Lietuvos pasėlių statistinis tyrimas


Statistikos savarankiškas darbas. Įvadas. Pasėlių statistinis tyrimas. Poslinkio skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Aritmetinis vidurkis. Mediana. Sklaidos skaitinių charakteristikų skaičiavimas. Imties plotis (variacijos užmojis). Tiesinis nuokrypis. Dispersija. Kvadratinis nuokrypis. Variacijos koeficientas. Laiko (dinamikos) eilutės santykinių dydžių apskaičiavimas. Planinės užduoties, plano įvykdymo ir dinamikos santykiniai dydžiai. Santykinių dydžių struktūra. Išvados. Literatūra.


Šio savarankiško darbo, statistikos tyrimo objektas yra Lietuvos pasėlių statistinis tyrimas.

Kiekvieną dieną per televizijos ir radijo žinias girdime, kad Lietuvos ūkis plečiasi. Žemdirbiai augina kuo įvairesnius pasėlius, todėl mes nusprendėme ištirti, kokie pasėliai užima didžiausia Lietuvos plotą ir kaip kasmet kinta tie plotai.

Statistikos vienetas – pasėlių skaičius tūkst. hektarų.

Šio darbo tikslas – ištirti Lietuvos pasėlių plotus per pastaruosius 5 metus.

Darbo metodika – internetinių puslapių bei statistinių leidinių studijavimas

Lietuvos pasėlių statistinis tyrimas. (2013 m. Gruodžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-paseliu-statistinis-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 14 d. 23:10