Logistika (34)

1324 dokumentai
Pavojingų krovinių vežimas geležinkelių transportu
Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Krovinių gabenimas geležinkeliu. Geležinkelių transporto privalumai ir trūkumai. Geležinkelių veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine ir komercine veikla. Saugos sertifikatas. Teisė naudotis viešąja geležinkelių infrastruktūra. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 04 26
Pervežimo įmonės vizijos, misijos ir tikslų analizė
Įmonės misija. Įmonės vizija. Įmonės tikslai. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 psl.
2016 04 09
Pramonės organizavimo egzamino klausimai
Kokie yra darbo pasidalijimo tipai ir rūšys prekybos centre? Kokia turėtų būti taikoma darbo užmokesčio forma darbuotojui, kuris dirba prie konvejerio su prastovom? Reikėjo išdirbio normą apskaičiuot, žodžiu, mokėt formulę. Kontrolės efektyvumo sąlygos. Apibūdint virtualią organizaciją ir kokios jos susikūrimo priežastys. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2014 06 16
Prekių kilmės dokumentai. Patikimo eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklės
Įvadas. Prekių kilmės dokumentai. Nepreferencinės prekių kilmės įrodymo dokumentai. Preferencinės prekių kilmės įrodymo dokumentai pagal dvišalius preferencinius susitarimus. Patikimojo eksportuotojo įgaliojimų suteikimo ir naudojimosi jais taisyklės. Išvados. Naudota literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2015 05 12
Prekybos valdymo konspektas
Egzamino teoriniai pagrindiniai klausimai prekybos verslo vaidmuo ekonominėse sistemose. Prekyba funkcine prasme. Prekyba institucine prasme. Ekonominių sistemų tipai ir jų poveikis prekybos verslui. Ekonomikos sistemos tipai papročių tradicinė ekonomika. Komandinė planinė ekonomika. Rinkos laisvosios verslininkystės ekonomika. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 57 psl.
2016 12 10
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės vizija, misija, pranašumai ir vertybės. Teikiamos paslaugos. Vidaus kultūra. Praktikos užduočių analizė. UAB „Reklamos dizainas“ pristatymas. Įmonės valdymas ir veiklos organizavimas. Klientų aptarnavimo principai. Įmonės mikroaplinka ir makroaplinka. Įmonės komunikacinis procesas, ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 15 psl.
2017 04 04
Saulėgrąžų logistikos technologijų saveikos tyrimas
Įvadas. Saulėgrąžų sėklų logistikos technologijų analizė. Krovinio transportinės būklės tyrimas. Krovinio logistinio technologinio proceso ypatumai. Logistikos technologijų analizės metodika. Saulėgražų krovos proceso vertinimas. Krovos terminalo technologinės veiklos apibūdinimas. Krovos proceso technologinis vertinimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2016 04 26
Skaidrės apie logistiką
LOGISTIKA – visos karinės kompanijos planavimas. Logistika – praktinės ir mokslinės veiklos sritis. Pagrindinė logistikos užduotis. Logistika – tai dviejų ar daugiau veiklos sričių. Logistika – tai resursų srauto valdymas tiekimo grandinėje. Logistika – visų. Logistikos tikslas – užtikrinti reikiamų produktų pristatymą ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 49 psl.
2015 05 31
Susisiekimo sektorius
Lietuvos susisiekimo sektoriaus. Reikšmė, pasiekimai, planai. Susisiekimo politikos prioritetai. Susisiekimo sektoriaus reikšmė šalių ekonomikai. Lietuva pažangi ir sparčiai besiplėtojanti šalis. Reikšmingi įgyvendinti projektai. Lietuvos konkurenciniai pranašumai. Infrastruktūros plėtra svarbiausi projektai. Svarbiausios ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 11 21
Susisiekimo sistemos kursinis projektas
Susisiekimo sistemos kursinis projektas.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 11 09
Tarptautinės logistikos komunikacijų sistemos savarankiškas darbas
Vilniaus kolegijos. Tarptautinės logistikos komunikacijų sistemos. Savarankiškas darbas. Komunikacinių sistemų reikalavimai. Darbo problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 09 07
Tarptautinio verslo logistikos ypatumai
Įvadas. Tarptautinis verslas. Tarptautinė logistika. Tarptautinės logistikos ypatumai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 03 03
Tiekimo vaidmuo logistikoje
Tiekimo logistika. Taktinius ir strateginius veiksmus. Taktinis veiksmas. Strateginis tiekimo. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2016 03 11
Lietuvos Geležinkeliai. Tarptautiniai krovinių gabenimų geležinkelio ypatumai. Geležinkelio transportas. Krovinių gabenimo būdai. Vagoninių siuntų gabenimas. Kombinuoti gabenimai geležinkeliu. Tarptautiniai gabenimai geležinkeliu. Keleivių vežimas ir apyvarta. Keleivių vežimų viešuoju transportu ekonominė analizė. Apie ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 10 psl.
2017 01 12
Transportavimo rūšys
Žemės transportavimas. Automobilių transportavimas. Automobilių transporto trūkumai. Geležinkelių transportas. Vandens transportavimas. Jūrų transportas. Upių transportas. Vamzdynų transportas. Krovinių gabenimas oru.
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 05 17
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimai kursinis
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė (analitinė) dalis. Pagrindiniai skaičiavimo duomenys. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Vairuotojų skaičius ir jų darbo užmokestis. Savikainos kalkuliacija ir struktūra. Finansiniai rodikliai. Ekonominis įvertinimas. Transporto įmonės pagrindinis tikslas yra pateikti ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2017 04 13
Transporto įmonių palyginimas referatas
Įvadas. Klaipėdos konteinerių terminalas. Apie įmonę. Paslaugos. Konteineriai. Ro-Ro kroviniai. Generaliniai kroviniai. Negabaritiniai kroviniai. Skaičiai ir faktai.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2015 12 07
Transporto ir prekybos sąsajos veikloje
Įvadas. Transporto reikšmė logistikoje. Transporto sistema. Transportas – prekybos sistemos dalis. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 9 psl.
