Logika

52 dokumentai
Logikos uždaviniai ir jų atsakymai
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Tik perskaitę vadovėlio skyrių apie silogistikos teoriją, išspręsite šiuos uždavinius. Jūsų žinios apie įrodymą ir argumentacija, jų taisykles ir klaidas padės spręsti šiuos uždavinius. Sudarykite trumpa svarbiausių logikos terminų žodynėlį ( ne daugiau 10 terminų).
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 7 psl.
2010 03 03
Logikos teksto analizė
Teksto analizė. Ši tezė taip pat grindžiama argumentais. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos analizės, Analizė, 2 psl.
2014 01 27
Elementarių logikos užduočių pratybos
Elementarių logikos užduočių pratybos. Įvadiniai paaiškinimai. Teiginių logika. Loginių santykių nustatymas. Kalbos tekstų formalizavimas teiginių logikos priemonėmis. Simbolinių išraiškų skaitymas ir užrašymas. Teiginių logikos dėsniai. Savybių logika. Kalbos tekstų formalizavimas savybių logikos priemonėmis. Simbolinių ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 21 psl.
2010 03 03
Logikos klausimai ir atsakymai egzaminui
Kas tai per mokslas yra logika? Logika tyrinėja ne viską apie žmogaus mąstymą. Kokiu aspektu ji tyrinėja žmogaus mintis? Kokius žinote jutimus? Kuo ypatinga turi būti gaunama informacija, kad žmogus sakytų jog „nesuprantu“? Kas yra sprendimas ir teiginys? Kas tarp jų bendro ir kuo jie skiriasi? Kokios yra samprotavimo sudedamosios ...
Logikos konspektai, Konspektas, 8 psl.
2014 01 27
Argumentuotas tekstas
Argumentuotas tekstas. Tezė Dažnai žmonės žuvą ar buna sužaloti, dėl kitų žmonių kaltės. „Maximos“ atvėju tai aplaidus darbas, o gal net siekis sutaupyti. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentu ir kontrargumentu lyginimas. Išvada. Naudota literatūra.
Logikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2014 01 27
Logika. Loginės klasės. Teiginių logika
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistikos teorija. Įvertinkite apibrėžimo taisyklingumą (raskite klaidą, jei yra). Nustatykite apibrėžimo rūšį. Suskirstykite loginę klasę į poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Nustatykite sąvokų (loginių klasių) santykius. Formalizuokite šiuos teiginius. Sudarykite teisingumo ...
Logikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2011 06 22
Gera logikos špera
Logikos samprata. Logikos ryšys su kitais mokslais a. Logika ir psichologija. Psichologinės pažinimo struktūros (mąstymo struktūriniai elementai). Kalbos išraiškos formalizavimas (mąstymo struktūrinių elementų formalizavimas). Bazinės matematinės sąvokos. Matematinės sąvokos logikoje. Teiginių logika. Predikatų logika. Loginių ...
Logikos šperos, Špera, 24 psl.
2010 03 03
Logikos namų darbų užduotys
Loginių klasių teorija. Teiginių logika. A. Formalizuokite šiuos teiginius. Silogistika. Loginių klasių teorija. Teiginių logika. Silogistika.
Logikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2014 05 27
Logika egzaminui
Pagal elemtų skaičių skiriamos keturios klasių rūšys. Loginių klasių santykiai. Nuošalės santykis. Sąvokos apibendrinimas. Sąvokos susiaurinimas. Klasių sudėtis. Klasių daugyba. Klasių atimtis. Idingo rato. Griežtas ir tikslus. Sprendinių klasifikacija A. Terminų taisyklės. Premisų taisyklės. Silogizmo figūros. Pirmosios ...
Logikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2015 04 14
Logika ir mokslo metodologija
Logika ir mokslinis pažinimas. Logikos mokslas ir jo objektas. Logikos mokslo reikšmė ir istorinė raida. Pasaulio pažinimas ir mokslas. Dvireikšmė teiginių logika. Natūraliosios kalbos formalizavimas. Propozicinių kintamųjų ir operatorių atitikmenys šiuolaikinėje lietuvių kalboje. Klasių logika. Klasių logika yra logika, tirianti ...
Logikos konspektai, Konspektas, 116 psl.
