Logika (2)

55 dokumentai
Loginiai klausimai
Loginiai klausimai. Kas vakarą miršta, o ryte gimsta? Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, visi jį girdi, bet niekas nemato. Ką galima pamatyti užmerktomis akimis? Į ką panaši perpjauto obuolio pusė? Koks laikrodis tik du kartus per parą rodo teisingą laiką? Kuo visi tik vaikšto ir niekada nevažiuoja? . Kas džiovindamas ...
Logikos skaidrės, Skaidrės, 25 psl.
2016 05 03
Loginių elementų bazės. IR-NE, ARBA-NE
Loginių elementų bazės. Ir-ne, arba-ne. Darbo tikslas: suprasti loginių elementų ir-ne ir arba-ne universalumą. Atrinkti iš pateiktų salygų, teisingas, bei pagal jas nubraižyti schemas ir teisingumo lenteles. Loginio elemento ne sąlygos. Loginio elemento ir sąlyga. Loginio elemento arba sąlyga. Išvados.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 01 31
Loginių elementų bazės. IR-NE, ARBA-NE (2)
Elementų bazės. Ir-ne, arba-ne. Darbo tikslas suprasti loginių elementų ir-ne ir arba-ne universalumą. Atrinkti iš pateiktų salygų, teisingas, bei pagal jas nubraižyti schemas ir teisingumo lenteles. Išvados.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 01 31
Pagrindiniai logikos terminai
Išskiriami du pažinimo lygiai. Mokslas kaip reiškinys.
Logikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2017 01 17
Apklausos reikalavimai ir klausimai
Apklausos reikalavimai ir klausimai.
Logikos referatai, Referatas, 3 psl.
2016 05 22
De Morgano teorema laboratorinis darbas
Logikos algebra. De morgano teoremos. Darbo uždaviniai. Nubraižykite logines schemas de Morgano teoremos A + B = A B kairiąjai ir dešiniąjai pusėms. De Morgano teorema teigia, kad kintamųjų sumos inversija yra lygi kintamųjų inversijos sandaugai
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 01 31
Dedukcinis ir nededukcinis samprotavimai
Dedukcinis ir nededukcinis samprotavimai”. Įvadas. DEDUKCIJA (lot. deductio — išvedimas) — vienas iš pagrindinių samprotavimo būdų ir tyrimo metodų. Dedukcija. Apibrėžimai Dedukcija (lot  deductio – išvedimas. Visos planetos sukasi apie Saulę. Samprotavimų savybės. Nuoseklumas – visos samprotavimo teoremos negali ...
Logikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2017 03 29
Krovinio parvežimas
Logistikos savarankiškas darbas. Citrinų atvežimas iš Kroatijos parduotuvei Maxima.
Logikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 5 psl.
2015 02 22
Logikos algebra. Jungimo dėsniai
Logikos algebra. Jungimo dėsniai. Darbo tikslas: eksperimentiškai patikrinti jungimo dėsnius. Darbo uždaviniai. Eksperimento eiga.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2013 01 31
Logikos algebros pagrindai
Laboratorinis darbas nr. logikos algebros pagrindai.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2016 10 19
Logikos ir specialiųjų mokslų santykis
Summary. Įvadas. Logikos samprata. Logikos ir matematikos santykis. Loginė ir didaktinė analizė. Simbolių taikymas mokslinėje analizėje. Psichologijos samprata ir raida. Logikos ir psichologijos santykis. Loginis simbolizmas lingvistikoje. Semiotika (semiologija). Semantika (lingvistinė). Socialinių mokslų elementai (mechanizmai). ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 12 08
Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis
Utenos kolegijos verslo ir technologijų fakulteto teisės katedros teisės studijų programa logikos įvado namų darbas. Logikos įvado kontrolinio darbo užduotis. Rūta Vainienė „ Ekonomikos terminų žodynas “ , Nr. Operacinis apibrėžimas.,. , 2004 , Nr. 4123 118 straipsnis. Lt lt visuomenei ir ziniasklaidai teismai ir teisejai ...
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 6 psl.
2017 05 18
Logikos namų darbas
BOLDS. Ką tiria logikos mokslas ? Kokie požymiai būdingi sąvokai ? Paaiškinkite tautologinę klaidą apibrėžime. Kas tai yra teiginys ? Kas tai yra analogija ? Kokia pakankamo pagrindo dėsnio esmė ?
Logikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2015 02 08
Logikos pagrindų konspektas
Kategoriniai sprendiniai skirstomi pagal Terminų suskirstymas. Terminų suskirstymo taisyklės. SilogizmoFormali dedukcija (FD) teiginių logikoje Loginė jungtis Formalizacija. Soritas. Entinema.
Logikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 09 15
Loginiai duomenys
Loginiai duomenys. Struktūra. Įžanga. Programuojant operuojama ne tik sveikųjų bei realiųjų skaičių bet ir loginio tipo duomenimis. Sveikųjų ir realiųjų skaičių tipai. True arba false. Loginis duomuo turi tik dvi reikšmes. Galima vartoti rašymo sakiniuose. Kintamieji, galintys įgyti logines reikšmes. Taigi galime rašyti tokius. ...
