Logistika (34)

1410 dokumentų
Ikt plėtros tyrimas UAB „Litcargo” organizacijos pavyzdžiu
Iliustracijų ir lentelių sąrašas. Įvadas. IKT plėtros tyrimo UAB ,,Litcargo“ teoriniai aspektai. IKT įtaka įmonių veiklai. IKT konkurenciniai pranašumai. Logistikos paslaugos (krovinių gabenimo) teikimo procesai. IKT plėtros tyrimo UAB „ Litcargo” tyriminė dalis. Teorinė medžiaga apie įmonę UAB ,,Litcargo“. Dokumentų ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2017 02 23
Įmonės apskaitos politika praktikos ataskaita UAB „Panevėžio autobusų parkas“
Įvadas. Įmonės apskaitos politika, bahalterinės tarnybos funkcijos. Įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai. Įmonės turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų, sąnaudų apskaita. Finansinių, statistinių ataskaitų, mokestinių deklaracijų rengimas. Kompiuterinės apskaitos programos taikymas įmonėje UAB ,,panevėžio ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 18 psl.
2017 04 27
Įmonės klientų aptarnavimo politikos tobulinimas
Įvadas. Įmonės Teisinės formos pasirinkimas, pagrindiniai steigimo žingsniai, išorinė aplinka. Teisinė įmonės forma. Steigimo žingsniai. Įmonės išoriniai veiksniai. Įmonės misija, vystymo strateginis planas. Įmonės misija. Vystymo strateginis planas. Įmonės struktūra ir valdymas. Organigrama. Darbuotojų pareigos ir funkcijos. ...
Logistikos referatai, Referatas, 35 psl.
2014 05 07
Intelektinė logistika
Intelektinė logistika IL gali būti suprantama taip. Kuo svarbi Intelektinė logistika transportavimo procese. Intelektinės logistikos koncepcija tiekimo grandinės tobulinimas bendradarbiaujant ir pasitelkiant informacinių bei komunikacinių technologijų plėtrą. Koncepciniu požiūriu intelektinę logistiką galima įsivaizduoti kaip ...
Logistikos referatai, Referatas, 4 psl.
2017 10 02
Intermodaliniai ir mišrieji kombinuotieji pervežimai
Įvadas. 31. intermodalinis transpotras. Intermodalinio transportop rivalumai. Intermodalinio transporto elementai. Infrastruktūra (keliai, geležinkeliai, terminalai). Intermodaliniai terminalai. Geležinkelio infrastruktūra. Suprastruktūra (krovimo įranga). Riedmenys ir traukos priemonės (puspriekabės, keičiamosios talpos, ...
Logistikos referatai, Referatas, 24 psl.
2017 11 12
Izoterminis refrižeratorinis vagonas
Įvadas. Izoterminio refrižeratorinio vagono ypatumai, kroviniai. Izoterminio refrižeratorinio vagono pakrovimo ir iškrovimo būdai. Izoterminio refrižeratorinio vagono palyginimas su dengtuoju universaliuoju vagonu. Izotermino refrižeratorinio vagono charakteristika. Izoterminio refrežiratorinio vagono sandaros elementai. Išvada. ...
Logistikos referatai, Referatas, 9 psl.
2017 05 07
Japonijos geležinkelių transportas
Įvadas. Kas yra transportas? Transporto atliekamos funkcijos. Geležinkelių transporto sudėtis, privalumai. Geležinkėlių transporto infrasturktūra Japonijoje praktinė dalis. Japonijos greitųjų traukinių geležinkelių tinklas „Šinkasen“. Japonijos geležinkelių tinklas –„Japan Rail Pass“. Lietuvos ir Japonijos ...
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2017 10 25
Jūrinių konteinerių gabenimo tarp Klaipėdos bei tolimųjų rytų logistinės grandinės pasirinkimo strategija
Lentelių sąrašas. Paveikslelių sąrašas. Įvadas. Jūrinių konteinerių gabenimo logistinės grandinės teorinė analizė. Konteinerizacijos raida. Logistinės grandinės rūšys. Logistinės grandinės parinkimą lemiantys veiksniai. Jūrinių konteinerių gabenimo logistinės grandinės. Konteinerių gabenimo jūrų transportu ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2017 04 05
Keleivių srautų tyrimas Šiaulių miesto 24 - ojo maršruto autobusuose
Įvadas. UAB „Busturas“ veiklos aprašymas. Keleivių srautų tyrimai. Keleivių srautų svyravimai savaitės dienomis. Vairuotojų darbo ir poilsio organizavimas. Vairavimo režimas. Pertraukos. Poilsio režimas. UAB „Busturas“ keleivių vežimo tarifai. Tiriamoji dalis. – ojo autobusų maršruto eismo tvarkaraščiai. Pirmas ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 04 18
Keleivių srautų tyrimas Šiaulių miesto 29 - ojo maršruto autobusuose
Įvadas. UAB „Busturas“ veiklos aprašymas. Keleivių srautų tyrimai. Keleivių srautų netolygumo rodikliai. Keleivių srautų svyravimai savaitės dienomis. Vairuotojų darbo ir poilsio organizavimas. Vairavimo režimas. Pertraukos. Poilsio režimas. UAB „Busturas“ keleivių vežimo tarifai. Transporto lengvatos keleiviams. Tiriamoji ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 42 psl.
