Marketingo konspektai

61 dokumentas
Marketingo konspektas pasiruošimas egzaminui
Marketingo esmė. Kas yra marketingas? Markėtingo apibrėžimas. Marketing subjektai ir funkcionavimo aplinka. Marketing aplinka. Marketing strategijos. Verslo vieneto strategija. Funkcinė strategija. Strateginiai tikslai ir uždaviniai. Marketingo strategijos mokslinės koncepcijos (5). Įmonės misija. Misijos elementai. Marketingo planavimas. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 63 psl.
2014 03 26
Paslaugų marketingo konspektas
Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsena. Lewin bendrasis elgsenos modelis. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksliai. Socialinės klasės. Įtakos grupės. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Maslow poreikių piramidė. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Organizacijos pirkimo procesas. Pirkimų tipai. Marketingo komunikacijos samprata. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 29 psl.
2014 02 15
Marketingo kompleksas konspektas
Marketingo komplekso elementas “prekė” asortimento formavimas. Prekių klasifikavimas. Naujų prekių kūrimas. Prekės gyvavimo ciklai. Marketingo komplekso elementas “kaina”. Verslo įmonės kainų politika. Rinkos poveikis kainai. Marketingo komplekso elementas “paskirstymas” paskirstymo kanalų parinkimas. Paskirstymo kanalų ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 28 psl.
2014 05 09
Marketingas konspektas
Reklamos klasifikacija. Reklamos klasifikavimas pagal turinį:. Reklamos požymiai :. Tarpdiscipliniškumas. Reklamos funkcijos (mikro lygmeniu):. Reklamos raida. Epocha “iki marketingo”: nuo mainų pradžios iki xviii a. Vid. Masinių komunikacijų epocha: iki xx a. Pr. Tyrimų epocha. Reklamos socialinės funkcijos. Reklamos ekonominės ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 152 psl.
2013 05 07
Marketingo konspektas, mokymo priemonė
Įvadas. Marketingas ir kitos verslo koncepcijos. Marketingo komplekso elementai aplinka. Marketingo informacija ir tyrimai. Rinkos ir jų segmentavimas. Vartotojų elgsena. Marketingo komplekso elementas “Prekė”. Marketingo komplekso elementas “Kaina”. Marketingo komplekso elementas “Paskirstymas”. Marketingo komplekso elementas ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 114 psl.
2016 11 19
Marketingo komunikacijos konspektas
Marketingo komunikacijos ir rėmimo sampratos. Integruotos marketingo komunikacijos samprata. Marketingo komunikacijos procesas. Integruotos marketingo komunikacijos evoliucija. Reklaminė kampanija ir jos planavimas. Reklamos principai. Fizinio asmens duomenų naudojimas reklamoje. Klaidinanti reklama. Vidutinis vartotojas. Kriterijai, ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 113 psl.
2015 12 17
Marketingas
Komercinės veiklos samprata. Marketingo samprata, jo sudėtinės dalys. Poreikiai, prekės ir paslaugos. Prekių gyvavimo ciklas. Paslauga. Marketingo tikslai. Rinkos tyrimas. Tyrimų būdai. Pirkėjo elgesys. Rinkos dalys (segmentai). Rinkos dydžiai. Asortimentas. Įpakavimas. Kainų politika. Kainos dydis. Nuolaidos. Paskirstymo politika. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 18 psl.
2010 03 03
Reklamos įtaka vaikams ir socialinės reklamos 21 amžiuje
Įvadas. Vaikų reakcija į reklamas. Socialinės reklamos skirtos vaikams.
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 12 09
Kaina. Kainos nustatymui ir keitimui įtakos turintys veiksniai. Rinkos struktūros įtaka kainai. Kainodaros tikslai. Rinkos poveikis kainai. Kainos ir paklausos priklausomybė. Iracionali paklausa. Marketingo veiksmų įtaka paklausai. Pasiūlos kreivė. Pasiūlos ir paklausos pusiausvyra. Paklausos elastingumas. Elastinga ir neelastinga ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 289 psl.
2014 05 28
Medijų apibrėžimai
Medijų apibrėžimai. Pamatiniai apibrėžimai. „Komunikacija". Simbolinis charakteris. Technika. „Forma" ir „turinys". Medijos įveikia erdvę ir laiką. Medijos yra nematomos. Komentarai 1-ajai tezei – „komunikacija“, tinklas, visuomenė. Ką reiškia, kad medijos yra visuomeninio sąryšio mašinos? Komunikaciją dera mąstyti kaip ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 13 psl.
