Lietuvos savivaldybių finansai bei jų struktūra


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Lietuvos valstybės ir savivaldybių finansinės sistemos samprata. Savivaldybių biudžetai. Biudžeto samprata. Biudžeto rengimo principai ir metodai. Savivaldybių biudžetų rengimas ir tvirtinimas. Savivaldybės pajamos ir išlaidos. Savivaldybių skolinimosi tvarka. Išvados. Literatūra.


Darbe bus apžvelgiamos finansų teorijoje žinomos savivaldybių biudžetų struktūros, jų formavimo principai bei metodai, vertinama kaip jie įgyvendinami bei taikomi Lietuvos savivaldybėse. Analizuojamos savivaldybių biudžetų sudarymo problemos bei jų priežastys.

Pasirinkta tema yra aktuali, kadangi Lietuvoje biudžeto sistema vis dar nuolat tobulinama, siekiant pagerinti valstybės bei savivaldybių biudžetų planavimą ir biudžeto procedūras, patobulinti finansinių išteklių valdymą ir kontrolę.

Darbo tyrimo objektas – savivaldybių biudžetai.

Darbo tikslas – išnagrinėti savivaldybių biudžetų struktūrą, jų formavimo specifiką, finansavimą bei problemas, iškylančias juos sudarant.

Darbo metodai – mokslinės literatūros ir teisės aktų analizė.

Lietuvos savivaldybių finansai bei jų struktūra. (2014 m. Rugsėjo 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-savivaldybiu-finansai-bei-ju-struktura.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 13:35