2017 04 18
Keleivių vežimas egzamino klausimai
Keleivių vežimas egzamino klausimai.
Logistikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2016 04 18
Keleivių vežimas geležinkelių transportu Vietiniai ir tarptautiniai maršrutai
Įvadas. Transportas. Infrastruktūra. Dokumentai, reglamentuojantys keleivių vežimų tvarką. Atsakingos institucijos. Bendros keleivių vežimo situacijos vertinimas. Keleivių vežimo kryptys. Keleivių srautų tendencijos. Keleivių srautų prognozavimas. Naujovės keleiviams. SSGG analizė. Projektai. Išvados. Literatūros sąrašas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 psl.
2017 09 29
Keleivių vežimas skaidrės
Logistikos verslo vadybos studijų programa. Maršruto analizė Keleivių vežimas Savarankiškas darbas Kaunas. Mano pasirinktas maršrutas. Mano pasirinktas maršrutas prasideda Kaišiadorių miesto autobusų stotyje. Pasirinkto maršruto nauda. Šį maršrutą pasirinkau dėl to, kad tai vienintelis maršrutas apimantis kaimus. Kelių ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2016 03 13
Keleivių vežimas viešuoju transportu Vilniuje
Paveikslėlių sarašas. Lentelių sarašas. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu X1,. , Xn. Porinė regresinė analizė su kiekvienu X1, X4, X. Daugianarė koreliacinė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdys. Prognozavimas. Prognozavimas ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 05 13
Keleivių vežimo organizavimas tarptautiniais maršrutais analizė
Anotacija. Darbo tikslas. Temos aktualumas. Praktinė darbo reikšmė. Šio darbo reikšmė yra atlikti reikalingus skaičiavimus,. Darbo (tyrimo) tikslas. Apskaičioti tarptautino maršruto ekonominius ir finansinius rodiklius. Darbo objektas - Keleivių vežimas tarptautiniais maršrutais. Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Verslo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 39 psl.
2017 04 29
Kelių ir oro transporto krovinių vežimo analizė baltijos šalyse
Kelių ir oro transporto krovinių vežimo analizė baltijos šalyse. Darbo objektas –. Darbo tikslas –. Autotransporto privalumai bei trūkumai Privalumai. Oro transporto privalumai bei trūkumai Privalumai. Krovinių vežimo analizė oro ir kelių transportu baltijos šalyse. Oro transporto krovinių vežimo analizė. Krovinių pervežimo ...
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 12 30
Kelių transporto sukeliamas triukšmas Lietuvoje
Įvadas. Kelių transporto keliamas triukšmas. Kelių eismo triukšmo mažinimas. Triukšmą mažinančios priemonės gatvėse. Triukšmo sklidimą mažinančios priemonės. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 16 psl.
2016 03 01
Klaipėda - Zari Maršruto analizė
Įvadas. Tranzitinių šalių transporto sistemos. Lietuvos transporto sistema. Lietuvos keliai. Lietuvos geležinkeliai. Klaipėdos jūrų uostas. Lenkijos transporto sistema. Lenkijos keliai. Lenkijos geležinkeliai. Gdansko jūrų uostas. Vokietijos transporto sistema. Vokietijos keliai. Vokietijos geležinkeliai. Vokietijos vandens ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2017 09 26
Klientų logistinis aptarnavimas UAB „Gulija“
Klientų logistinis aptarnavimas atsiskaitomasis darbas. Įvadas. Atsiskaitomojo darbo tema yra aktuali nes, šiais laikais logistika įgauna vis daugiau populiarumo. Įmonės aprašymas. Įmonė UAB „ Gulija“ – tai tarptautiniu mastu veikianti transporto paslaugų įmonė. Įmonės personalas. Įmonė UAB „Gulija“ yra įtvirtinta ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 21
Knygų „Neregėta Lietuva” sandėliavimas Savarankiškas
Knygų ,, neregėta Lietuva ” sandėliavimas savarankiškas darbas. Prekės transportinės pakuotės charakteristikos. Transportinės pakuotės ženklinimas. PAP Gofruotas kartonas. Pagaminta iš perdirbamo popierius ar kartono. Prekės sandėliavimo charakteristika. Lentynų charakteristika Aukštis. Prekių sandėliavimui reikalingų ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 psl.