2014 05 12
Marketingo egzaminas konspektas
Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Lūžio taško analizė. Kainų nustatymo metodai. Metodas , orientuotas į kaštus. Metodas , orientuotas į paklausą. Metodas , orientuotas į konkurentus. Kainos ir kokybės strategija. Į konkurentus orientuota ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 15 psl.
2017 02 13
Reklamos kampanija ir jos planavimas
Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanija. Reklamos kampanija ir jos planavimas. Reklamos kampanijos planavimas. Reklamos kampanijos tikslų nustatymas. Komunikaciniai reklamos kampanijos tikslai. Aida modelis. Specifiniai ir ekonominiai reklamos kampanijos tikslai. Reklamos kampanijos tikslai produkto gyvavimo ciklo stadijose. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 54 psl.
2014 11 27
Geras rinkodaros konspektas
Rinkos segmentavimas rinkos segmentavimas. Tikslinė rinka. Segmentavimo lygiai. Rinka segmentuojama pagal požymius. Rinkos strategijos tipai paga tikslines rinkas. Vartotojo elgsena vartotojo elgsena. Isoriniai vartotojo elgsenos veiksniai. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Pirkimo procesas. Prekes gyvavimo ciklas prekes rinkodaros ivedimo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 1 psl.
2015 11 02
Turizmo rinkodaros strategijos
Įvadas. Metodologija, informacijos šaltiniai. Lietuvos turizmo rinkos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. Lietuvos turizmo infrastruktūros ir teikiamų paslaugų analizė. Apgyvendinimo infrastruktūra ir paslaugos. Viešojo maitinimo infrastruktūra ir paslaugos. Turizmo įmonių veikla. Turizmo informacijos ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 156 psl.
2013 05 08
Marketingo konspektas špera
MARKETINGAS Egzamino klausimai Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Prekės kainą lemiantys veiksniai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Lūžio taško analizė. Kainų nustatymo metodai. Metodas , orientuotas į kaštus. Metodas , orientuotas į paklausą. Metodas , orientuotas į ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 35 psl.
2017 02 04
Marketingo strategijos rūšys
Marketingas – svarbiausia projektinės veiklos rezultatų realizavimo priemonė. Marketingo tyrimų atlikimo tvarka. Projekto strategijos apibrėžimas. Marketingo koncepcijos apibrėžimas. Kainodara ir kainų politika. Marketingo planavimas.
Marketingo konspektai, Konspektas, 23 psl.
2015 01 12
Apie rinkodarą
Rinkodara. Nuo idėjos link verslo ir marketingo. Rinkos apžvalga. Rinka ir vartotojai. Rinkos principas: „kiekvienas už save, visi prieš vieną“. Išorės aplinkos veiksniai. Vidiniai (psichologiniai) veiksniai. Konkurencijos analizė.
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2013 03 04
Asmeninis pardavimas
Asmeninis pardavimas. Profesionalaus asmeninio pardavimo etika ir vertybės. Priėjimo etapas. Elgesio tipai. Apklausos etapas. Pristatymo etapas. Patikimumo etapas. Derybų etapas. Užbaigimo etapas.
Marketingo konspektai, Konspektas, 7 psl.
2014 05 09
Elektroninio verslo kontrolinio klausimai
Elektroninis verslas Egzamino kontroliniai klausimai Apibūdinkite SoLoMo koncepciją. Paaiškinkite sociografinę vartotojų elgseną socialiniuose tinkluose Internete. Kas sąlygoja vartotojų elgseną skirtinguose įsitraukimo etapuose. Paaiškinkite 90 1 principą. Paaiškinkite veiksnius sąlygojančius socialinę vartotojo psichologiją. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 psl.
2016 02 21
Pagrindinės įėjimo į tarptautinę rinką formos
Pagrindinės įėjimo į užsienio rinką formos. Eksportas. Bendra veikla sutarčių pagrindu. Franšizė. Franšizės įsigijimo privalumai. Franšizės įsigijimo trūkumai. Licencija. Gamybos sutartis. Valdymo sutartis. Užsienio investicijos. Neigiamos pasėkmės. Egzistuoja nuomonė, kad investuojant į šalies ūkį neturėtų būti ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 6 psl.
2012 09 25
Rinkodaros konspektas egzaminui
Makroaplinka Mikroaplinka. Rinkodaros tyrimai Rinkodaros tyrimai. Prekės pozicionavimas rinkoje.