2014 12 09
Transporto logistika skaidrės
Transporto logistika. Krovinių ir transporto priemonių parametrai. Transporto priemonių ir puspriekabių, priekabų gabaritai. Pirmas galingiausias pasaulyje sunkvežimis. Duomenys apie variklį. Laivų tipai. Didžiausias konteinerinis laivas. Galingiausias krovininis lėktuvas. Galingiausias ir sunkiausias lokomotyvas Europoje. Lokomotyvo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 11 24
Transporto priemonių rūšys
Transporto priemonių rūšys. Automobilių arba kelių transportas Geležinkėlis Oro transportas Vidaus vandens transportas Vamzdynai. Privalumai galimybė pristatyti nuo durų iki durų. Trukūmai esant dideliam atstumui gana brangus pristatymas. Privalumai galima gabenti labai dideli krovinį vienu metu. Trūkumai norint vežti krovinius ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 25
Transporto reikšmė logistikos procese
Logistikos samprata ir esmė. Transporto reikšmė logistikos sistemai. Transporto rūšies parinkimas. Daiktavardis Vns. Įn. Gyvenimo aprašymas cv asmeninė informacija vardas , pavardė. Gimimo data. Telefono numeris. El. Paštas. Asmeninė veikla. Asmeniniai gebėjimai ir kompetencijos. Organizaciniai gebėjimai ir kompetencijos. ...
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 05 06
Transporto sistemos skaidrės
Transporto priemonė- tai techninis įtaisas arba gyvūnas. Transporto priemonės gali būti. Automobilių transportui priklauso. Automobilių transportas – unikali transporto pasaulio šaka. Geležinkelių transportui priklauso. Geležinkelio transportas išsiskiria. Oro transportui priklauso. Oro transportas išsiskiria iš kitų transporto ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 03 11
UAB „Delta Transportas“ maršrutų optimizavimas
UAB „Delta Transportas“ maršrutų optimizavimas. Įmonės „Delta Transportas“ pristatymas. UAB „Delta Transporto“ nuosavų automobilių parkas 1995-2015m. UAB“Delta Transportas“ konkurentų automobilių parkai 2015m. Koks turi būti optimalus maršrutas? (N = 15). Kokie kuro taupymo būdai labiausiai pasiteisina įmonėje? ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 05 07
UAB „Fureisa“ krovinių vežimų organizavimas kelių transportu tarptautiniais maršrutais
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika.Analizė. Nuosavybės forma ir valdymo struktūra. Personalas. Veiklos licencijavimas ir reglamentavimas. Įmonės veiklos sritys. Marketingas. Transporto priemonių skaičiaus sudarymas. Vairuotojo. Transporto priemonės. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros šaltiniai. Priedai.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 04 22
UAB „Gedlito transportas“ logistikos procesų, vežimų rentabilumo ekonominiai rodikliai skaidrės
Įvadas. Darbo objektas įmonės UAB „GEDLITO TRANSPORTAS“ logistinių procesų valdymas. Logistikos procesai teoriniu aspektu. Logistika tai mokslas, nagrinėjantis materialių ir informacinių srautų planavimo. Visos organizacijos, siekdamos užsibrėžtų tikslų naudojasi keturiomis konkrečiomis vadovo funkcijomis planavimas. UAB ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 04
UAB „Transekspedicija“ verslo analizė ir planavimas
UAB „Transekspedicija“ verslo analizė ir planavimas. Įvadas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. UAB „Transekspedicija“. Įmonės valdymo struktūra. Darbuotojų išsilavinimas. Autoparkas. Apyvarta. Vairuotojų atlyginimams skiriama. UAB "Transekspedicija" ilgalaikis turtas. UAB „Transekspedicija“ trumpalaikis turtas. UAB ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2016 12 17
Uab Samsonas logistika tiekimas
Kodėl „Samsonas“ tinkamiausias partneris? Didmeninė prekyba vaisiais ir daržovėmis. Partneriai ir importas. Eksportas. Daržovių perdirbimo cechas. Samsono produkcija. Klientų aptarnavimas. Importo – eksporto terminalas. Didmeninė prekyba. Padėtis logistikoje. Uab “Samsonas” eksporto maršrutai. Logistikos grandinė. Kai prekės ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 02 10
Urban transport in Lithuania
Urban transport in Lithuania. Public transport. what is this? History of Public Transport In Lithuania. Public transport classification. Public transport in Vilnius. Trolleybus in Vilnius Public Transport. Buses in Vilnius Public Transport. Minibuses. Public transport system problems. Number of accidents. Conclusion. Literature list.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2016 06 03
Vadybininko praktika įmonėje
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės įsteigimas. Įmonės registracijos adresas. Juridinis statusas. Įmonės struktūra. Įmonės veikla. Įmonės tikslai. Įmonės teikiamos paslaugos ir jų kainos. Padalinio veikla, funkcijos, paslaugų asortimentas rinkodaros strategija. Iso 9001 ir iso. Klientų, tiekėjų ir konkurentų analizė. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 13 psl.
2015 03 03
Vandens transportas savarankiškas darbas
Vandens transportas. Reikalavimai logistikos komunikacijos sistemoms. Sandėlių funkcijos ir rūšys. Gamyklų sandėliai. Centriniai sandėliai. Regioniniai sandėliai. Realizavimo bazės. Oro transporto terminalai. Tarptautinių mišrių krovinių vežimų organizavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 psl.
2015 05 29