Matematika

886 dokumentai
Kiekybiniai sprendimų metodai kursinis
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Koreliacinės regresinės analizės tikslai:. Koreliacinė analizė y su kiekvienu x. Atrinkti x. Regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Praktinis tyrimo taikymas. Prognozavimas. Slenkančio vidurkio metodu. ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 33 psl.
2013 01 14
Matematinės formulės realiame gyvenime
Matematinės formulės ir jų panaudojimas realiame gyvenime.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2012 06 03
Statistikos namu darbas KTU
Užduotis. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitines imties charakteristikas, iškelkite ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2011 05 07
Matematikos formulės moksleiviams
Pagrindinės matematikos formulės. Algebra. Trigonometrija. Redukcijos formulės. Trigonometrinių funkcijų ženklai ketvirčiuose. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. Geometrinė progresija. Vieto teorema.
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 10 15
KTU matematika 2 konspektas egzaminui
Apibrėžkite pirmykštės funkcijos ir neapibrėžtinio integralo sąvokas, užrašykite neapibrėžtinio integralo pagrindines savybes.Sudarykite funkcijos y=f(x) integralinę (Rymano) sumą atkarpoje [a b]. Apibrėžtinio integralo apibrėžimas. Paaiškinkite apibrėžtinio integralo geometrinę prasmę. Apibrėžtinio integralo samprata. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 16 psl.
2014 09 26
Kiekybinių sprendimų metodai kursinis
Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Tyrimo tikslai. Koreliacinė analizė su kiekvienu x. Porinė regresinė analizė y su kiekvienu x. Daugianarė koreliacinė ir regresinė analizė. Gautų rezultatų aprašymas. Tyrimo rezultatų taikymo pavyzdžiai. Gamybos planavimo uždavinys. Gamybos planavimo uždavinio sudarymas ir sprendimas ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 23 psl.
2012 12 07
Mikroekonomika namų darbas 6 variantas
Teorinės užduotys. Bendrasis naudingumas gali būti apskaičiuojamas. Kaip keičiasi išlaidos ilguoju laikotarpiu? Paprastosios monopolijos tikslai. Visos Pareto optimumo sąlygos yra tenkinamos tik. Įsigyti taršos leidimai, įmonei suteikia didesnes galimybes. Praktinės užduotys.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2014 01 04
AB Utenos trikotažas finansinė analizė
Įvadas. AB “Utenos trikotažas” pristatymas. Ab “ Utenos trikotažas ” turto analizė. Turto vertikali analizė. Turto horizontali analizė. Ab “Utenos trikotažas” nuosavybės ir įsipareigojimų analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų vertikali analizė. Nuosavybės ir įsipareigojimų horizontali analizė. Ab “ utenos ...
Matematikos analizės, Analizė, 23 psl.
2011 03 18
Matematika pristatymas
Matematika – kas tai? Žymiausi pasaulio matematikai. Alanas tiuringas. Archimedas. Augustinas luisas koši. Babidžas carlzas. Bernulis. Dekartas. Euklidas. Euleris. Galilėjus. Gausas. Paskalis. Pitagoras. Pjeras ferma. Pjeras simonas laplasas. Žanas d’alamberas. Mintys apie matematiką. Renė dekartas. F. Engelsas. A. Čanyševas. H. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 27 psl.
2011 03 28
Geometrinės figūros skaidrės
Kubas. Stačioji piramidė. Stačiakampis gretasienis. Piramidė. Ritinys. Ritinio paviršiaus išklotinė. Kūgis. Rutulys. Pabaiga.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2012 04 23
Matematikos statistinis tyrimas
Ką veikia mokiniai laisvalaikiu. Šią temą pasirinkau, nes manau kad yra įdomu ką moksleiviai veikia laisvalaikiu- ar naudingai jie jį leidžia ar ne. Histograma. Daugiakampė. Skritulinė diagrama. Taškinė. Išvados.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 4 psl.
