M. Radvilos rudojo mirtis - didinga ir garbinga


Lietuvių interpretacija. M. Radvilos Rudojo mirtis- didinga ir garbinga.


M. Radvila Rudasis buvo doras, geros širdies, garbingas bei didingas žmogus. Daugelis žmonių jį gerbė, laiku tikru šalies vadu: „Didis lietuvių šalies karvedy! Tavo laimė neleidžia/ mums nusivilti: esi apsauga veiksminga saviesiems“. Jam labai rūpėjo lietuvių tauta, gynė ir saugojo ją, kiek galėjo: „Radvilą rūpestis dėl tėvynės šventosios vis varė/ savo liepimais ir taip ypatingą jo dvasią išugdė“. Po mirties , Radvila Rudasis, išliko garbingas: „Tik, Visagali, prašau: pagailėjęs lietuvių, galingai/ Lietuvai dar dovanok ir skeptrą, ir garbę, ir šlovę!“.

M. Radvilos rudojo mirtis - didinga ir garbinga. (2014 m. Sausio 15 d.). http://www.mokslobaze.lt/m-radvilos-rudojo-mirtis---didinga-ir-garbinga.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 05:42