Lietuvių savarankiški darbai

64 dokumentai
Jono Radvano pastraipa
Užduoties pavyzdys. J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas. •. Atlikite teksto suvokimo testą (atsakymus rašykite pilnais sakiniais) ir pasiruoškite rašyti literatūrinę pastraipą. I dalis (31-96eil. )Ką sužinome apie lietuvių kilmę? Kuo reikšminga tokia kilmės teorija? Raskite epitetus, kuriais apibūdinama Lietuva ir ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 10 29
Pastraipa: egzistenciniai klausimai V. Mačernio poezijoje
Egzistenciniai klausimai literatūroje.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2013 11 26
J. Radvano „Radviliados“ teksto suvokimo testas
Kūrinio veikėjas – istorinė asmenybė. Tai. Primenant lietuvių kilmės iš romėnų istoriją bei pasakojant apie Mindaugą, Gediminą bei kitus garbingus valdovus, siekiama. Radvilos protėviai apibūdinami epitetais. Piešiant įtaigų Radvilos paveikslą, atskleidžiami veikėjo jausmai. Toliau veikėją charakterizuoja jo paties kalba ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 10 08
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė (literatūrinė ir samprotavimo pastraipa)
Žmogaus buvimo pasaulyje vertė literatūroje. Žmogaus buvimo pasaulyje vertė.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 2 psl.
2013 11 26
Darbuotojo kalbos kultūra formuoja įmonės įvaizdį
Darbuotojo kalbos kultūra formuoja įmonės įvaizdį.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2013 12 16
Kas geriau buti mylimam ar kelti baime?
Kas geriau buti mylimam ar kelti baime?
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2015 11 09
Veiksmažodžio, dalyvio, pusdalyvio, padalyvio kartojimas
Veiksmažodžio , dalyvio , pusdalyvio , padalyvio kartojimas. Pjesės premjerą. Olimpiados čempionus. Žodžių prijungimo būdai.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2015 06 15
Kalbos klaidos ir jų taisymas (2)
Klaidingas sakinys. Taisymas. Šaltinis.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2013 12 15
Ką apie meilę kalba Vaižgantas? (literatūrinė pastraipa)
Ką apie meilę kalba Vaižgantas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2015 03 03
Įvairių pasakojimų kūrimas ir perteikimas
Įvadas. Priešmokyklinio amžiaus vaikų monologinės kalbos raiškos ypatumai. Pasakojimų perteikimas bei perkūrimas. Rišlaus pasakojimo įgūdžiai. Pasakojimo kūrimas žaidžiant. Rankų darbo knygelė. Išvados. Literatūra. Ugdomosios veiklos epizodai Ankstyvasis. Vidurinysis Priešmokyklinis.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2014 05 20
Terminai savarankiškas darbas
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Šaltiniai.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 01 04
Savarankiško darbo struktūra ir įforminimo reikalavimai
Įvadas. Savarankiškų darbų rūšys ir formos. Savarankiško darbo rengimas. Savarankiško darbo struktūra. Antraštinio lapo tvarkymas. Įvadas. Pagrindinio teksto rašymas. Išvados ir siūlymai. Cituotų ir naudotų informacijos šaltinių sąrašas. Priedai. Savarankiško darbo įforminimo reikalavimai. Pagrindinės spausdinimo taisyklės. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 psl.
2015 05 05
Rašiniai pagal knygas
Perskaitytos knygos. Fiodoras Dostojevskis. ,,Nusikaltimas ir bausmė“. Johanas Volfgangas Gėtė. ,, Jauno Verterio kančios“. Džordžas Gordonas Baironas. ,,Kainas“. Alberas Kamiu. ,,Maras“. Balys Sruoga. ,,Dievų miškas“. Marius Kateliškis. ,, Užuovėja“. Romualdas Granauskas. „Gyvenimas po klevu“. Viljamas Šekspyras. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2017 05 11
Taisyklingas linksnių ir prielinksnių vartojimas, sakinių ir sakinio dalių jungimas
Taisyklingas linksnių ir prielinksnių vartojimas, sakinių ir sakinio dalių jungimas. Linksnių vartojimo taisyklingumas. Vardininkas. Kilmininkas. Naudininkas. Galininkas. Įnagininkas. Vietininkas. Pasirinkite tinkamą variantą. Netinkamą (-us) išbraukite. Atskliauskite. Perskaitykite tekstą. Atkreipkite dėmesį į paryškintų žodžių ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2013 10 22
Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos raidos ir ugdymo bruožai
Įvadas. Ankstyvojo amžiaus vaikų kalbos ugdymo bruožai. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 02 10
Jurgis Savickis, novelių nagrinėjimo klausimai
Ad astra ". Jono Graužos nuotykiai ".