2017 03 19
Kokybės vertinimas Transportinis aptarnavimas
Kokybės vertinimas. Kas yra transportinis aptarnavimas? Transportavimas tradiciškai yra viena iš priemonių. Logistikos matavimo sistemą turėtų išlaikyti logistikos vadovas. Finansinės metrikos - transportavimo finansinė metrika turėtų apimti visas transporto išlaidas ir susijusius rodiklius. Kokybės metrika - transporto kokybė ir ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 10 31
Komandiruotės instrukcija, sąmata
Komandiruotės laikas. Išlaidos iš viso 472 € Informacijos šaltiniai.
Logistikos aprašymai, Aprašymas, 6 psl.
2015 04 30
Konteinerio vežimo maršrutų Busanas - Hamburgas – Klaipėda įvertinimas
Įvadas. Konteinerio gabenimo maršrutų sudarymas ir chema. Konteinerinės linijos parinkimas. Konteinerio gabenimo trukmės, kainos ir saugumo nustatymas gabenant jūrų keliais. Konteinerio gabenimo trukmės, kainos ir saugumo nustatymas gabenant mišriu būdu. Kainos, gabenimo trukmės ir saugumo veiksnių palyginimas. Išvados.
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2015 11 01
Konteinerių krovos iš laivo į sandėlį technologinio proceso modeliavimas
Įvadas. Konteinerių krovos technologinio proceso analizė. Konteinerių krovos modelio metodų specifikacija. Modeliavimo proceso scenarijai ir rezultatai. Išvados. Literatūra.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 11 28
Konteinerių naudojimo galimybės
Įvadas. Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslai. Darbo uždaviniai. Tyrimo metodai. Krovininiai konteineriai ir jų tipai. Konteinerių tipai. Konteinerių naudojimo galimybės. Nestandartiniai konteinerių panaudojimai. Išvados. Literatūra. Priedai. Priedas Nr.
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 19 psl.
2016 05 08
Krovinio vežimas Lenkija - Lietuva
Įvadas. Krovinių gabenimo būdai, transporto priemonės ir pakuotės. Krovinių vežimas keliu. Vežimus kelių transportu lemiantys veiksniai. Transporto paslaugos. Transporto priemonės. Krovinio pakuotė. Drabužių pervežimas iš lenkijos į lietuvą. Transporto rūšies ir priemonės parinkimas. Reikiami dokumentai krovinio vežimui. ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 22 psl.
2017 05 08
Krovinių gabenimas referatas
Įvadas. Krovinių gabenimas. Naudojamų krovininių automobilių specifikacijos. Krovinių pervežimas. Tarptautinis krovinių gabenimas ir jų paslaugos. Tarptautinių krovinių sandėliavimas. Krovinio gabenimo rūšys bei jų pasirinkimo ypatumai. Vandens keliais gabenamas krovinys. Antžeminis krovinio gabenimo būdas. Oru gabenami ...
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2017 10 30
Krovinių gabenimo maršrutų įvertinimas
Įvadas. Transporto vieta logistikos sistemoje. Kelių ir jūrų transporto rūšių parinkimas. Krovinių sandėliavimo esmė ir svarba. Krovinių pakavimas ir ženklinimas. Krovinių vežimo dokumentai. Krovinio gabenimo sausumos ir mišriu būdu įvertinimas. Krovinio gabenimo maršrutų parinkimas ir krovinio apibūdinimas. Krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2017 09 10
Krovinių gabenimo tarptautinės automobilių transporto paslaugos Profesinės rizikos vertinimo kortelė
Profesinės rizikos vertinimo kortelė. Krovinio tvarkymas rankomis. Profesinės rizikos vertinimo kortelė.
Logistikos referatai, Referatas, 6 psl.
2017 05 01
Krovinių klasifikavimas logistikos skaidrės
Krovinių klasifikacija. Krovinių klasifikavimo būdai. Sąvokos. Krovinių klasifikavimo būdai pagal agregatinę būklę. Krovinių klasifikavimo būdai pagal krovos darbų techniką. Krovinių klasifikavimo būdai pagal gabenimo būdą. Krovinių klasifikavimas pagal gabaritus. Krovinių klasifikavimas pagal.
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2017 01 18