2011 06 19
Matematinės statistikos namų darbas Nr. 1
Viso 8 uždaviniai su pilnais sprendimais. Pirmo uždavinio pavyzdys. Užduotis. Žinoma n = 50 tiriamo požymio reikšmių. Sudarykite intervalinę statistinę eilutę, kai intervalų skaičius k = 5, ir nubrėžkite santykinių dažnių histogramą. Apskaičiuokite imties vidurkį , dispersiją s2, patikslintąją dispersiją s21 bei ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 23 psl.
2010 12 16
Matematikos statistinis tyrimas batų dydis
Statistinis tyrimas. Nustatyti koks vidutinis batų dydis dominuoja tarp apklaustųjų asmenų. Apklausos duomenys. Apklausos lapas. Surinkta informacija apdorota statistiniais metodais. Dažnių lentelė. Santykinių dažnių lentelė. Duomenų pateikimas diagramomis. Stulpelinė diagrama. Juostinė diagrama. Sugrupuotų duomenų stulpelinė ...
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 15 psl.
2013 03 02
Matematikos formulės. Labai geros
Algebra trigonometrija. Trigonometrinių funkcijų savybės. Laipsniai. Šaknys. Greitoji daugyba. Logaritmai. Išvestinės. Integralai. Aritmetinė progresija. Paklaidos. Geometrinė progresija. Vieto teorema.
Matematikos konspektai, Konspektas, 3 psl.
2011 04 03
Statistinis darbas miego tyrimas
Įžanga. Variacinė eilutė. Stulpelinės diagramos:. Histogramos. Taškinės diagramos. Daugiakampės diagramos. Skritulinės diagramos. Tyrimo išvados.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2012 05 15
Įdomūs faktai apie Matematiką
Įdomūs faktai apie Matematika. Reikia milijono? Tuomet įrodykite Endriu Belo hipotezę. Rubiko kubo „Mįslei“ įveikti užtenka 20 žingsnių. Ką galima įdomaus sužinoti iš Jūsų telefono numerio? Ką bendro turi kankorėžis ir matematika? Paprasta matematika.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 05 18
Lygčių sistemos
Lygčių sistema. Lygčių sistemos sprendinys. Lygčių sistemos sprendimų būdai. Žodinių uždavinių sprendimas sudarant lygčių sistemas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2012 02 26
Matematikos 9 klasės kurso kryžiažodis
Kas rašoma riestiniuose skliaustuose? Kas žymima n raide? Skaičių aibė. Ką patogu spręsti naudojantis diskriminantu? Pilnąją. Kas žymima ženkliuku ∪? Kuriuo būdu sprendžiant sistemą pirmiausia reikia iš abiejų lygčių išreikšti tą. Patį nežinomąjį? Lygtis, kuriose nežinomasis yra tik antrojo ir ketvirtojo laipsnio. Kas ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 psl.
2013 06 04
Matematikos testas 7 klasei
Uždaviniai, su kuriais galima patikrinti, ar mokinys gali pakartoti naują informaciją. Užraša, sudarytą iš skaičių, veiksmų ženklų ir skliaustų, vadiname. Atlikę visus veiksmus gausime skaičių, kuris vadinasi. Užraša, sudarytą iš skaičių, raidžių, veiksmų ženklų ir skliaustų, vadiname. Ar yra skaitinis reiškinys tarp ...
Matematikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 06 26
Matricos, determinantai. Namų darbas
Apskaičiuoti determinantą. Išspręskite lygčių sistemą gauso metodu. Išspręsti lygčių sistemą determinantų ir atvirkštinės matricos metodu. Sudarykite gamybos planą. Kūrybinis darbas: pateikite funkcijų atvirkštinių funkcijų radimo pavyzdžius.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 11 psl.
2011 04 25
Optimalaus gamybos plano sudarymas
Optimalaus gamybos plano sudarymas. Įvadas. Optimalaus gamybos plano sudarymas ir jo analize matematiniais metodais. Optimalus gamybos plano grafikas. Išvada. Literatūros sąrašas.
Matematikos verslo planai, Verslo planas, 7 psl.
