Logistika (34)

1298 dokumentai
Ventspilis
Nuo seniausių laikų Ventspilį patogi geografinė padėtis ir neužšąlantis uostas buvo svarbus Rytų - vakarų prekybos koridorius. Ventspilio pasaulyje per metus buvo žinomas kaip svarbus transporto maršrutas krovinių, tokių kaip žalios naftos, naftos produktų, skystų cheminių produktų, anglies, įvairių metalų, mineralų ir ...
Logistikos analizės, Analizė, 1 psl.
2014 04 01
Viešojo transporto naujovių įgyvendinimas Lietuvos miestuose
Įvadas. Naujos viešojo transporto rūšies įrengimo galimybės Vilniuje. Vilniuje – modernus tramvajus. Tramvajaus įrengimo siūlymai ir sprendimai. Modernaus tramvajaus pranašumai. Tramvajų maršrutizavimas Vilniuje. Investicijos reikalingos tramvajų egzistavimui Vilniuje įgyvendinti. Sistema „ Park and Ride“. „Park and Ride“ ...
Logistikos tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2017 04 28
Viešųjų logistikos centrų svarba ir plėtra Lietuvoje
ES „Baltosios knygos“ nuostatos. Intermodalinis transportavimas Lietuvoje. Tipiška prekybos tiekimo grandinė po “Terminalizacijos”. VLC apibrėžimas. Sausumos terminalų funkcijos. Logistikos centrų išsidėstymas. VLC Projektų atskyrimas. Logistikos parko plėtra. Vilniaus VLC importo paskirstymui. Vilniaus intermodalinis ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 33 psl.
2017 02 24
Volvo maitinimo sistemos techninė priežiūra
Volvo maitinimo sistemos techninė priežiūra. Tūrinys. Dyzelinių variklių maitinimo sistema. Degiojo mišinio ruošimas. Tiesioginio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Netiesioginio įpurškimo dyzeliniai varikliai. Dyzelinių variklių veikimo sandara ir veikimas. Atliekančiojo mašinų remonto praktinius darbus ir mokomąją praktiką ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2017 05 09
Warehouse logistics
Vilnius college of technologies and design petro vileišio railway department gl23n warehouse logistics Vilnius , 2013 content. The main areas of logistics are. Warehouse management system. Benefits of a Warehouse Storage System. Warehouse control system. Warehouse management and control functions are. Storage system structure.
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 10 22
Daiktų saugykla komisas verslo planas
Įmonės „Sargai“ verslo planas. Įvadas. Siūloma paslauga. Tikslas. Planavimas. UAB „Sargai“ steigimo sutartis. Konkurentų analizė. Rinkodara. Paslaugos įvedimas į rinką ir rėmimo planas. Kainodaros planas. Proceso organizavimas. Įmonės veiklai numatytų patalpų aprašymas. Darbo užmokesčio analizė. Įmonės valdymo ...
Logistikos verslo planai, Verslo planas, 23 psl.
2016 11 10
Depressurization Flight perfomance Accidents and recommendations
Introduction. Rapid / explosive decompression. Slow / insidious decompression. Hypoxia. Time of useful consciousness. Flight performance. Accidents. Recommendations. Oxygen systems. Literature.
Logistikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 10 01
Ekspedicinės įmonės plėtra
Ekspedicinės įmonės plėtra.
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 04 28
Įmonės AB „Klaipėdos uostas“ verslo analizė ir planavimas
Įvadas. Transporto paslaugų rinkos analizė šalyje. Šalies verslo aplinka transporto įmonėse. Jūrų transporto plėtros strategija. Klaipėdos uosto veiklos ekonominė analizė. Klaipėdos uosto steigėjai, veikla ir tikslai. Klaipėdos uosto organizacinė struktūra. Įmonės parko analizė. Klaipėdos uosto personalas. Įmonės ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 psl.
2017 05 02
Japonijos ir Lietuvos transporto tinklai
Įvadas. Japonijos transportas. Geležinkeliai. Traukinių tipai. Lietuvos geležinkeliai. Krovininis transportas. Autobusai. Vietiniai autobusai. Magistralės autobusai. Lietuvos autobusai. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 03 01
Kelių infrostrukturos vystimasis LT
Įvadas. Kelių infrastruktūrą. Lietuvos kelių struktūros ir būklės apibūdinimas. Kelių infrastruktūros reikšmė šalies ekonominiam ir socialiniam vystymuisi. Kelių infrastruktūros vystimasis Lietuvoje. Išvados. Informacinių šaltinių sarašas.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 10 psl.
