Marketingas

Marketingas ir rinkodara. Marketingo referatai kursiniai. Rinkodaros mokslo darbai. Tinklinė rinkodara. Partizaninis marketingas.
1371 dokumentas
Pardavimų skatinimas
Įvadas. Pardavimo skatinimo samprata. Pardavimo skatinimo tikslai. Pardavimų skatinimo priemonės. Trumpalaikio poveikio pardavimo skatinimo veiksmai. Ilgalaikio lojalumo siekiančios pardavimo skatinimo priemonės. Pardavimų skatinimo planavimo samprata ir pardavimų organizavimo ypatumai pardavimo vietoje. Pardavimų skatinimo planavimas. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 30 psl.
2012 10 24
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „regplasta“. Uab „regplasta“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Gamtinės-ekologinės aplinkos analizė. Uab „regplasta“ verslo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2012 12 04
Marketingo veiklos analizė
„girteka logistics“ analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos analizė. Įmonės marketingo veiklos analizė. Įmonės probleminių marketingo sričių identifikavimas. Swot analizė. Išvados. Literatūra. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 16 psl.
2013 04 15
Vartotojų pasitenkinimas
Įvadas. Vartotojų pasitenkinimo supratimas. Vartotojų lūkesčiai ir jų įvertinimas. Klientų pasitenkinimo matavimas. Kitų autorių pasitenkinimo tyrimai. Apklausos rezultatų analizė. Tyrimo metodologija
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 62 psl.
2012 10 25
Marketingo komplekso analizė x įmonėje
Marketingo komplekto analizė „x“ įmonėje. Įvadas. Parduotuvės „x“ prekių asortimento tyrimas. Įmonės charakteristika. Tyrimo organizavimo etapai. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Priedai.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2013 03 06
Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Įvadas. Prekės “Lentyna. 3In1. ” aprašymas. Aplinkos ir rinkos analizė. Makroaplinkos veiksnių analizė. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analizė. Ssgg analizė. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. Prekės “Lentyna. 3In1” sprendimai. Kainodaros sprendimai. Paskirstymo ir/ar pateikimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2012 12 28
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Ab „stumbras“ space analizė. Ab „stumbras“ mikroaplinka. Vartotojai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2012 11 09
Marketingo tyrimas vilkyškių sūriai
Ab „vilkyškių pieninė“ marketingo tyrimas. Įvadas. Marketingo situacijos analizės atlikimas. Ab „vilkyškių pieninės“ makro aplinkos analizė. Ab ,,vilkyškių pieninė" mikro aplinkos analizė. Ssgg analizė. Marketingo tikslai. Segmentavimas. Tikslinės rinkos nustatymas ir parinkimas. Pozicionavimas ir strategijos parinkimas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 32 psl.
2013 05 19
Marketingo komplekso analizė Eurokos
Įvadas. Marketingo komplekso teorinė analizė. Marketingo samprata. Marketingo komplekso elementai. Prekė. Kaina. Rėmimas. Prekių paskirstymas. Marketingo valdymas įmonėje. Uab „kosmelita“ šilalės padalinio „eurokos“. Marketingo komplekso elementų analizė ir. Vertinimas. Uab „kosmelita“ šilalės padalinio „eurokos“ ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 20 psl.
2013 04 16
Marketingo komplekso analizė kursinis darbas
Įvadas. Marketingo kompleksas teoriniu aspektu. Marketingo komplekso samprata. Prekė ir paslauga. Kaina. Pateikimas. Rėmimas. Fizinis akivaizdumas. Procesas. Žmonės. Paslaugų marketingo strategijos. Uab „Revijona“ marketingo komplekso analizė. Uab „Revijona“ charakteristika. Uab „Revijona“ prekės ir paslaugos. Kainodara. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 03 29
Naujo produkto įvedimo į rinką marketingo planas sviestas tūbelėse
Tikslai ir uždaviniai. Reziumė. Esamos situacijos analizė. Makroekonominė aplinka. Politinė-teisinė. Technologinė. Socialinė-kultūrinė. Ekonominė. Mikroekonominė aplinka. Klientai. Konkurentai. Tiekėjai-partneriai. Konkurencingumo nustatymas:. Swot analizė. Įmonės konkurencinės padėties nustatymas strateginių veiksmų matricoje. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 24 psl.