Marketingo konspektai, Konspektas, 23 psl.
2016 05 25
Marketingo pagrindai konspektas
Marketingo pagrindai. Apibūdinkite , kas yra marketingas. Marketingo vadybos uždavinys. Kokios yra pagrindinės marketingo sąvokos Poreikis. Marketingo sistema. Marketingo vadyba. Marketingo vadybos tikslas. Kas yra verslo orientacija Verslo orientacija –. Kokios yra verslo orientacijos rūšys. Gamybos orientacija. Prekės orientacija. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 9 psl.
2015 04 05
Paslaugų marketingas konspektas
Vartotojo elgsenos samprata. Vartotojo elgsena. Lewin bendrasis elgsenos modelis. Išoriniai vartotojo elgsenos veiksliai -. Kultūra. Įtakos grupės. Vidiniai vartotojo elgsenos veiksniai. Maslow poreikių piramidė. Vartojimo prekių pirkimo procesas. Įmonių rinkų charakteristikos. Organizacijos pirkimo procesas. Verslo klientų tipai. ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 29 psl.
2016 01 06
Marketingo egzamino klausimai konspektas
Prekės kainą lemiantys veiksniai ir kainodaros tikslai. Paklausos elastingumas ir jo reikšmė vartotojo elgsenai ir kainodarai. Mažmeninės prekybos objektų tipai ir mažmeninės prekybos sistemos. Mažmeninės prekybos marketingas. Didmeninės prekybos įmonių rūšys, pardavimo formos ir marketingas. Integruotų marketingo komunikacijų ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 36 psl.
2017 05 09
Marketingo konspektai
Marketingo konspektai.
Marketingo konspektai, Konspektas, 93 psl.
2015 02 23
Marketingo samprata konspektas
Marketingo samprata Marketingo kompleksas. Marketingo pagrindinis tikslai. Porekis ir noras. Poreikis. Skirtumas tarp poreikio ir noro Poreikis. Socialinio marketingo orientacija. Marketingo aplinka Marketingo aplinka. Marketingo mikroaplinką sudaro. Išskiriami 5 vartotojų rinkų tipai. Marketingo Makroaplinkąsudarantys elementai. Tikslinis ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 2 psl.
2017 04 26
Marketingo strategija ir valdymas
Marketingo strategija ir valdymas. Strateginis ir taktinis planavimas. Taktinio planavimo skirtumai nuo strateginio planavimo. Marketingo planavimo nuoseklumas. Misijos sąvoka. Įmonės tikslai. Perspektyvų tyrimas. SWOT analizė. Išoriniai veiksniai. SWOT analizė. Vidiniai veiksniai. SWOT metodo taikymo x įmonėje pavyzdys. Marketingo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 14 psl.
2013 11 27
Rinkodaros marketingo konspektas
Marketingas. Marketingo tikslas. Verslo marketingas. Makromarketingas. Mikromarketingas. Kompleksinės marketingo funkcijos. Analitinė. Gamybinė. Realizavimo funkcija. Valdymo ir kontrolės funkcija. Mainai. Vertybė. Mainai. Sąlygos mainams įvykti. Sandoris. Marketingo principai ir sistema. Verslo orientacijos. Šiuolaikinės verslo ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 36 psl.
2013 10 10
El Verslo kontroliniai klausimai koliokviumui
Kontroliniai klausimai koliokviumui. Kokiomis charakteristikomis pasižymi IRT. Kokie yra pagrindiniai IRT veiksniai sąlygojantys globalizaciją. Kas yra elektroninis verslas ? Kas yra elektroninė komercija ? Kuo elektroninis verslas skiriasi nuo elektroninės komercijos. komercija. Elektroninis verslas. Kas yra verslo modelis. Kaip ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 5 psl.
2016 02 21
Interviu panaudojimas marketingo tyrimuose
Interviu panaudojimas marketingo tyrimuose. Tikslinės diskusinės grupės. Informacijos rinkimas. Suvokimo gilumas. Lankstumas ir grupės sąveika. Klinikinio tyrimo grupės - tai tokios diskusinės grupės, kuriose nagrinėjami pasąmonės motyvacijos klausimai. Tikslinių grupių diskusijų organizavimo etapai. Atvejo analizė Diskusijos ...
Marketingo konspektai, Konspektas, 40 psl.
2016 11 08