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2016 11 22
Kančia - nuolatinis mąstančio žmogaus palydovas
Kančia – nuolatinis mąstančio žmogaus palydovas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2014 05 05
Periodiniai spaudiniai
Įvadas. Periodinė spauda. Pirmasis lietuvių periodinis leidinys. „Aušrai“ ir „Varpui“ pasirodžius. Po spaudos draudimo metų. Laisva spauda, laisvoje šalyje. Bulvarinė arba geltonoji spauda. Išvados.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2014 05 30
Rašyba ir skyryba 8 klasei
Savarankiško darbo pamoka skyryba, rašyba, morfologinis nagrinėjimas. Labas rytas. Pasitikrinkite, kaip išmokote Sudėti skyrybos ženklus Taisyklingai rašyti Morfologiškai nagrinėti. Gero darbo pamokoje. Sudėk skyrybos ženklus. Žmogau ar tau negaila savęs ir kitų. Sėkloms subrendus stiebelis. Užpildyk lentelę. Pasitikrink. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2015 10 07
Specialybės kalbos terminai savarankiškas darbas
Pirmoji savarankiško darbo užduotis. Specialybės terminai. Antroji savarankiško darbo užduotis. Aktualios kanceliarinės kalbos klaidos. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 12 04
Specialybės kalbos terminų darbas
Įžanga. Terminai. Kirčiavimas. Terminų kūrimas. Išvados.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 psl.
2017 01 26
Lietuvos gyventojų neigiamas požiūris į imigrantus, priežastys ir padariniai
Tyrimo problema Lietuvos gyventojų neigiamas požiūris į imigrantus, priežastys ir padariniai. Problemos pagrindimas. Problemos naujumas/aktualumas. Tyrimo objektas Imigrantų ir Lietuvos gyventojų santykiai. Tyrimo tikslas. Uždaviniai. Empirinio tyrimo metodas (apklausaTyrimo struktūra. Pagrindinės sąvokos. Darbo imigrantai. ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2015 03 14
Švietimo, romantizmo, realizmo bruožų lentelė
Švietimas. Romantizmas. Realizmas. Minties laisvė, tolerancija. Šviečiamajameamžiuje protas, mokslas, visuomenės pažanga, liaudies švietimas yra populiarios sąvokos. Skurdas ir priespauda atsiranda dėl žmonių tamsumo, prietarų. Žmogus skatinamas pats ieškoti tiesos, nepasitikėti autoritetais. Literatūrą švietėjai irgi laiko ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 1 psl.
2013 06 06
Kalbos klaidų taisymas ir apibendrinimas rašytiniuose specialybės tekstuose savarankiškas darbas
Kalbos klaidų taisymas. Leksikos klaidos. Sintaks4s kalidos. Specialybės kalbos klaidos. Žodžių sandaros klaidos. Išvados. Šaltinių sąrašas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 psl.
2016 12 19
Leksikologijos savarankiškas darbas
Įvadas. Leksikos klaidos. Svetimybės (barbarizmai). Daliniai barbarizmai (hibridai). Nevartotini vertiniai (vertalai). Netinkama reikšme pavartoti žodžiai (semantizmai). Žodžių darybos klaidos. Priešdėlių vediniai. Priesagų vediniai. Kalbos klaidos žiniasklaidoje (straipsnio analizė). Išvados. Literatūra.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 psl.
2016 01 14
Lietuvių kalbos kultūros savarankiškas darbas
Lietuvių kalbos kultūros. Užduotis. Sudaryti savo specialybės terminų žodynėlį rašant nevartotiną ir vartotiną terminą abėcelės tvarka. Apimtis 50 – 100 žodžių. Klaidingas sakinys Ištaisyta klaida. (= Oficialaus vizito. Visas autobuso kėbulas buvo paveiktas korozija. Didžiausia blogybė dėl automobilinių dujų įrangų ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2017 01 10
Lietuvių vaikų literatūros apžvalga
1918 1940 metų lietuvių vaikų literatūros apžvalga. Pranas Mašiotas 1863. Apsakymai ir apsakymėliai. Kai kurios stiliaus ypatybės. Vaikų literatūra 1930. Nemulėlio poezija vaikams. Jonas pas čigonus ”. “ Dirbk ir baiki ”. “ Keistutis pas Gediminą ”. “ Kiškių sukilimas ”. Brazdžionis 1907 2002.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2017 05 19
Mokymasis visiems: besimokančios bendruomenės kūrimas
Mokymasis visiems besimokančios bendruomenės kūrimas. Mokymosi aplinka. Siekiama kurti saugią mokymosi aplinką. Kartu besimokančios bendruomenės santykių kūrimas grindžiamas. Mokymosi aplinka turėtų skatinti. Aplinka, kurioje mokomasi, turėtų būti funkcionali. Mokykla kaip besimokančiųjų bendruomenė. Mokykla išgyvena ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 12 14
Netaisyklingi sakiniai
Profesinės kalbos ugdymas netaisyklingų sakinių. Rinkimas ir taisymas.
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2014 12 04
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas
Specialybės kalbos kultūros dalyko savarankiškas darbas. Surašykite 15 savo specialybės terminų , nurodykite kirčiuotę ir sukirčiuokite žodžius pavojinguose linksniuose. Nurodykite duotų vietovardžių kirčiuotę. Sukirčiuokite vietovardžius pavojinguose linksniuose. Pateikite 15 sakinių su pavartotais tarptautiniais žodžiais ...
Lietuvių savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2017 02 03