Lietuvių literatūros pamokai užduotis 11 klasės mokiniams. Apie Vincą Kudirką


Lietuvių savarankiškas darbas. 1858 m. Gruodžio 31 dieną. Elžbietos Jasulevičiūtės ir Motiejaus Kudirkos šeimoje gimė sūnus. Gimnazijoje kai kurie mokiniai ar lietuvių kalbos mokytojas, remdamiesi. Vasarą, viešėdamas Lietuvoje, iš vieno kunigo sužinojo, jog išeisęs lietuviškas laikraštis. Aušrai nustojus steigti, nutarta leisti naują laikraštį. Prieš pat mirtį, 1898 metais, Kudirka parašė „Tautišką giesmę“ ir sukūrė jai muziką (Varpas, Nr.


1858 m. Gruodžio 31 dieną Paežeriuose Elžbietos Jasulevičiūtės ir Motiejaus Kudirkos šeimoje gimė sūnus Vincas Kudirka. Motina mirė, kai jam buvo dešimt metų. Tėvas vedė Joniešką Andžiulytę. Vincas pamotės motina nevadino. Jis labai ilgėjosi motinos. Pradžios mokyklą lankė netoli namų. Pamokų ruoša Vincas pernelyg nesirūpino, tačiau buvo gabus ir guvus mokinys. Šeštą klasę baigė su pagyrimu.

Aušrai nustojus steigti, nutarta leisti naują laikraštį- Varpą. Laikraštis skelbė laisvės bei respublikos principus. 1889 metais išėjo pirmas Varpo numeris. Jame Vinco Kapso slapyvardžiu Kudirka iššsspausdino programinį eilėraštį „Varpas.“

Lietuvių literatūros pamokai užduotis 11 klasės mokiniams. Apie Vincą Kudirką. (2015 m. Kovo 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuviu-literaturos-pamokai-uzduotis-11-klases-mokiniams-apie-vinca-kudirka.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 19:15