Logikos konspektai, Konspektas, 56 psl.
2013 04 18
Loginių klasių teorija užduotys ir atsakymai
Loginių klasių teorija užduotys ir atsakymai Loginių klasių teorija Įvertinkite sąvokos apibrėžimo taisyklingumą. Nustatykite apibrėžimo rūšį. Suskirstykite loginę klasę į poklasius ir nurodykite skirstymo rūšį. Nustatykite sąvokų loginių klasių santykius. Įvertinkite silogizmo taisyklingumą “.
Logikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2017 05 09
Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimas darbdavių požiūriu
Įvadas. Logistika ir studentams reikalingos kompetencijos. Logistikos sąvoka. Logistikos studentams reikalingos kompetencijos. Panevėžio kolegijos logistikos studijų programa. Logistikos vadybos studentų kompetencijų vertinimo darbdavių požiūriu tyrimas. Tyrimo etapai. Tyrimo duomenų analizė. Išvados ir siūlymai. Informacijos ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 01 09
Pitagoro magiškasis kvadratas
Pitagoro magiškasis kvadratas. Pitagoras ir magiškasis kvadratas. Pitagoras pagal dagonų skaičių lenteles. Kiekvienas skaičius ir skaitmuo žmogaus gimimo datoje apibrėžia žmogaus charakterį. Kaip naudotis El. Pitagoro magiškuoju kvadratu. Iš tikrųjų tai lengva, elektroniniame pitagoro magiskame kvadrate reikia įrašyti tik ...
Logikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 12 17
Protmūšis skaidrės (3)
Protų mūšis. Turas (10 klausimų). Penki olimpinės vėliavos žiedai simbolizuoja penkis žemynus. Prieš. Kokį bendrą geografinį ypatumą turi tokios skirtingos valstybės. Gražuolė Finikijos princesė, kurią. Kas yra ekonomika? XIX a. Vokietijos imperijos kancleris. Kurio Abiejų Tautų Respublikos valdovo širdis palaidota ...
Logikos skaidrės, Skaidrės, 48 psl.
2016 10 10
Sampratavimo klaidų klasifikacija neformalios klaidos įrodyme dviprasmiškumo klaidos
Klaipėdos valstybinės kolegijos socialinių mokslų fakulteto logistikos ir verslo katedra. Sampratavimo klaidų klasifikacija neformalios klaidos įrodyme dviprasmiškumo klaidos. Neformaliosios klaidos Neformaliosios klaidos. Dviprasmiškumo arba neaiškumo klaidos. Sintaksinis neaiškumas dviprasmiškumas. Apeliacija į žmogų. Apeliacija ...
Logikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 8 psl.
2017 01 15
Silogizmai
Plokščioji kirmėlė +. Išvada silogizmas yra PAGRĮSTAS. Baltieji gandrai +.
Logikos pavyzdžiai, Pavyzdys, 2 psl.
2016 11 11
Skaitmeninės sistemos schemų klaidos
Kūrybinis labaratorinis darbas. Darbo tikslas: rasti schemų klaidas. Darbo eiga: visų pirmą sujungėme schemą. Tada valdiklio parametruose nustatėme, kad valdiklis ieskotų klaidų. Viršutinėse lentelėse yra pažymėtos klaidos, kurios nesutampa su apačioje esančioje lentelėje.
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2013 01 31
Sumavimo grandinės. 4 bitų lygiagretus sumatorius
7 laboratorinis darbas. Sumavimo grandinės. 4 bitų lygiagretus sumatorius. Darbo tikslas: Suprasti 4 bitų lygiagretaus sumatoriaus veikimo principą. Darbo uždaviniai. Užrašykite taisykles, pagal kurias yra atliekama dvejetainių skaičių sudėtis. Patikrinkite 4 bitų lygiagretaus sumatoriaus plokštėje SO4201-8W veikimą. Kokie yra ...
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 psl.
2013 01 31
Sumavimo grandinės. Pilnas sumatorius
Sumavimo grandinės. Pilnas sumatorius. Darbo tikslas: Suprasti 1 bito pilno sumatoriaus veikimo principą.Dvejetainis sumatorius (angl. binary adder) tai skaitmeninis įtaisas skirtas dvejetainių skaičių aritmetinei sudėčiai. Dvejetainiai sumatoriai yra daugiaskilčiai t.y. sudėtis atliekama sudedant atitinkamas skaičių skiltis ir ...
Logikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2013 01 31
Teksto analizė Investavimo pajamų apmokestinimas
Pasirinktas tekstas yra R. Raziansko ,,Investavimo pajamų apmokestinimas – pokyčių belaukiant“. Argumentuotas tekstas Įvadas. Argumentų ir kontrargumentų lyginimas.
Logikos analizės, Analizė, 3 psl.
2017 01 22