Lotynų kalba

Lotynų kalba ir jos žodžiai. Lotynų referatai, posakiai. Medžiaga lotynų kalbos studijoms.
28 dokumentai
Realijos
10 lotyniškų realijų, išsamiai paaiskintos. Achilo kulnas – silpna, pažeidžiama vieta, pagrindinis trūkumas. Augėjo arklidės – didžiulė netvarka, užleisti nesutvarkyti darbai ar pataplos. Damoklo kardas – nuolat gresiantis pavojus. Gordijaus mazgas – koks nors sudėtingas reikalas, sunkiai sprendžiama problema. Pandoros ...
Lotynų referatai, Referatas, 2 psl.
2011 10 05
Lotynų kalbos žodynas
Lotynų lietuvių kalbos žodynas pdf formatu. 1650 lotyniškų žodžių su vertimais. Geras lotynų kalbos žodynas.
Lotynų konspektai, Konspektas, 33 psl.
2014 10 20
Lotynų gramatikos taisyklės
Lotynų kalbos taisyklės. Kirčiavimas. Linksniavimas, linksniuotės. Iii linksniuotė. Iii linksniuotės būdvaržiai (būna tik balsinio tipo. Priebalsinis tipas pasitaiko labai retai).
Lotynų konspektai, Konspektas, 2 psl.
2013 01 30
Sentencijos lotynų kalba.
70 sentencijų lotynų kalba. Iš fakto atsiranda teisė. Dura lex, sed lex. Nulla regula sine exceptione. Bonum initium est dimidium facti. Extremis malis extrema remedia. Quot capita, tot sententiae. Iniuria non excusat iniuriam. Ubi culpa est, ibi poena subesse debet. Inter dominum et servum nulla amicitia. Hominum causa ius constitutum est. In ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Lotyniškos frazės
Įvairios lotyniškos frazės su vertimais. Absolūta sententia expositore non indiget – aiški prasmė nereikalauja aiškinimo. Ad hominem (personam) – tik šiam asmeniui. Ad impossibilia lex non cogit – įtatymas neverčia daryti to, kas neįmanoma. Adversus bonos mores – priešingai geriems papročiams. Consensus facit ius – ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 19 psl.
2010 03 03
Lotynų kalbos tarimo taisyklės
Lotynų kalbos tarimo taisyklės.
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 11 10
Lotyniškos realijos
Realijos. Achilo kulnas. Trojos arklys. Augėjo arklidės. Damoklo kardas. Gordijo mazgas. Herostrato šlovė. Pandoros skrynia. Prokrusto lova. Pyro pergalė. Sisifo darbas (sisifo akmuo). Išvengti acheronto, išjudinti acherontą. Nukauti, įveikti hidrą. Pompastika, pompastiškas renginys. Nestoro amžius. Tikra furija. Gigantiškas darbas, ...
Lotynų šperos, Špera, 3 psl.
2013 05 01
Lotynų kalbos žodžiai su vertimais
Lotynų kalbos žodžiai su vertimais. Diem eximere. Dies, ei, m, f – diena; eximo, exemi, exemptum, exemere – išimti dieną išimti. (atšaukti posėdį). Dies annua. Annus, a, um – metinismetinė diena. Est rerum omnium magister usus. Res, ei, f – reikalas, dalykas; magister, tri,m – mokytojas; usus, us, m – praktikapraktika yra ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 03 03
Lotynų gramatika konspektas
Lotynų gramatika konspektas.
Lotynų konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 01 24
Lotyniškos sentncijos
Surinkta įvairių lotyniškų sentencijų su vertimu į lietuvių kalbą. Apie 400 lotyniškų sentencijų su vertimu.
Lotynų konspektai, Konspektas, 22 psl.
2013 04 07
Lotynų sentencijos
Lotynų sentencijos.
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 01 19
Kai kurie lotynų kalbos žodžiai
Substantiva. Adiectiva, pronomina. Verba. Alia. Unus, a, um - vienas. Uter, tra, trum - katras nonnullus, a, um - kai kuris. Novus, a, um - naujas. Proximus, a, um - artimiausias. Iucundus, a, um - malonus. Laetus, a, um - linksmas. Rusticus, a, um - kaimiškas. Cocentus, a, um - patenkintas. Meus, a um - mano. Finio, îre - baigti. Frequento, ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Lotynų kalbos frazeologizmai
Lotynų kalbos frazeologizmai.
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 5 psl.
2015 05 28
Romėnų literatūra
Romėnų literatūra. Šioje pamokoje sužinosite apie. Romėnų literatūros atsiradimą Kas būdinga literatūrai Pirmuosius daigus Poetus Ką perėmė iš graikų. Atsiradimas. Skirtomas į du laikotarpius Respublikos literatūra (III a. Literatūrai būdinga. Gyvenimo grožis Harmonijos. Pirmieji daigai. Tautosaka Pasakojimai Istoriniai epai. ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2014 09 17
Teisėkūra sąvoka būdai ir rūšys
Teisėkūros sąvoka, būdai ir rūšys. Teisėkūros sąvoka ir tikslai. Teisėkūros subjektai. Teisėkūros būdai. Teisėkūros rūšys. Teisėkūros principai. Teisėkūros stadijos. Teisėkūros juridinė technika. Išvados.
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2013 05 24
Lotyniškos linksniuotės
Termometrija. Kokios yra termometrų rūšys. Kokia yra normali kūno temperatūra. Kiek laiko matuojama temperatūra skaitmeniniu termometru? Kas nulemia kūno temperatūros matavimo trukmę? Kuriuo termometru reikėtų matuoti temperatūrą išeinamojoje angoje? Pažymėti teisingus atsakymus. Suplanuoti karščiuojančio paciento slaugos ...