2012 12 17
Erdviniai kūnai
Erdviniai kūnai. Tikslas- remiantis internetu ir kitais šaltiniais. Stačiakampis gretasienis – tai trimatė figūra. Stačiakampis gretasienis. Kūgis – geometrinis paviršius. Kūgis. Kubas – trimatė vientisa geometrinė figūra. Kubas. Piramidės pagrindas gali būti bet kokia plokščia figūra. Piramidė (šešiakampė). ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 10 19
Matematikos pamokos planas
Bandomosios matematikos pamokos planas konspektas. Klasė Tema Perimetro ir ploto kartojimas. Įgytų žinių patikrinimas. Mokymosi situacija mokiniai jau keletą pamokų mokosi ir atlieka perimetro bei ploto skaičiavimus,. Pamokos uždaviniai pasitelkus vaizdingą pristatymą mokiniai atliks įvairius kartojimo uždavinius bei pasitikrins ...
Matematikos planai, Planas, 3 psl.
2014 03 11
Planimetrija
Kampai gaunami dvi lygiagrečias tieses a ir b kertant trečiąja teise. Vienašaliai kampai. Vidaus priešiniai kampai. Atitinkamieji kampai. Išorės priešiniai kampai. Kampo kraštinių kirtimas lygiagrečiomis teisėmis. Talio teorema. Ibrėžtiniai kampai, kurie remiaso į tą patį lanką, yra lygūs. Įbrėžtiniai kampai, kurie remiasi į ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 19 psl.
2011 09 06
Koreliacinė regresinė analizė ir prognozavimas
Kiekybinių sprendimų metodų kursinis darbas. Įvadas. Koreliacinė regresinė analizė. Duomenų pateikimas bei koreliacinė analizė. Koreliacinė analizė Y su kiekvienu veiksniu. Regresinė analizė. Veiksnių atrinkimas, regresinei analizei atlikti. Porinė regresinė analizė Y su X2, X3, X4, X. Daugianarė koreliacinė regresinė ...
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 13 psl.
2014 03 13
Simetrija skaidrės
Įžanga. Tikslas. Daugiau pasidomėjus simetrija radau labai daug įdomių faktų apie ją ir daug įvairių pavyzdžių kur ji taikoma mūsų gyvenime, ir mūsų nuostabioje žemės gamtoje, todėl nusprendžiau tuo pasidalinti su visais. Simetrija gamtoje. Atspindys vandenyje. Simetrija augalijoje. Simetrija gyvūnijoje. Simetriški ir ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 01 13
Žymiausi Lietuvos matematikai
Skaidrės apie matematikus. Šiose skaidrėse yra 7 įžymiausių lietuvos matematikų pasiekimai ir trumpos biografijos. Marcelinas šikšnys. Janas sniadeckis. Antanas baranauskas. Sofija kovalevskaja. Zigmas žemaitis. Pranas mašiotas. Petras vileišis.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 03 04
Matematikos naudojimas gyvenime
Matematikos taikymas gyvenime. Matematika. Formaliai matematika. Matematikai tyrinėja struktūras. Naujomis struktūromis galima sudaryti apibendrinimą. Daugelis matematikų tyrinėja tam tikras sritis. Matematikos sritys. Matematikos taikymas gyvenime. Azartiniai lošimai. Tiriami matematikos šakos – tikimybių teorijos. Pasipelnymo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2013 01 15
Tikimybių teorijos namų darbai
Duota imtis. Užrašykite imties dažnių ir santykinių dažnių eilutes. Apskaičiuokite imties skaitines charakteristikas. Nubrėžkite empirines pasiskirstymo funkcijos irsantykinių dažniųhistgramos grafikus. Atsižvelgiant į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitinesimties charakteristikas, iškelkite atsitiktinio dydžio ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2011 09 06
Matematinė statistika. Paruoštukė
Hipotezė apie dispersijos lygybę skaičiui. Populiacija ir imtis. Skaitiniu imties charakteristiku skaiciavimas. Duomenu grupavimas. Pasikliautinieji intervalai. Statistinių hipotezių tikrinimas. Parametrinės hipotezės. Neparametrines hipotezes. Koreliacija (arba koreliacijos koeficientas). Tiesinė regresija.
Matematikos šperos, Špera, 10 psl.
2011 01 09