2010 11 22
Loginės funkcijos ir schemos
Loginiai elementai. Pagrindiniai elementų tipai. Paprasčiausi aritmetiniai veiksmai. Loginės operacijos. Tapatumas - loginis elementas TAIP. Konjunktorius - loginis elementas IR. Konjunkcijos neigimas - loginis elementas IR-NE. Disjunktorius - loginis elementas ARBA. Pirso elementas - loginis elementas ARBA-NE. Nelygiavertumas - suma moduliu ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 12 13
Ekspeditorius
Įvadas. Ekspeditoriaus vieta transportavimo procese. Ekspedicinių firmų vieta transportavimo procese. Ekspedicinės paslaugos ir prekių fizinis išskirstymas. Kontrolė ekspedicinėje veikloje. Užsakymo ciklas ekspedicinėje veikloje. Ekspeditoriaus veikla pagal sutartį. Ekspeditoriai tarptautinės logistikos sistemoje. Tarptautinių ...
Logikos referatai, Referatas, 20 psl.
2016 02 29
Logikos santrauka egzaminui
Tapatumo dėsnis. Prieštaravimo dėsnis. Negalimo trečiojo dėsnis. Pakankamo pagrindo dėsnis. Terminas arba sąvoka. Svarbiausios apibrėžimų taisyklės. Neformali logika. Kategorinis sprendinys –. Bendri kategoriniai sprendiniai. Daliniai kategoriniai sprendiniai. Kategorinis silogizmas. Silogizmo terminai Didysis terminas –. Mažasis ...
Logikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2015 05 13
Krovinių ekspedijavimo dokumentacija
Įvadas. Ekspedicinė veikla ir ekspeditoriaus vieta krovinių gabenime. Krovinių ekspedicijos samprata ir rūšys. Ekspedijavimo paslaugos. Tarptautinis krovinių vežimas kelių transportu. Tarptautinis krovinių vežimas geležinkeliais. Ekspeditoriaus veiklos sritys. Tarptautiniais keliais ir geležinkeliais gabenamų krovinių ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2017 03 09
Logikos Esė ,,Ar verta laikytis dietos''
Logikos Esė ,,Ar verta laikytis dietos''.
Logikos esė, Esė, 4 psl.
2015 02 09
Teksto argumentavimas
Argumentuotas tekstas. Įvadas. Tezė Baltijos jūros dugnu einantis dujotiekis „Nord Stream“ pradėtas pilnai eksploatuoti. Argumentai. Kontrargumentai. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Logikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2014 10 28
Logika konspektas
Logikos konspektas Logikos santykis su kitais mokslais ir reikšmė. Minties loginė struktūra. Formalizacijos procesas. Loginiai pastovieji ir kintamieji dydžiai. Sąvoka kaip mąstymo forma. Esminiai objekto požymiai. Neesminiais objekto požymiais. Loginiai sąvokų sudarymo būdai. Atvirkštinio santykio tarp sąvokų turinio ir apimties ...
Logikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2016 09 19
Ką reiškia mąstyti logiškai?
Ką reiškia mąstyti logiškai? Ką reiškia mąstyti logiškai? Kad atsakytume į šį kalusimą turime išsiaiškinti kas yra logika. Naudota literatūra. Logika – mokslas apie samprotavimo taisyklingumą. Čia ir vėl iškyla klausimas: „ką reiškia žodis „samprotavimas“? “. Samprotavimas yra naujo teiginio arba skinio, kurį ...
Logikos referatai, Referatas, 7 psl.
2010 03 03
Trasnporto logistika kursinis darbas
Pasirinktų transporto įmonių aprašymas. UAB „Transekspedicija“. UAB „Daimanta“. Įmonių palyginimas. Įmonių darbuotojai. UAB „Transekspedicija“ darbuotojai. UAB „Daimanta“ darbuotojai. Įmonių palyginimas. Įmonių teikiamų paslaugų kokybė. UAB „Transekspedicija“ pas Slaugų kokybė. UAB „Daimanta“ paslaugų ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2016 11 12
Pusiau sumatorius ir pilnasis sumatorius
Pusiau sumatorius ir pilnasis sumatorius. Darbo tikslas Suprasti pusiau sumatoriaus ir pilno sumatoriaus veikimo principus ir sandarą. Teorinis įvadas. Darbo uždaviniai. Naudojama eksperimentinė įranga. Eksperimento eiga. Taip pat sujunkite išvadus V ir S1 tarpusavyje. Išvados.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 11 14
Argumentuotas tekstas Kas pakeis politiką be vertybių?