2016 03 21
Kelių transporto tinklas Lietuvoje aprašymas
Kelių atsiradimo ir plėtros istorinė apžvalga. Kelių rūšys. Pagerinti natūralūs. Pirmieji keliai. Pirmykščių žmonių kelionių priežastys Kelionių poreikis sąlygotas. Medžioklės maisto paieškų. Augant prekių mainams. Ieškant patogesnių krovinių gabenimo būdų. Pirmieji patobulintų natūralių kelių pavyzdžiai. ...
Logistikos aprašymai, Aprašymas, 26 psl.
2016 05 20
Knygų Neregėta Lietuva sandėliavimas
Įvadas. Prekės charakteristika. metinė apyvarta. Prekės sandėliavimo charakteristika. Prekių sandėliavimui reikalingų lentynų skaičiaus ir reikalingo sandėlio ploto skaičiavimai. Sandėlio charakteristika. Išvados. Liretatūra.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 psl.
2016 03 06
Komercinių ginčų sprendimas tarptautiniuose vežimuose: esama padėtis ir problemos bei jų sprendimo būdai
Krovinių vežimo sutarties samprata. Krovinio vežimo sutarties tikslas ir dalykas. Krovinių vežimo sutarties šalių atsakomybė. Tarptautinių vežimų reikšmė. Vežimų tarptautinis teisinigs reguliavimas. Tarptautinių vežimų teisinio santykio šalių susitarimas dėl teismų jurisdikcijos. Monrealio konvencijos. Lietuvos Respublikos ...
Logistikos referatai, Referatas, 22 psl.
2016 11 09
Lietuvos ir Norvegijos infrastrukturos palyginimas
Įvadas. Teorija. Transporto teorija. Jūrų uostų teorija. Švyturių teorija. Keltų teorija. Keltai. Norvegijos keltas. Lietuvos keltas. Norvegijos ir Lietuvos keltų palyginimas. Jūrų uostai. Klaipėdos uostas. Oslo uostas. Jūrų keliai (iš oslo uosto). Švyturiai. Švyturių palyginimo išvados. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 26 psl.
2017 01 06
Logistika rusiškai
Логистика. Что такое логистика? Основными задачами сотрудников в транспортной логистике являются. На выбор транспортных средств влияют. ПРЕИМУЩЕСТВА морского транспорта. Недостатки ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 26 psl.
2015 03 11
Logistikos vadyba konspektas
Ištakos Logistike’’. Graikiškas žodis. Logistika - kariuomenės valdymo praktinis mokslas. Logistikoje yra. Logistikos atsiradimo socialinės ekonominės aplinkybės. Materialinių srautų apimčių ir judėjimo greičio didėjimas. Veiklos specializacija. Pelno didinimo galimybių paieškos. Technologijų plėtra. Globališkumas , ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2015 04 29
Logistikos vizijos kūrimas
Įvadas. Logistikos sąvokos samprata ir veikla. Logistikos tikslai ir uždaviniai. Logistikos vystimosi veiksniai. Logistikos plėtra lietuvoje. Dabartinės logistikos būklės analizė kuriant. Ateities viziją. Geležinkelio plėtros darbai 2010 metais. Transporto infrastruktūros modernizavimas 2010 metais. Klaipėdos jūrų uosto ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2014 04 08
Maršrutas skaidrės
Maršutas Vilnius- Atėnai. Įvadas. Maršruto kertamos šalys. Maršruto Vilnius-Atėnai (Graikija) schema. Atstumas 2788 km. Šalys, per kurias driekiasi maršrutas. Geležinkelio maršruto trasa. Maskvos transporto mazgas. Reikalingi dokumentai. Slovakija. Slovakijos politinė sistema. Transportas. Kultūriniai ypatumai. Slovakijos eismo ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 37 psl.
2015 05 24
Maršruto sąmatos skaičiavimas
Įvadas. Krovinys, jo charakteristika. Transporto priemonės parinkimas. Puspriekabės pasirinkimas. Krovinio pakrovimas ir tvirtinimas. Maršruto sąmatos skaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 psl.