2012 10 25
Marketingo plano pavyzdys
Marketingo plano apžvalga. Situacijos analizė. Rinkos apžvalga. Svarbiausi išorinės aplinkos veiksniai. Svarbiausi vidinės aplinkos veiksniai. Uab“Positus“ ssgg (swot) analizė. Stipriosios savybės. Silpnosios savybės. Grėsmės. Marketingo strategija. Misija. Marketingo tikslai. Tikslinės rinkos. Pozicionavimas ir suvokimo ...
Marketingo planai, Planas, 20 psl.
2014 05 03
Grožio salono marketingo planas
Įvadas. Paslaugos aprašymas. Paslaugos teikimo proceso aprašymas. Veiksnių analizė. Makroaplinkos analizė. Mikroaplinkos analizė. Swot analizės schema. Rinkos dydis ir segmentai. Rinkos dydis. Rinkos segmentai. Vartotojų poreikiai ir elgsena. Produkto pozicionavimas. Asortimento plotis ir gylis. Bostono matrica. Prekių ženklas. ...
Marketingo referatai, Referatas, 17 psl.
2011 03 01
X įmonės reklamos praktikos ataskaita
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės teikiamos paslaugos, vizija, misija, tikslai, uždaviniai. Orientacija. Žmonių tarpusavio santykiai įmonėje. Vertybės ir svarbiausi bendrieji reikalavimai darbuotojams. Praktikos metu pasiektų rezultatų analizė. Apibūdinti įmonę (reklamos agentūrą), kurioje atlikta praktika. Paaiškinti įmonės ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 24 psl.
2014 06 19
Logistikos procesų vertinimas UAB „Girteka logistics“ įmonės veikloje
Įvadas. Apžvalga teoriniu aspektu. Sandėliavimo vaidmuo logistikos sistemoje. Logistikos procesų valdymas. Transportavimo sistemos reikšmė logistikos procesų valdyme. Strateginis planavimas. Logistikos procesų valdymas Uab „Girteka“ įmonėje. Uab „Girteka“ sandelio valdymas. Uab „Girteka“ tarptautiniai pervežimai. Uab ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2016 04 15
MAXIMA marketingo analizė
Įvadas. Maxima lt, Uab charakteristika. Bendros žinios apie bendrovę. Maxima lt, Uab valdymo sistema. Bendrovės personalas. Maxima lt, Uab aplinkos analizė. Maxima lt, Uab ssgg analizė. Bendrovės aplinkos. Rinkos dalyviai ir konkurentų analizė. MAXIMA LT, Uab asortimentas, teikiamos paslaugos, strategija. Prekės aprašymas ir esamas ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 18 psl.
2014 11 09
Stratėginės aplinkos analizė AB Pieno žvaigždės
Strateginis organizacijos valdymas. Ab „Pieno žvaigzdžių” veiklos apibūdinimas. Ab „Pieno žvaigždės“ peste analizė. Ab „Pieno žvaigždės“ porter analizė. Organizacijos sėkmės veiksniai. Ab „Pieno žvaigždės 7 s veiksnių analizė. Ab „Pieno žvaigždės“ ssgg analizė. Ab „Pieno žvaigždės‘ veiklos tikslai.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 02 01
Elektroninio verslo modelio analizė
Elektroninio verslo modelio analizė. Įvadas. Socialinio portalo elektroninio verslo modelis. Vartotojų segmentai. Vertės pasiūlymas. Paskirstymo kanalai. Santykiai su vartotojais. Pajamų šaltiniai. Esminiai ištekliai. Esminės veiklos. Esminiai partneriai. Kaštų struktūra. Bendras elektroninio verslo modelio paveikslas. Išvados. ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2013 03 28
Marketingo tyrimas Kava
Marketingo tyrimai. Įvadas. Tyrimo metodika. Tyrimo problema ir tikslas. Tyrimo imties nustatymas bei respondentų atranka. Duomenų rinkimas ir kodavimas. Tyrimo ataskaita. Duomenų analizė ir interpretavimas. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.
Marketingo tyrimai, Tyrimas, 19 psl.
2013 03 08
Naujos prekės įvedimas į rinką
Įvadas. Prekės (produkto ar paslaugos) aprašymas. Aplinkos ir rinkos analyze. Makroaplinkos veiksnių analyze. Segmentavimas ir tikslinio segmento pasirinkimas. Konkurentų analyze. SSGG analyze. Prekės pozicionavimas. Marketingo sprendimai. Prekės sprendimai. Kainodaros sprendimai. 11. Paskirstymo ir/ar pateikimo sprendimai. Rėmimo ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 17 psl.
