Lietuvių Šperos

14 dokumentų
Lietuvių autorių špera
Apie autorius. A. Vaiciulaitis. R. Granauskas. V. Macernis. A. Skema. H. Radauskas. J. Biliunas. J. Vaiciunaite. J. Marcinkevicius. A. Marcenas. J. Aputis. Maironis. B. Sruoga. A. Vaičiulaitis - a. Vaičiulaitis buvo plačiai žinomas kaip modernios ,bet kartu dvasiškai. Paprastos , elegantiškos prozos kūrėjas, įžvalgus kritikas , ...
Lietuvių šperos, Špera, 3 psl.
2010 03 03
Skirtingų autorių kūrinių analizės
K Donelaitis “metai”. Išminčiai k. Donelaičio “metuose”. Kas jie? K. Donelaičio asmenybė, vertybių sistema “metuose”maironis - “trakų pilis”maironis “išnyksiu kaip dūmas”. Žmogus Krėvės kūryboje. Šatrijos Ragana (1877 - 1930). Žmogaus ir valdovo tragedija “Skirgailoje”. Raganius Gugis - laimingas ...
Lietuvių šperos, Špera, 7 psl.
2010 03 03
Lietuvių rašytojai špera
K. Donelaitis. Maironis. J. Biliūnas. V. Krėvės. V. Mykolaitis – putinas. J. Savickis. S. Nėris. H. Radauskas. A. Škėma. Just. Marcinkevičius. J. Aputis. R. Granauskas. S. Šaltenis. B. Vilimaitė. V. Juknaitė. J. Vaičiūnaitė. Martinaitis. S. Geda. N. Miliauskaitė. T. Venclova.
Lietuvių šperos, Špera, 1 psl.
2011 08 01
Semantika
Semantika kaip mokslo šaka. Semantikos raida. Bendrieji semiotikos teiginiai. Ženklo bruožai. Reikšmė. Leksinė ir gramatinė žodžio reikšmės. Frazeologizmai, jų klasifikacija. Frazeologizmai gimtojoje ir studijojamoje kalboje. Semema. Sema. Semų tipai: denotacinės ir konotacinės semos. Konotacinė reikšmė. Konotacijos tipai: ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 psl.
2010 03 03
Meninės raiškos priemonės
Poetinė leksika. Pagrindiniai tropai. Šalutiniai tropai. Poetinė sintaksė. Fonetinės meninės priemonės (instrumentacija). Tropai - perkeltine reikšme vartojamas žodis ar posakis. Tropui atsirasti reikalingas kontekstas (vienas žodis, frazė, sakinys ar didesnis tekstas), nes tik žodinėje aplinkoje susidaro kurio nors žodžio (ar jų ...
Lietuvių šperos, Špera, 5 psl.
2011 03 15
Literatūros špera
K. Donelaitis. A. Baranauskas. Maironis. Žemaitė. Lazdynų Pelėda. Šatrijos Ragana. J. Biliūnas. A. Vienuolis. I. Šeinius. K. Binkis. Vaižgantas. B. Sruoga. V. -Putinas. V. Krėvė. A. Miškinis. S. Nėris. J. Aistis. A. Vaičiulaitis. K. Boruta. J. Savickis. I. Simonaitytė. H. Radauskas. A. Škėma. Katiliškis. V. Mačernis. K. ...
Lietuvių šperos, Špera, 6 psl.
2010 03 03
Lietuvių tautinės raštijos pradžia
Lietuvių tautinės raštijos pradžia. Lentelė. Autorius, kūrinys, laikmetis. Kalba. Kūrinio idėjų santrauka. Ginami idealai.
Lietuvių šperos, Špera, 5 psl.
2012 11 27
Interpretacijų įžangos
Kristijonas donelaitis – grožinės lietuvių literatūros pradininkas. Maironis – žymus xixa. Pab. - xxa. Pr. Lietuvių poetas romantikas. Jonas biliūnas – xxa. Pr. Lietuvių moderniosios prozos pradininkas,rašė noveles, apysakas. Antanas vaičiulaitis – xxa. Antrosios pusės lietuvių rašytojas,vienas ryškiausių krikščioniškojo ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 psl.
2011 04 27
Lietuvių kalbos kirčiavimas
Kreipinio skyryba. Kreipiniai sakinyje dažniausiai skiriami kableliais. Kreipinys sakinio viduryje išskiriamas iš abiejų pusių kableliais, o sakinio pradžioje ar pabaigoje atskiriamas kableliu. Kreipinys gali turėti sau priklausomų žodžių, dažniausiai pažyminių, su kuriais drauge ir išskiriamas, arba priedėlį, kuris išskiriamas, ...
Lietuvių šperos, Špera, 1 psl.
2013 09 17
Retorika
Kalbos f-jos. Komunikacinė. Estetinė. Reprezentacinė.Komunikacija susideda iš 2 dalių. Kalbėjimas. Klausomės. Tinkamo klausimosi taisyklės. Prasto klausymosi požymiai. Interviu taisyklės. Kalbos teksto kūrimas. “Proto sukrėtimo“ metodai. Rengimosi kalbai etapai. Klausymosi etapai.
Lietuvių šperos, Špera, 1 psl.
2010 03 03
Literatūros rūšys ir pagrindiniai žanrai
Literatūros rūšys ir pagrindiniai žanrai.
Lietuvių šperos, Špera, 1 psl.
2014 11 16
Dalelytės
Prieštaravimas. Priešinga reikšmė. Dalelytės nė, nei rašomos atskirai nuo kitų žodžių. Dalelytė gi. Rašoma drauge. Rašoma skyrium. Dalelytė per visada rašoma skyrium. Nuo kitų kalbos dalių (skaitvardžių, įvardžių, kai kurių prieveiksmių (įvardinių, skaitvardinių, sudurtinių, sudėtinių, kai kurių daiktavardinių ir ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 psl.
2011 06 01
Dalyvis. Padalyvis. Pusdalyvis
Dalyvis dalyvis. Veikiamieji dalyviai. Esamasis laikas. Būtasis kartinis laikas. Būtasis dažninis laikas. Būsimasis laikas. Neveikiamieji dalyviai. Pusdalyvis Pusdalyvis. Kaukaze gyvendamas. Būdamas pavargęs. Du kiškius vydamas. Padalyvis Padalyvis. Padalyvis neturi giminės ir galūnės.
Lietuvių šperos, Špera, 6 psl.
2014 10 21
Kalbotyra
Kas parašė ir kada buvo išspausdinta pirmoji lietuvių kalbos gramatika ? Svarbiausios gramatikos. Kas ir kada išleido pirmąjį lietuvių kalbos žodyną ? Kuo svarbus ? Kuris žodynas yra svarbiausias lietuvių leksikografijos darbas ? Kodėl ? Kuo nusipelnę a. Šleicheris ir f. Kuršaitis lietuvių kalbos mokslui ? Pasakyk svarbiausius a. ...
Lietuvių šperos, Špera, 2 psl.
2013 02 20