Lietuvos mokėjimų balanso analizė


Finansų diplominis darbas. 1mokėjimo balanso istorinė raida. Mokėjimo balanso straipsnių klasifikavimo principai. Mokėjimo balanso struktūra. Einamoji sąskaita. Kapitalo ir finansinės sąskaitos. Mokėjimų balanso ir einamosios sąskaitos deficitas. Mokėjimų balanso reguliavimo teorijos ir metodai. Lietuvos mokėjimų balanso analizė. Kapitalo bei finansinės sąskaitos balansai. Einamosios sąskaitos balansas. Einamosios sąskaitos deficitas. Lietuvos mokėjimų balanso sąskaitų tarpusavio priklausomybė ir įtaka bvp. Lietuvos mokėjimų balanso sąskaitų tarpusavio ryšys. Bvp ryšys su lietuvos mokėjimų balansu.


Baigiamojo darbo objektas – Lietuvos Respublikos nacionalinis mokėjimų balansas.

Baigiamojo darbo tikslas – atlikti Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso analizę.

Pagrindiniai darbo uždaviniai

- analizuoti Lietuvos nacionalinio mokėjimų balansą;

- įvertinti mokėjimų balanso ssąkaitų įtaką BVP;

- pateikti išvadas ir pasiūlymus.

Rašant diplominį darbą buvo naudojamasi literatūros šaltiniais, taip pat internetine medžiaga, statistikos departamento ir Lietuvos banko duomenimis.

Lietuvos mokėjimų balanso analizė. (2014 m. Kovo 22 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-mokejimu-balanso-analize.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 23 d. 13:28