2014 06 13
Topo centras baigiamosios praktikos ataskaita
Įvadinė dalis. Įmonės charakteristika. Rinkos situacija. Makro aplinkos analizė. Ekonomine aplinka. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai. Socialine – kultūrine aplinka. Politine – teisine aplinka. Technologinė aplinka. Gamtos aplinka. Mikro aplinkos analizė. Uab „topo centras“ tauragės parduotuvės stipriausieji konkurentai. ...
Marketingo praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 64 psl.
2012 12 18
Internetinis marketingas internete
Įvadas. Internetinio ir paprasto marketingo skirtumai. Internetinis marketingas orientuotas į asmenį. Internetinis marketingas orientuotas į tikslinį vartotoją pagal jo pomėgius arba užsiėmimus. E marketingo tikslai. Internetinio marketingo privalumai. Internetinio marketingo ciklo stadijos. Inernetinio marketingo bruožai. ...
Marketingo referatai, Referatas, 10 psl.
2012 03 10
Internetinis marketingas
Įvadas. Interneto svetainės www.amazon.com analizė. Interneto svetainių www.kaunas.lt ir www.vilnius.lt analizė. Interneto aukcionų www.ebay.com analizė. Tyrimo rezultatai, išvados. Išanalizuotos svetainės ir padarytos geriausio marketingo internete išvados.
Marketingo analizės, Analizė, 10 psl.
2012 03 28
Marketingo veiklos analizė Tele2
Pasirinktos įmonės marketingo veiklos analizė, probleminių sričių identifikavimas ir pradinių sprendimų siūlymų teikimas. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Politinė – teisinė aplinka. Socialinė - kultūrinė aplinka. Mokslinė – technologinė aplinka. Gamtinė aplinka. Ekonominė aplinka. Mikro ...
Marketingo referatai, Referatas, 12 psl.
2014 03 07
Rinkodaros veiklos analizė UAB Rimi
Įvadas. Uab „Rimi Lietuva” istorija. Tikslinė įmonės rinka. Rėmimo priemonės. Prekė. Kaina. Reklama. Paskirstymas. Uab „Rimi Lietuva“ strategija. Uab „Rimi Lietuva“ mikro ir makro aplinkos analizė. Ssgg analizė. Pest analizė. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra.
Marketingo savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 psl.
2015 03 25
Strateginis planas Uab „Apranga“
Įvadas. Uab „Apranga“ pristatymas ir veikla. Uab „Apranga“ vizija, misija ir tikslai. Uab „Apranga“ išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Išorinės aplinkos analizė (PEST). Vidinės aplinkos SSGG analizė. Stebėjimo rezultatai. Bendrovės strategijos formavimas. Išvados. Literatūra.
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2014 05 09
Įmonės įvaizdžio vertinimas
Uab „x“ įvaizdžio vertinimas: klientų nuomonės tyrimas. Santrauka. Įvadas. Uab „x“ veiklos, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įvaizdžio vertinimas teoriniu aspektu. Įmonės produkto įvaizdis. Įmonės vartotojo įvaizdis. Įmonės personalo įvaizdis. Įmonės vizualusis įvaizdis. Uab „x“ įvaizdžio ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 32 psl.
2013 05 17
Imonės marketingo veiklos analizė
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos (rinkos,vartotojų ir konkurentų analizė). Įmonės marketingo veiklos ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2013 03 25
Marketingo komplekso tobulinimas
Santrauka. Summary. Įvadas. Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata. Marketingo kompleksas. Prekė. Kaina. Paskirstymas. Rėmimas. Marketingo komplekso elementų ryšys. Ab “Lietuvos telekomas”. AB “Lietuvos Telekomo” veiklos analizė. Vartotojų nuomonės tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo bakalauro darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2014 06 20
Prekės įvedimo į rinką marketingo programa
Įvadas. Darbo tikslas, uždaviniai. Naujo produkto (paslaugos) idėjos aprašymas:. Naujo produkto ar paslaugos tikslai. Idėjos kūrimo ir vertinimo aprašymas, idėjos pasirinkimą nulėmusių kriterijų ir argumentų įvardinimas. Produkto naujumo lygis. Informacija apie naują produktą (paslaugą) ir jo savybes: pranašumai ir išskirtinės ...
Marketingo kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2011 05 16