Marketingo analizės

129 dokumentai
Įmonės išorinės ir vidinės aplinkos analizė
Įvadas. Uab „regplasta“. Uab „regplasta“ verslo makroaplinkos analizė. Ekonominės aplinkos analizė. Technologinės aplinkos analizė. Socialinės-kultūrinės aplinkos analizė. Teisinės-politinės aplinkos analizė. Gamtinės-ekologinės aplinkos analizė. Uab „regplasta“ verslo mikroaplinkos analizė. Pirkėjai. Konkurentai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2012 12 04
Stumbras marketingo aplinkos analizė
Stumbras marketingo aplinkos analizė. Įvadas. Ab „stumbras“. Įmonės veiklos aprašymas. Įmonės misija ir vizija. Ab „stumbras“ pest analizė. Politinis – teisinis aspektas. Gamtinis aspektas. Socialinis – kultūrinis aspektas. Technologinis aspektas. Ab „stumbras“ space analizė. Ab „stumbras“ mikroaplinka. Vartotojai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2012 11 09
Internetinis marketingas
Įvadas. Interneto svetainės www.amazon.com analizė. Interneto svetainių www.kaunas.lt ir www.vilnius.lt analizė. Interneto aukcionų www.ebay.com analizė. Tyrimo rezultatai, išvados. Išanalizuotos svetainės ir padarytos geriausio marketingo internete išvados.
Marketingo analizės, Analizė, 10 psl.
2012 03 28
Imonės marketingo veiklos analizė
Uab „kika“ įmonės marketingo veiklos analizė. Įvadas. Situacijos analizė. Įmonės makro aplinkos analizė. Ekonominė aplinka. Socialinė – kultūrinė aplinka. Politinė - teisinė aplinka. Konkurencinė aplinka. Gamtinė aplinka. Įmonės mikro aplinkos (rinkos,vartotojų ir konkurentų analizė). Įmonės marketingo veiklos ...
Marketingo analizės, Analizė, 21 psl.
2013 03 25
Rinkodaros veiklos analizė Lietuvos geležinkeliai
Įvadas. Įmonės pristatymas. Įmonės istorija. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ veiklos objektas ir situacija rinkoje. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ tikslinė rinka. Įmonės rėmimo priemonės. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ mikro ir makro aplinka. Ab „Lietuvos geležinkeliai“ rinkodaros programa. Išvados. Literatūra.
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2014 05 06
Rėmimo priemonių įvertinimas
Įvadas. Rėmimas teoriniu aspektu. Rėmimo sąmprata. Reklama. Pardavimo skatinimas. Asmeninis pardavimas. Ryšiai su visuomene. Firmos „gieva“ rėmimo priemonių vertinimas. Firmos „gieva“ pristatymas. Reklamos vertinimas. Pardavimo skatinimo vertinimas. Asmeninio pardavimo vertinimas. Ryšių su visuomene vertinimas. Išvados ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 22 psl.
2012 11 24
Iki rinkodarinės veiklos analizė
Įvadas. Uab „palink”. “iki” prekybos tinklas. “iki” prekybos tinklo veiklos gairės. “iki” prekybos tinklo socialinė atsakomybė. Prekybos tinklo „iki“ ssgg analizė. Prekybos tinklo „iki“ vidiniai veiksniai. “iki“ kainodara. “iki” prekinis ženklas. “iki” – naujos įdėjos pradininkai. Darbas įmonėje. ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 psl.
2013 05 28
Marketingo komplekso analizė Švyturys
„Švyturio – Utenos alaus“ istorija nuo 1784 metų iki šių dienų. Tarptautinis pripažinimas. Faktai apie uab „švyturys-utenos alus“. Uab „švyturys - utenos alus“ tikslai. Organizacijos paskirtis, vizijos ir misijos formuluotės. Organizacijos veiklos produktai. Organizacijos stuktūrizavimasis (pagrindiniai elementai). ...
Marketingo analizės, Analizė, 23 psl.
2014 04 07
Vartotojų nuomonės apie prekybos centro Rimi teikiamų paslaugų marketingo komplekso tyrimo rezultatų analizė
Įvadas. Tyrimo rezultatų analizė. Demografiniai rodikliai. Veiksniai įtakojantys prekybos centro „rimi“ pasirinkimą bei lankomumą. Prekybos centro „rimi“ prekių asortimentas. Prekybos centro „rimi“ kainodara. Prekybos centro „rimi“ aptarnavimas. Prekybos centro „rimi“ nuolaidos, akcijos, lojalumo programa. Išvados. ...
Marketingo analizės, Analizė, 20 psl.
