Lietuvos darbo biržos teritoriniai struktūriniai padaliniai ir jų raida


Viešojo administravimo referatas.

Lietuvos darbo biržos įkūrimas. Darbo biržų reorganizavimas ir struktūrinė pertvarka. Lietuvos darbo biržos veikla. Lietuvos darbo biržos struktūra. Darbo išteklių skyrius. Užimtumo rėmimo skyrius. Finansų ir apskaitos skyrius. Bendrųjų reikalų skyrius.


Pertvarkius užimtumo politiką vykdančių įstaigų sistemą, taip pat buvo patobulinta teisinė bazė

Pagal Lietuvos Respublikos Užimtumo rėmimo įstatymo 8 straipsnio paskelbtą redakciją (61),

Kiekviena teritorinė darbo birža turi savo darbo biržos direktorių ir jo pavaduotoją, Visų 10 teritorinių darbo biržos veiklą organizuojantys skyriai, EURES biuras bei struktūriniai padaliniai.

Visų teritorinių darbo biržų veiklą organizuojantys skyriai veikia pagal skyrių nuostatus:

Užtikrinti, kad atskaitomybė būtų pateikta laiku ir ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;

Lietuvos darbo biržos teritoriniai struktūriniai padaliniai ir jų raida. (2017 m. Balandžio 25 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-darbo-birzos-teritoriniai-strukturiniai-padaliniai-ir-ju-raida.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 11:42