Marketingo esė

10 dokumentų
Hesburger tyrimas
„hesburger“ restoranų tinklas dabar sukurtas šešiose valstybėse:. „hese „ koncepcijos suomojoje. Su „bonus“ kortele visuomet pigiau. Papildomos nuolaidos „silver", „gold" ir „platinium" lygmenims. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo esė, Esė, 4 psl.
2013 05 10
Žaliasis marketingas
Įvadas. Ekologinio marketingo samprata ir atsiradimo priežastys. Priežastys naudoti ekologinį marketingą organizacijose ir neigiamas jo aspektas. Įmonių galimybės taikyti žaliąjį marketingą. Neigiamas žaliojo marketingo aspektas. Žaliojo marketingo kompleksas. Išvados. Informaciniai šaltiniai.
Marketingo esė, Esė, 13 psl.
2014 12 21
Kokią reikšmę pardavimų rėmimas turi rinkodaroje?
Kokią reikšmę pardavimų rėmimas turi rinkodaroje?
Marketingo esė, Esė, 13 psl.
2013 12 22
Vartotojų elgsenos specifika internetinės prekybos kontekste
Vartotojų elgsenos specifika internetinės prekybos kontekste.
Marketingo esė, Esė, 7 psl.
2013 12 30
Įmonės vidaus rinkodara
Įvadas. Vidinė įmonės rinkodara. Vidinės rinkodaros diegimo struktūra. Personalo rengimas darbui su klientais. Personalo telkimas ir motyvavimas. Personalo telkimas. Motyvavimas. Sektino pavyzdžio teikimas. Mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Moralinis ir materialinis skatinimas. Veiksmų laisvės sverto panaudojimas. Klientų pažinimas. ...
Marketingo esė, Esė, 15 psl.
2013 11 02
Marketingas viešajame sektoriuje (2)
Marketingas viešajame sektoriuje. Literatūra.
Marketingo esė, Esė, 5 psl.
2014 06 12
Įmonių socialinės atsakomybės formavymo kryptys
Įvadas. Įmonių socialinės atsakomybės samprata. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo sritys. Išvados. Literatūra.
Marketingo esė, Esė, 9 psl.
2014 12 06
Pardavimų rėmimas
Pardavimų rėmimas.
Marketingo esė, Esė, 9 psl.
2013 12 16
Rinkodaros valdymas
Rinkodaros proceso valdymas. Įvadas. Uab 4 komplekso elementai. Įmonės mikroaplinka. Įmonės makroaplinka. Tyrimo duomenų analizė. Tikslinės rinkos nustatymas. Vartotojo elgesį įtakojantys faktoriai. Prekių politika. Prekių kainos politika. Pateikimo politika. Rėmimo politika. Išvados. Literatūros sąrašas.
Marketingo esė, Esė, 21 psl.
2013 12 31
Nėra padėties be išeities
„Nėra padėties be išeities“.
Marketingo esė, Esė, 2 psl.
2014 10 06