2013 04 14
ČILI PICA Marketingo komplekso analizė
Įvadas. Tyrimo metodika. „čili pica“ picerijos pristatymas. „Čili pica“ picerijos stebėjimo tyrimo analizė. „Čili pica“ picerijos teikiamos paslaugos ir paslaugų vartotojų charakteristika. Paslaugų procesas. Fizinė aplinka. „Čili pica“ picerijos prieinamumo ir vietos veiksniai. „Čili pica“ picerijos paslaugų kainų ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2015 03 26
Uab Samsonas įmonės asortimento analizė
Uab„samsonas“ įmonės asortimento analizė. Įvadas. Uab „samsonas“. Uab „samsonas“ asortimento analizė. Marketingo makroaplinkos veiksniai. Uab „samsonas“ produkcijos vartotojai. Trumpas uab „samsonas“ įmonės. P apibūdinimas. Tyrimo metodika. Tyrimo rezultatų analizė ir apibendrinimas. Išvados ir pasiūlymai. ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2013 03 07
Pardavimo skatinimas
Įvadas. Pardavimo skatinimo samprata. Pardavimo skatinimo tikslai, jų nustatymas. Pardavimo skatinimo priemonės. Praktinė įmonės Uab TELE2 apžvalga. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra.
Marketingo analizės, Analizė, 14 psl.
2015 03 22
Pieno Žvaigždės analizė
Įmonės pristatymas. Ab „pieno žvaigždės“ balanso bei pelno nuostolio ataskaitų horizontali analizė. Balanso horizontali analizė. Pelno (nuostolių) ataskaitos horizontali analizė. Balanso vertikali analizė. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. Ab „pieno žvaigždės“ finansinių rodiklių apskaičiavimas ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 9 psl.
2012 11 11
Kavos marketingas analizė
Įvadas. Kavos „lavazza caffe espresso“ apibūdinimas. Kavos „lavazza caffe espresso“ analizė remiantis marketingo komplekso elementu – preke. Prekės lygmuo. Prekė pagal naudojimo būdą. Prekės identifikavimas. Prekių asortimentas. Prekės gyvavimo ciklas. Kavos „lavazza caffe espresso“ analizė remiantis marketingo komplekso ...
Marketingo analizės, Analizė, 14 psl.
2013 09 29
Reklamos esmė ir jos nešikliai
Įvadas. Reklamos sąvoka. Reklamos tikslai ir funkcijos. Reklamos rūšys ir jo nešikliai. Spausdintos reklamos nešikliai. Transliacinės reklamos nešikliai. Tiesioginės reklamos nešikliai. Viešosios (išorinės) reklamos nešikliai. Reklamos pardavimo vietose nešikliai. Specialiosios reklamos nešikliai. Demonstracinės reklamos ...
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2013 05 16
AB Utenos trikotažas ekonominė analizė
Įvadas. Įmonės charakteristika. Įmonės pristatymas. AB ,,Utenos trikotažas” produkcija. Lietuvos drabužių siuvimo sektoriaus analizė. Lietuvos ūkio apžvalga. Drabužių siuvimo sektoriaus analizė. AB „Utenos trikotažas“ strategijos analizė. Ab „Utenos trikotažas“ tarptautinės veiklos analizė. AB „Utenos trikotažas“ ...
Marketingo analizės, Analizė, 25 psl.
2015 11 16
Lietuviškos prekės įvedimas į rinką
Marketingo planai pagal skirtingus autorius. Marketingo planas pagal G. Drummond, J. Ensor „Introduction to Marketing Concepts. Marketingo planas, remiantis Birutės Alborovienės „Prekybos marketingas“. Marketingo planas pagal Michael J. Baker ir Susan J. Hard „The Marketing Book“. Marketingo planas, remiantis R. ...
Marketingo analizės, Analizė, 38 psl.
2013 08 02
Lietuvos šokolado rinkos analizė
Įvadas. Bendra informacija apie įmonę. Rinkos patrauklumo analizė. Rinkos identifikavimas. Rinkos dydis. Rinkos kaštų struktūra. Rinkai būdinga paskirstymo sistema. Esminiai sėkmės veiksniai. Rinkos pelningumas. Vartotojų analizė. Segmentų identifikavimas ir motyvacijos analizė. Nepatenkinti poreikiai. Konkurentų analizė. ...
Marketingo analizės, Analizė, 13 psl.
2013 12 06
UAB "Apranga" rinkodaros analizė
Įvadas. UAB „Apranga“ organizacijos pristatymas. UAB „Apranga“ misija, vizija, vertybės. Marketingo komplekso elementų apibūdinimas. UAB „Apranga“ swot analizė. UAB „Apranga“ išorinės aplinkos analizė (pest). Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 12 psl.
2016 05 27
Kepyklos parduotuvės analizė
Kepyklos analizė. Apie įmonę. Mikroaplinka. Makroaplinka. Segmentavimas. Vartotojo elgsena:. Pozicionavimas. Konkurencinis pranašumas. Konditerijos gaminių gyvavimo ciklo nustatymas. Konditerijos gaminių gaminių modifikacijos numatymai. Kainodaros strategija. Konditerijos gaminių daugiakanalė paskirstymo strategija. Rėmimo kompleksas.