2017 04 07
Miltų krovinio maršrutas iš Vievio (Lietuva) į Milaną (Italija)
Verslo ir finansų katedra transporto ir logistikos verslo studijų programa miltų krovinio maršrutas iš vievio Lietuva į milaną italija. Krovinio analizė. Transporto priemonės analizė. Krovinio pervežimui reikalingų dokumentų analizė. Transporto ir logistikos informacinės sistemos. Lekt. Stanelytė Transporto veiklos teisinis ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 34 psl.
2017 01 09
Paskirstymo logistika skaidrės
Paskirstymo logistika. Artūras Suprinaitis FVF. Logistikos mokslas gamybinėje verslininkystėje apima tris pagrindines sritis aprūpinimą. Prekių paskirstymo būdai. Prekių paskirstymo strategijos. Tarptautinė paskirstymo logistika. Verslo globalizacija, susijusi su rinkų plėtra, paskirstymo logistikai kelia daug sudėtingesnius ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 05 16
Prekybos valdymo konspektas
Egzamino teoriniai pagrindiniai klausimai prekybos verslo vaidmuo ekonominėse sistemose. Prekyba funkcine prasme. Prekyba institucine prasme. Ekonominių sistemų tipai ir jų poveikis prekybos verslui. Ekonomikos sistemos tipai papročių tradicinė ekonomika. Komandinė planinė ekonomika. Rinkos laisvosios verslininkystės ekonomika. ...
Logistikos konspektai, Konspektas, 57 psl.
2016 12 10
Protų nutekėjimas
Įvadas. Protų nutekėjimo priežastys. Protų nutekėjimo padariniai lietuvoje. Protų nutekėjimo mažinimo būdai. Priedas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 10 07
Scania sunkvežimiai skaidrės
Scania. P serija – sunkvežimiai gali būti lengvi, manevringi ir taupiai naudoti degalus. R serija – didžiausia galia, erdvė ir patogumas. Tolimieji pervežimai. Galia, aistra ir našumas. „Scania“ tolimųjų pervežimų sunkvežimiuose suderinta aukščiausia kokybė. Specialios paskirties sunkvežimiai. Visuomenės aptarnavimas. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2015 03 15
Transportinė funkcija logistikoje
Įvadas. Logistikos apibrėžimas. Transporto logistikos samprata. Transporto rūšys. Jūrų transportas. Jūrų transporto neigiami bruožai. Geležinkelių transportas. Geležinkelių transporto trūkumai. Automobilių transportas. Automobilių transporto trūkumai. Oro transportas. Oro transporto trūkumai. Literatūra. Išvados.
Logistikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 02 29
Transporto įmonės ekonominių rodiklių skaičiavimas ir analizė logistikos kursinis darbas
Anotacija. Įvadas. Aprašomoji dalis. Projektinė (analitinė ) dalis. Automobilių eksploatavimo gamybinė programa. Sąrašinis automobilių skaičius. Darbo laiko balansas. Kalendorinės dienos. Degalų poreikio nustatymas ir išlaidos degalams. Padangų kiekio nustatymas ir išlaidų padangoms apskaičiavimas. Savikainos kalkuliacija ir ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2017 05 01
Transporto politika jūrų uostų ir vandens transporto srytyje skaidrės
Transporto politiką jūrų uostu ir vandens transporto srityje. Parenge simona maškova. Jūrų transportas.   Jūrų transportas. Ši transporto rūšis Europos Sąjungai turi strateginę reikšmę. Aktyviau bendroji jūrų transporto politika buvo pradėta kurti ir vykdyti tik devintajame dešimtmetyje. Europos žemyno pakrantėse (jų ilgis ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2015 03 26
Transporto priemonės ir maršruto parinkimas
Įvadas. Transportuojamo produkto aprašymas ir markiravimas. Maršruto parinkimas. Transporto rūšies pasirinkimas. Transporto priemonės parinkimas. Dokumentų parengimas. Tinklinio grafiko sudarymas. Išlaidų suvestinė. Literatūros šaltiniai.
Logistikos referatai, Referatas, 12 psl.
2017 04 23
UAB „Raben Lietuva“ verslo plėtros planas
Įvadas. Verslo aprašymas. Verslo šakos aprašymas. Įmonės apžvalga. Rinkos apžvalga ir konkurentų analizė. Transporto rinkos įvertinimas. Medžio drožlių plokščių vežimas maršrutu pila (pl) – torcy (f). Krovinio charakteristika. Maršruto sudarymas. Transporto priemonės charakteristika. UAB „Rokauta” vadyba. ĮmonėsUAB ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 26 psl.
2017 03 01