Tai tarsi pokalbis su ja, kuris įvyksta jausmams susikaupus, didelio ...
Lietuvių referatai, Referatas, 10 psl.
2011 08 01
Emigracija Lietuvoje
Įvadas. Emigracijos raida. Veiksniai priverčiantys emigruoti. Emigracijos sukeltos problemos. Teigiamas emigracijos poveikis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2012 03 20
Knygos aprašymas Lucy Maud Montgomery Anė iš Žaliastogių
Lucy Maud Montgomery. ,,Anė iš Žaliastogių“.
Lietuvių referatai, Referatas, 1 psl.
2013 06 26
Donelaitis Metai. Teigiami veikėjai
Jo poema ,,metai“ yra vienas ryškiausių ir atviriausių realizmo kūrinių, kadangi jis aprašė tikrą būrų gyvenimą, buitį, nieko nepagražindamas ir neiškreipdamas. K. Donelaičio kūrinys kupinas aukštos moralės, šeimos dorybių bei tėvynės meilės. Dėl gilaus liaudies gyvenimo pažinimo, dėl lietuvių kalbos, papročių, ...
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2010 12 09
Knygos pristatymas Heroinas
Melvino Burgeso knygos „Heroinas”. Pristatymas. Kaip aš pradėjau skaityti „Heroiną“? Kur skaičiau? Kiek laiko? Pagrindinė kūrinio mintis, tema. Laiškas pasirinktam kūrinio veikėjui. Pasirinkta citata, jos iliustracija ir komentaras. Mano mintys apie šią knygą. Mano ranka su mintimis ,kurios kilo skaitant knygą.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2013 06 26
Pedagoginė praktika globojant mentoriui referatas
Vytautas Tamulynas. Pedagoginė praktika globojant mentoriui edukologijos užduotys. Pamokos fragmentų su mentoriumi vedimas. Užduoties savirefleksija. Mokinių bendrųjų ugdymo si kompetencijų nustatymas. Istorijos pamoka Mokėjimo mokytis kompetencijos požymiai. Pažinimo kompetencijos požymiai. Geografijos pamoka Mokėjimo mokytis ...
Lietuvių referatai, Referatas, 14 psl.
2016 01 10
Viljamas Šekspyras Makbetas
Viljamas Šekspyras ,,Makbetas“. Kūrinio atpasakojimas. Kūrinio temos. Kūrinio problemos. Pagrindiniai veikėjai. Kūrinio idėja. Aforistiniai posakiai. Kūrinio aktualumas. Ko iš kūrinio gali pasimokyti šiuolaikinis žmogus. Kūrinio apibendrinimas. Kūrinio vizualizacija.
Lietuvių referatai, Referatas, 3 psl.
2013 06 26
Įtikinimas. Įtikinimo kalba. Kaip įtikinti
Įvadas. Įtikinimo kalbų tipai. Kalbos apie faktus. Kalbos apie vertybes. Kalbos apie veiklą. Kaip įtikinti? Išvados. Literatūra.
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2012 04 11
Mikalojus Radvila rudasis
Įvadas. Radvila rudasis. Išvados. Literatūrinis sąrašas
Lietuvių referatai, Referatas, 8 psl.
2012 12 02
10kl kalbėjimas. Kultūra
Nors šiais laikais ypač svarbų vaidmenį užima internetas, žurnalai, laikraščiai, kuriuose galima sužinoti aktualią, bet dažnai nevertingą ir nereikšminą informaciją, tačiau vis dar išlieka poreikis dvasiškai tobulėti. Šią galimybę suteikia literatūra, parodos, teatras ir, aišku, muziejai, atsiradę xvii amžiuje. Muziejus ...
Lietuvių referatai, Referatas, 2 psl.
2011 05 01