Kas pakeis politiką be vertybių Argumentuotas tekstas ĮVADAS. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas. Literatūros sąrašas. Vytautas Keršanskas. Kas pakeis politiką be vertybių.
Logikos analizės, Analizė, 7 psl.
2016 06 16
Argumentuotas tekstas namų darbas
Argumentuotas tekstas namų darbas. Vasario 12 d. Portale www. Bernardinai. Lt buvo iš pateiktas straipsnis „Atliekų deginimo problema daugiau naudos ar žalos? “. Šio teksto tikslas – palyginti argumentus už ir prieš dėl šiukšlių deginimo gamyklų statybų Lietuvoje.
Logikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2016 02 16
Logikos įvadas
Semiotika. Logikos vieta mokslų sistemoje. Logikos kryptys. Semiotika: trys ženklo matmenys. Saussure'o ženklo teorija. Semantikos ir sintaksės ryšys. Iš metamorfozių istorijos. Semantika: reikšmė ir prasmė. Semantinių kalbos pakopų teorija. Pragmatika. Pažinimo teorijos pagrindai. Mokėjimas. Žinojimas. Teisingumo kriterijai.
Logikos konspektai, Konspektas, 12 psl.
2010 03 03
Logikos konspektas
Sąvokų skirstymas pagal apimtį. Pagal sąvokų turinį išskiriamos keturios sąvokų poros.          \ sulyginamumo santykis yra apibrėžiamas tarp tų sąvokų, kurių apimties arba turinio atžvilgiu yra kažkas bendro, pavyzdžiui „žmogus“ ir „studentas“, „juodas“ ir „baltas“, „teisė“ ir „moralė“ ir pan. ...
Logikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 05 14
Multiplekseris laboratorinis darbas
Multiplekseris. Darbo tikslas: suprasti multiplekserio veikimo principą. Darbo uždaviniai. Išvados.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 01 31
Skaičiavimo sistemos
Skaičiavimo sistemos. Pavyzdžiai. Gyvenime skaičiavimams naudojame dešimtainę pozicinę skaičiavimo sistemą. Nepozicinės skaičiavimo sistemos. Nagrinėsime tik pozicines skaičiavimo sistemas. Pagal pozicinės skaičiavimo sistemos apibrėžimą. Dvejetainė. Aštuntainė. Šešioliktainė. Norint dešimtainį sveiką skaičių užrašyti ...
Logikos projektai, Projektas, 8 psl.
2013 05 25
Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo apžvalga
Įvadas. Aetr susitarimas. AETR susitarimo pagrindiniai aspektai. Dviejų vairuotojų komandos darbo ir poilsio režimas pagal AETR susitarimą. Tachografo naudojimas. Išvados. Literatūra.
Logikos referatai, Referatas, 15 psl.
2017 03 09
Logikos mokslas ir jo objektas. Pagrindiniai teiginių logikos terminai ir simboliai. Teiginių ir jų reikšmės žymėjimas. Propoziciniai kintamieji. Elementariomis teiginių logikos formulėmis. Teiginių logikos operatoriai. Bendrosios teiginių logikos simbolių vartojimo taisyklės. Teiginių logikos formulių sudarymo taisyklės. ...
Logikos konspektai, Konspektas, 37 psl.
2017 01 03
Loginiai klausimai
Loginiai klausimai. Kas vakarą miršta, o ryte gimsta? Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, visi jį girdi, bet niekas nemato. Ką galima pamatyti užmerktomis akimis? Į ką panaši perpjauto obuolio pusė? Koks laikrodis tik du kartus per parą rodo teisingą laiką? Kuo visi tik vaikšto ir niekada nevažiuoja? . Kas džiovindamas ...
Logikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 05 03
Loginių elementų bazės. IR-NE, ARBA-NE
Loginių elementų bazės. Ir-ne, arba-ne. Darbo tikslas: suprasti loginių elementų ir-ne ir arba-ne universalumą. Atrinkti iš pateiktų salygų, teisingas, bei pagal jas nubraižyti schemas ir teisingumo lenteles. Loginio elemento ne sąlygos. Loginio elemento ir sąlyga. Loginio elemento arba sąlyga. Išvados.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 01 31