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2013 03 11
Marketingo komplekso analizė Samsung
Įvadas. Samsung ,,galaxy gear“ laikrodžio charakteristikaamsung“. Išmaniojo laikrodžio samsung ,,galaxy gear“ rinkos segmentavimas. Segmentavimas pagal pirkėjo išorinius požymius. Segmentavimas pagal pirkėjų elgesį prekės atžvilgiu. Tikslinė rinka. Kainų strategijų tikslai. „galaxy gear“ pateikimo (paskirstymo) būdas. ...
Marketingo analizės, Analizė, 19 psl.
2013 12 06
Vilniaus duona analizė
Marketingas viešajame sektoriuje. ,,Vilniaus duona‘‘. Trumpa informacija apie įmonę veiklos pobūdis,produktai, įmonės rūšis (pav. AB, UAB viešoji įstaiga, biudžetinė org. Trumpa istorija. Įmonės makroaplinka ekonominė, technologinė, socialinė – kultūrinė, politinė – teisinė, gamtos (SSGG analizė, PEST analizėUAB ...
Marketingo analizės, Analizė, 8 psl.
2014 05 28
Marketingas prekybos centras IKI
Įvadas. Įmonės Uab „Palink“ apibūdinimas. Įmonės marketingo veikla. marketingo komplekso elementai. Kaina. Rėmimas. Paskirstymas. Marketingo aplinka. Įmonės makroaplinka. Įmonės mikroaplinka. „Uab palink“ logistikos skyriaus veikla. Prekių užsakymas. Transportavimas. Paskirstymo kanalų analizė. Išvados. Literatūros ...
Marketingo analizės, Analizė, 16 psl.
2016 03 09
Rinkodara asortimento analizė UAB „Biržų duona“
?vadas. Rinkodaros svarba Uab „Biržų duona“ veiklai. Uab „Biržų duona“ asortimento analizė. Uab „Biržų duona“ situacijos rinkoje analizė. Bendro pobūdžio klausimai. Demografinio pobūdžio klausimai. Psichografinio pobūdžio klausimai. Konkurencinio pobūdžio klausimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2015 02 17
Rinkodaros analizės
Rinkodaros atvejai ir jų analizės. Atvejo analizė. „Gojos“ duona – kodėl ji sukurta? Atvejo analizė. „vytauto“ mineralinis vanduo – tradicijos ir modernumas. Atvejo analizė. Barnes ir richardson asmeninė patirtis steigiant žuvų su traškučiais restoranus įvairiose pasaulio šalyse. „forto“ restoranų grupė. Uab ...
Marketingo analizės, Analizė, 33 psl.
2014 04 07
Rinkodaros komplekso įmonės analizė
Įvadas. Rinkodaros komplekso elementai ir jų esmė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas. Žmonės (aptarnaujantis personalasProcesas (politika) ir įranga. Rinkodaros komplekso analizė. Prekė (paslaugaKaina. Paskirstymas. Rėmimas ir ryšiai su visuomene. Filosofija ir Politika. Žmonės (aptarnaujantis personalas) ir įranga. ...
Marketingo analizės, Analizė, 18 psl.
2014 04 25
Įmonės analizė Rūta
Įvadas. Uab „rūta“ įmonės pristatymas. Uab „rūta“ misija. Uab ,,rūta“ rinkodaros tikslai. Uab ,,rūta“ rinkodaros aplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros mikroaplinkos analizė. Uab ,,rūtos“ rinkodaros makroaplinkos analizė. Uab „rūta“ tikslinė rinka ir pasirinkta rinkodaros strategija. Uab „rūta“ komplekso ...
Marketingo analizės, Analizė, 15 psl.
2013 12 10
Rinkodaros veiksnių analizė
Įvadas. Įmonės UAB „Deichmann“ makroaplinka. Įmonės UAB „Deichmann“ mikroaplinka. Vartotojai. Konkurentai. Tiekėjai. Įmonės UAB „Deichmann“ rinkodaros komplekso pristatymas. Produktas (prekė). Kaina. Paskirstymas (vieta). Rėmimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Marketingo analizės, Analizė, 11 psl.
2013 09 09
UAB marketingo analizė
Įvadas. Įmonės juridinis statusas. Įmonės valdymas. Organizacinė įmonės struktūra. Įmonės misija ir vizija. Rinkos dalyviai ir konkurencinė (įmonės aplinkos) analizė. Įmonės aplinkos SWOT analizė. Ekonominė aplinka. Technologinė aplinka. Politinė, teisinė aplinka. Socialinė, kultūrinė aplinka. Rinkos dalyviai ir ...
Marketingo analizės, Analizė, 17 psl.
2014 05 16
Parduotuvės marketingas
Tyrimo tikslas – išsiaiškinti veiksnius, įtakojančius patduotuvės „centas“ pasirinkimą. Maistą bei būtiniausias prekes perkate. Pasirenkant parduotuvę jums svarbu. Ar esate girdėjęs apie parduotuvę „centas“. Kokia jūsų nuomonė apie parduotuvę „centas“. Ar dažnai apsiperkate parduotuvėje „centas“.. Demografiniai ...
Marketingo analizės, Analizė, 5 psl.
2011 04 26