Logistika (5)

1018 rašto darbų
Maršruto įvertinimas
Maršruto įvertinimas. Šiauliai – drezden (vokietija). Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Krovinių gabenimo ypatumai. Krovinio klasifikacija bei ypatumai. Krovinių transportavimui reikalingi dokumentai. Krovinių vežimo maršruto pasirinkimas bei įvertinimas. Transporto priemonės parinkimas. Maršruto sudarymas sausumos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2013 04 29
Sandėlio rūšys
Įvadas. Sandėlių samprata. Sandėlių funkcijos. Sandėlių uždaviniai. Sandėlių rūšys. Technika. Sandėlių automatizavimo laipsnis. Procesai vykstantys sandėliuose. Priėmimas į sandėlį. Medžiagų išdavimas iš sandėlio. Sandėlių vertinimas. Praktinė dalis. Išvados. Literatūra.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2015 03 23
Gamybines praktikos ataskaita transporto įmonėje
Įvadas. Bendra įmonės charakteristika. Uab „Marki“ teikiamos paslaugos. Bendrovės valdymo schema. Marketingo analizė. Veiklos planavimas ir organizavimas. Bendrovės vidinė ir išorinė aplinka. Bendrovės išorinė aplinka. Bendrovės vidinė aplinka. Įmonės įregistravimas. Pasirengimas įregistravimui. Dokumentų pateikimas. ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 16 psl.
2015 05 29
Ivairių transporto rušių privalumai ir trųkumai.
Įvadas. Transportas ir jo produkcija bei atskirų jo rūšių privalumai ir trūkumai. Transportas ir jo produkcija. Transporto sistemos funkciniai komponentai. Atskirų transporto rūšių privalumai ir trūkumai. Transporto tinklas. Automobilių transporto keliai. Geležinkelių transportas. Vandens transportas. Upių susisiekimo keliai. Jūrų ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 17 psl.
2013 05 18
Keleivių pervežimo oro transportu logistika
Teorinė keleivių pervežimo oro transportu logistikos analizė. Oro transporto logistikos apibrėžimas. Keleivių gabenimo oro transportu logistikos valdymas. Empirinė keleivių pervežimo oro transportu logistikos analizė. Tarptautinis Vilniaus oro uostas. Tarptautinis Kauno oro uostas. Tarptautinis Palangos oro uostas. Tarptautinis ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2015 02 22
Logistikos pagrindai skaidrės
Logistikos pagrindai. Kas yra Logistika? Logistikos raida. Tarptautinės logistikos tipai. Logistikos plėtros veiksniai. Kas yra logistikos vadyba? Logistikos rūšys. Gamybos logistika. Pirkimo ir tiekimo logistika. Rinkotyros ir rinkodaros logistika. Transporto logistika. Atliekų perdirbimo (utilizavimo) logistika. Verslo logistika. ...
Logistikos skaidrės, Skaidrės, 100 psl.
2015 02 26
Tiekimo grandinė
Įvadas. Onės aprašymas. Įmonės pristatymas. Įmonės pagrindinės ir pagalbinės veiklos. Įmonės pajėgumai. Įmonės padėtis rinkoje. Įmonės konkurentai. Konkurentų analizė. Įmonės klientai. Įmonės partneriai. Įmonės tiekėjai. Tiekimo grandinės svarba/nauda įmonėje. Logistikos paslaugas teikiančios įmonės vidinės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 31 psl.
2016 04 26
Tiekimo grandinės valdymas kursinis darbas
Vadas Temos aktualumas. Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Darbo metodai. Darbo objekto , informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Informaciniai šaltiniai. Tyrimo metodika. Tiekimo grandinės planavimo teorinė analizė tiekimo grandinės planavimas įvadinė dalis 6 eilutės. Rizikos mažinimo metodas. Tiekimo ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 29 psl.
2016 04 25
Intermodalinis transportas
Įvadas. Intermodaliniai transporto elementai. Intermodaliniai terminalai ir logistikos centrai. Intermodaliniu terminalu tipai. Jūrų uosto konteinerių terminalai. Įvairiarušio transport vienetai. Konteineriai. Konteinerių privalūmai ir trūkumai. Keičiamos talpos. Keičiamu talpų privalūmai ir tūkumai. Išvados. Šaltiniai.
Logistikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 11 08
Krovinio vežimo technologinio proceso sudarymas
Pet granulių vežimo maršrutu Klaipėda Amsterdamas (Olandija) technologinio proceso sudarymas. Įvadas. Transporto priemonės reikšmė ir ypatumai. Pet granulių vežimo organizavimo pagrindimas. Vežimų technologijos objektas. Krovinio charakteristikos. Krovinio srautų netolygumų įvertinimas. Markiravimas, pakavimas, ženklinimas. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2014 11 29
Krovinių gabenimas kombinuotu transportu
Krovinių gabenimas kombinuotu transportu uab „tomada“. Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, logistikos teorijos ir informacinių šaltinių bei metodų apžvalga. Darbo objektas. Logistikos bei kombinuotų vežimų teorijos ir informacinių šaltinių bei metodų apžvalga. Krovinių gabenimo kombinuotu transportu teorijos analizė. Logistikos ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2013 05 08
Terminalai logistikos referatas
Įvadas. Terminalų klasifikacija. Kelių transporto terminalai. Geležinkelių transporto terminalai. Oro transporto terminalai. Jūrų transporto terminalai. Terminalų vaidmuo. Terminalų reikšmė tarptautiniuose koridoriuose. Išvados.
Logistikos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 03 12
Užsakymai ir užsakymų valdymas
Kursinis darbas. Užsakymai , užsakymų valdymas. Darbo tikslas. Literatūros analizė. Užsakymų valdymas Užsakymų ciklas. Užsakymo ciklas susidaro iš. Užsakymo valdymo sistema. Užsakymų valdymui taikomos technologijos Brūkšniniai kodai ir magnetinės kortelės. EDI perduodamų pranešimų dokumetų tipai klasifikuojami į. Rf id. ...
Logistikos referatai, Referatas, 18 psl.
2015 10 27
Vagonų klasifikacija
Įvadas. Vagonų klasifikacija ir pagrindiniai tipai. Keleiviniai vagonai. Prekiniai vagonai. Keleiviniai ir prekiniai vagonai. Techninės vagonų charakteristikos. Vagonų sandara. Prekinių vagonų sandara. Dengtieji universalieji vagonai. Pusvagoniai. Platforminiai vagonai. Izoterminiai vagonai. Cisterniniai vagonai. Vagonas su dyzeliniu ...
Logistikos referatai, Referatas, 20 psl.
2014 11 08
Krovinių vežimo maršruto parinkimas ir įvertinimas
Krovinių vežimo maršruto iš Vilniaus į Kiolną parinkimas ir įvertinimas. Įvadas. Krovinių vežimų teoriniai aspektai. Transporto priemonių ypatumai. Krovinių kvalifikavimas ir pakavimas. Krovinių markiravimas. Krovinio vežimo dokumentai. Informacinės transporto sistemos. Krovinio gabenimo maršruto parinkimas ir įvertinimas. ...
Logistikos referatai, Referatas, 27 psl.
2013 06 26
Logistikos centrai paskirtis, reikšmė, funkcijos
Logistikos samprata ir ištakos. Logistikos atsiradimo socialinės – ekonominės aplinkybės. Logistikos aprėptis ir sritys. Logistinė veikla jos tikslai ir funkcijos. Transporto sistemos svarba. Logistikos centrų sąvoka. Logistikos centrų paskirtis. Logistikos centrų funkcijos. Logistikos centrų rūšys. Logistikos centrų tinklai. ...
Logistikos referatai, Referatas, 15 psl.
2016 03 31
Logistikos įmonės praktikos ataskaita
Bendra organizacijos charakteristika. Veikla ir jos pubūdis Lietuvoje. Išorinė verslo aplinka. Vidinė įmonės aplinka. Įmonės veiklos planavimas, organizavimas bei kontrolė. Rinkodaros kompleksas ir logistikos procesai. Konkurentų analizė. Apskaita ir finansai. Įmonės veiklos analizė. Išvados ir pasiūlymai.
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 5 psl.
2015 02 12
Logistikos kursinis darbas
Įvadas. Krovinių transportavimo teoriniai aspektai. Maršrutų parinkimo ypatumai. Transporto rūšių parinkimą lemiantys veiksniai. Gabenamų krovinių pakavimas ir ženklinimas. Krovinio pervežimo dokumentų apibūdinimas. Krovinio gabenimo maršrutų įvertinimas. Transporto priemonės parinkimas ir krovinio apibūdinimas. Krovinio ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 1 psl.
2014 02 28
Logistinės grandinės analizė
Paveikslėlių sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Informacija apie įmonę. Gaminių asortimentas. "Lithuanian vodka spanguolių" degtinė. Marketingo tikslai. Aprūpinimo logistika. AB „Stumbras“ aprūpinimo grandinės analizė. Gaminio sudedamųjų komponentų tiekėjų analizė. Medžiagų poreikio apskaičiavimas. Gamybos logistika. ...
Logistikos analizės, Analizė, 45 psl.
2014 11 06
Prekių kilmė
Įvadas. Prekių kilmės sąvoka. Nepreferencinė (nelengvatinė) prekių kilmė. Preferencinė (lengvatinė) prekių kilmė. Lietuvos eksporto ir importo palyginamoji analizė. Prekių kilmės vartojimo tyrimas. Tyrimo tikslas. Tyrimo metodas. Duomenų rinkimo metodai bei jų sudarymas. Tyrimo imtis. Tyrimo analizė ir interpretavimas. Išvados ...
Logistikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 psl.
2013 03 27
Šaldytos žuvies gabenimas
Šaldytos žuvies pervežimas. Įvadas. Šaldytos žuvies transportavimo ypatumai. Šaldytos žuvies pakavimas ir sukrovimas. Šaldytos žuvies gabenimas geležinkelių transportu. Šaldytos žuvies gabenimas jūra. Šaldytos žuvies gabenimas automobilių transportu. Išvados. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 11 psl.
2013 12 18
Tarptautinė logistika (2)
Įvadas. Užsienio prekyba. Eksporto samprata. Eksporto procedūros. Eksporto muitai. Eksporto subsidijos. Eksporto kreditai. Ekspoto kvotos. Savanoriški eksporto apribojimai. Importo samprata. Importo procedūros. Importo kvota. Importo licenzijavimas. Importo reguliavimo administracinės priemonės. Importo mokesčiai ir rinkliavos. Lietuvos ...
Logistikos referatai, Referatas, 31 psl.
2014 01 21
Eksporto ir importo galimybės ir nauda
Įvadas. Eksportas. Eksportas lietuvoje. Eksporto galimybės. Eksporto nauda. Augantys pardavimai. Padidėjęs pelnas. Sumažinama rizika ir subalansuojamas augimas. Pagerintas efektyvumas ir produktų kokybė. Importas. Importas lietuvoje. Importo galimybės ir nauda. Eksporto ir importo esmė ir juos sąlygojantys veiksniai. Tiriamoji dalis. ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2014 03 26
Konteineriai
Įvadas. Iso konteineriai. Konteinerių tipai. Naudojami ir kitų tipų konteineriai. Konteineriai generaliniams kroviniams. Konteineriai pakraunami per viršų. Puskonteineriai. Konteineriai be šoninių sienų. Konteineriai - platformos. Konteineriai biriems kroviniams gabenti. Konteineriai - cisternos. Konteineriai kupolo formos. Krovinių ...
Logistikos referatai, Referatas, 14 psl.
2013 01 10
Logistikos įmonių palyginimas
Pasirinktų transporto įmonių aprašymas. Uab „Magnus Logistics“. Uab „Girteka“. Įmonių palyginimas. Įmonių darbuotojai bei jų motyvavimas. Uab „Magnus Logistics“ darbuotojai bei jų motyvavimas. Uab „Girteka“ darbuotojai bei jų motyvavimas. Įmonių palyginimas. Įmonių teikiamų paslaugų kokybė. Uab „Magnus ...
Logistikos referatai, Referatas, 19 psl.
2015 11 21
Logistinės veiklos valdymas
Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Pagrindiniai logistikos veiklos valdymo teoriniai aspektai. Logistinės veiklos samprata ir ypatumai verslo aplinkoje. Logistinės veiklos valdymo aspektai. Įmonės atliekamos logistinės funkcijos. Įmonės logistinės veiklos valdymo analizė. Įmonės ...
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2013 11 06
Logistinių procesų valdymas UAB „Vlantana“ veikloje
Įvadas. Logistikos samprata ir logistikos procesai. Logistikos samprata. Logistikos procesai. Sandėliavimas. Transportavimas. Uab „Vlantana“ logistinių procesų valdymas. Uab „Vlantana“ charakteristika. Uab „Vlantana“ transportavimas. Sandėliavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Logistikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2016 05 11
Pervežimų analizė ir optimizavimas
Santrauka lietuvių kalba. Santrauka užsienio kalba. Įvadas. Profesinių kompetencijų sąrašas. Teorinė transporto sistemos analizė. Transporto sistema. Transporto sudedamosios dalys. Transporto sistemos fiziniai komponentai. Krovinių vežimas ir vežimų klasifikavimas. Transporto rūšies, kroviniui vežti, parinkimas. Krovinių vežimų ...
Logistikos bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2015 02 25
Praktikos ataskaita Schenker logistikos įmonė
Įvadinė dalis. Trumpa organizacijos charakteristika. Rinkos situacija, kurioje veikia įmonė. Stambiausi UAB „Schenker“ konkurentai. Ekonominė dalis. UAB „Schenker“ tikslai. UAB „Schenker“ išlaidų struktūra. UAB „Schenker“ mokėtinų sumų ir įsipareigojimų pokyčiai 2008-2011 m. UAB „Schenker“ ilgalaikių ir ...
Logistikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 73 psl.
2014 01 23
Sandėlių rūšys ir įrengimas
Įvadas. Logistikos centrų rinkos apžvalga. Sandėlių rūšys Lietuvoje. Sandėlių tipai. Sandėliavimo sistemos. Stelažų rūšys. Sandėlių automatizavimas. Tarpstelažinės gabenimo sistemos. Naujų logistikos centrų plėtros galimybės. Literatūra.
Logistikos referatai, Referatas, 28 psl.
2015 01 26