Lietuvos studentų sąjunga ir Europos studentų sąjunga


Viešojo administravimo referatas. Įvadas. Lietuvos studentų sąjunga. Lietuvos studentų sąjungos bendradarbiavimas. Bendradarbiavimas su I sektorium. Bendradarbiavimas su II sektoriumi. Bendradarbiavimas su III sektoriumi. Europos studentų Sąjunga. Europos studentų sąjunga bendradarbiauja. Bendradarbiavimas su I sektorium. Bendradarbiavimas su III sektorium. Bendradarbiavimo panašumai ir skirtumai. Išvados. Literatūros ir šaltinių sąrašas.


Šio darbo tikslas pristatyti – Lietuvos studentų sąjungą bei Europos studentų sąjungą ir aptarti jų bendradarbiavimą su valdžios ir verslo sektoriais. Darbe bus naudojami aprašomieji bei analizės tyrimo metodai.

Darbo uždaviniai:

1.Lietuvos studentų sąjungos ir bendradarbiavimo su I, II ir III sektoriais pristatymas;

2.Europos studentų sąjungos ir bendradarbiavimo su I ir III sektoriais pristatymas;

3.Bendradarbiavimų panašumai bei skirtumai;

Rašto darbas dalinamas į tris skyrius iškeltiems uždaviniams įvykdyti. Rašant darbą buvo remtasi įvairiais šaltiniais: internete rastais straipsniais, paskaitos skaidrėmis bei literatūra.

Lietuvos studentų sąjunga ir Europos studentų sąjunga. (2013 m. Lapkričio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/lietuvos-studentu-sajunga-ir-europos-studentu-sajunga.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 15:06