Lotynų namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2014 06 04
Gaudemus
Ktu himnas. Lotyniškai ir lietuviškai. Po smagios jaunystės,. Po sunkios senatvės mus turės žemė. Mūsų gyvenimas trumpas yra,. Greitai bus pabaigiamas,. Ateina mirtis veržliai, griebia mus žiauriai, nieko nebus pasigailėta. Tegyvuoja visos merginos grakščios, gražios! Tegyvuoja ir moterys švelnios, mylinčios, geros, ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Lotyniškos sentencijos
Abeunt studia in mores. Actam rem agis. Aequam memento rebus in arduis servare mentem. Amat victoria curam. Amicus cognoscitur amore , more , ore , re. Amor omnia vincit. Avaritia scelerum mater. Bonum intium est dimidium facti. Cognosce te ipsum. Divide et Impera ! Errare humanum est. Historia est magistra vitae. Lingua lapsa verum dicit. ...
Lotynų namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2016 12 19
Lotynų gramatika
Asmenuotė coniugatione Kamienas Laikas Skaičius Nuosaka modus. Participium praesentis activi. Participium perfecti passivi. Būdvardis nomen adiectivum linksniavimas i grupė. Kiekinių skaitvardžių linksniavimas. Unus , , um duo , duae , duo. Pronomina personalia Pronomen reflexivum.
Lotynų aprašymai, Aprašymas, 2 psl.
2017 01 22
Lotynų kalbos gramatika
Lectio tertia veiksmažodžio veikiamoji rūšis ir esamasis laikas bendratis infivinitivus skirstoma į 4 asmeuotes. I – mus. I – tis. U - nt. ASMENŲ GALŪNĖS asmenų galūnės sudarant esamąjį laiką. Imperativus prasents activi esamojo laiko veikiamosios rūšies liepiamoji nuosaka. Kategoriško draudimo formos sudaromos iš. ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 9 psl.
2017 10 08
Lotynų kalbos konspektas Veiksmažodis
LECTIO TERTIA veiksmažodžio veikiamoji rūšis ir esamasis laikas. Bendratis infivinitivus skirstoma į 4 asmeuotes. I – mus. I – tis. U - nt. ASMENŲ GALŪNĖS asmenų galūnės sudarant esamąjį laiką. Imperativus prasents activi esamojo laiko veikiamosios rūšies liepiamoji nuosaka. Kategoriško draudimo formos sudaromos iš. ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 8 psl.
2017 03 05
Lotynų kalbos sentencijos
Lotynų kalbos sentencijos.
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 12 02
Lotynų kalbos užrašai konspektas
Tirpalas Q. Išnyrimas Y. Kitais atvejais. Nervo uždegimas. Išbėrimas Kitais atvejais. Laringitas , gerklės uždegimas Tariamas ti ] ir prieš balsį , jei. Ištiso , vientiso. Ryklės uždegimas. Sąnario uždegimas. Sg vienaskaita Pl daugiskaita. Acutus , , um. Sinister , ra , rum. Planta rara. Vaikui ar suaugusiam. Po kiek prielinksniai. ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 12 psl.
2016 05 06
Lotynų kalbos žodžiai su vertimais. Iš blogybių mažiausias reikia išsirinkti laisvė, įstatymai ir taika yra geriausios gėrybės laimingai gyventi yra garbingai gyventi tvirtai reikale, maloniai būde būsimi metai visuomet geresni dukart duoda tas, kuris greitai duoda nieko nėra stipriau už motinos prašymus nuo labiau išorinių iki ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2010 03 03
Medicininiuose terminuose sutinkamos priesagos
Medicininiuose terminuose sutinkamos priesagos. Lotyniškos priesagos 129 130ps. Daiktavardžių priesagos priesaga reikšmė ir pavyzdžiai priesaga. Arium , i orium , Ismus , Ia , ae itas , atis. Ities , ei itudo , inis. Iculum , i -( culus , i ola , ae ula , ae. Or , oris. Ina , ae. Sus , us tus , us. Inum , i olum , Ura , ae. Io , ionis men ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 3 psl.
2017 05 11
Senovės Antikinė teisė
Senovės Antikinė teisė. Karina Sakalauskaitė IVa Kls. Teisės raida antikinėje Graikijoje neperžengė polių ribų. (621m. pr. Kr. ).   Drakono įstatymai buvo skirti nusikaltimams ir bausmėms.  Šis įstatymas pasižymėjo griežtumu ir tapo žiaurumo simboliu. Iki šių dienų. (594m. pr. Kr. ). Solono įstatymai buvo didelis įstatymų ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2015 05 21
Svarbiausių lotyniškų žodžių žodynėlis
Tarptautiniai žodžiai. E id est. kytos gr. Nucleus , caryon gr. textum gr. Edulis , esculenta. Vulpes , alopex. Bidens bis dens. rhiza gr. cormus gr. phylon gr. carpus gr. semen lot. anthos gr. arctos gr. Klon gr. NB nota bene. Philia gr. Phobos gr. Us kilm. Organa genitalia. Pancreas – kasa pharynx. Ventriculus , gaster. Flora , fauna. In ...
Lotynų konspektai, Konspektas, 8 psl.
2015 03 15
Tarp dviejų aušrų skaidrės
Vincas Mykolaitis - Putinas. Mykolaitis - Putinas. Ką žinote apie rinkinio ,,Tarp dviejų aušrų” poetinį pasaulį? Eilėraštis „Tarp dviejų aušrų”. Eilėraštis „Rūpintojėlis”. Poema „Vergas”. 1dalis. Lyrinis subjektas – dvasinis vergas. Lyrinio subjekto būsena. *ko poezijos žmogus ilgisi, kuo yra nusivylęs. ...
Lotynų skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 11 17