Matematika (27)

822 dokumentai
Steriometrija aplink mus: Kubas
Steriometrija aplink mus. Kubas. Tikslas. Supažindinsime su geometrinę figūra kubu. Kas yra kubas? Kubas – tai geometrinė figūra, sudaryta iš šešių kvadratų, kurių kraštinės lygios. Kubas turi 8 viršunes. Kubas turi 12 briaunų. KUBO formulės. Kubo pagrindo plotas. Spagr. =  a. Plokštumos figūros ir jų savybės. Visos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 26
Sūkinių ir briaunainių kombinacijos
Sūkinių ir briaunainių kombinacijos. Sakome, kad prizmė įbrėžta į ritinį, jeigu jos pagrindai yra įbrėžti į ritinio pagrindus. Prizmės šoninės briaunos yra ritinio sudaromosios. Sakome, kad prizmė apibrėžta apie ritinį, jeigu jos pagrindai yra apibrėžti apie ritinio pagrindus. Prizmės sienų plokštumos liečia ritinio ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2014 04 20
Taikomosios matematikos praktikos ataskaita BĮ Kauno tautinės kultūros centras
Bendroji dalis. Įmonės struktūra, valdymas ir veikla. Įmonės teikiamų paslaugų, turimos techninės ir programinės įrangos apžvalga. Įmonės veikloje naudojamų matematikos, informatikos ir ekonomikos metodų apžvalga. Praktinė dalis. Praktinės užduoties vykdymo planas. Vaikų, lankančių ktkc studijas statistinė analizė. ...
Matematikos praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 29 psl.
2017 03 26
Taikomosios matematikos savarankiškas namų darbas
Vandens telkinio temperatūra apibūdinama funkcija Nustatykite, kuria kryptimi temperatūra kinta greičiausiai taške M0 (2; 1; 2).Tuomet o didžiasias temperatūros kitimo greitis duotame taške M0 bus:antroji - . Raskite trečiosios elektros pastotės tinkamiausios vietos koordinates.Kalvos reljefinę formą nusako ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2017 01 09
Taip skaičiavo rytų išminčiai
Taip skaičiavo Senovės Rytų išminčiai. Kaip bet kokį skaičių dauginti iš 11? 1 4 3 2 x 11= ?. Ats. 2 3 5 7. Kaip mintinai kelti kvadratu skaičius nuo 30 iki 70?. 542 = ? + 4 42 = 29. Kaip dauginti skaičius tarpusavyje nuo 10 iki 20 ? 3 + 1 2 = ? + padauginta iš + bus + (mano draugo draugas yra mano draugas).
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 03 18
Taisyklingieji briaunainiai
Taisyklingieji briaunainiai. Taisyklingasis briaunainis yra labai simetriška geometrinė trimatė figūra. Tolygusis briaunainis. Taisyklingųjų briaunainių žymėjimas. Taisyklingieji briaunainiai žymimi tokiu Šlėfli simboliu {n, m}. Platono kūnai. Trimatėje erdvėje Platono kūnas yra taisyklingasis iškilasis briaunainis. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2016 10 10
Techometrijos kursinis darbas
Įvadas. Darbo eiga. Summary funkcija. Šapiro – Vilko (shapiro. test) testas. Koreliacijos koeficientas. Tiesinės regresijos modelis. Dispersinė analizė.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 19 psl.
2015 02 06
Teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis ir atimtis
Teigiamų ir neigiamų skaičių sudėtis ir atimtis. Neigiamas skaičius. ( neigiamas krūvis). Teigiamas skaičius (krūvis). +. 3+. 3+3=. 3+6 = +. 5+2=. 5+1=. Pabandykime suformuluoti taisyklę. 5-4=. Jei sudedame skaičius su vienodais ženklais. (abu neigiamus arba abu teigiamus). Atimtis. +2-(-3)=. 6-(-3)=. Suformuluokite atimties ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 31 psl.
2016 12 05
Tekstinių uždavinių kūrimas 2 kalbomis ir sprendimas
Tekstinių uždavinių kūrimas 2 kalbomis ir sprendimas. Uždavinys. Lėktuvo „Boeing 747“ greitis pavėjui 856 km/h. Task. Aircraft „Boeing 747“. Задачи. Скорость самолёта "Вoeing 747" поветру - 928 км/ч. Lėktuvo greitis - x km/h. Vėjo greitis - y km/h. ЗАДАЧИ. Cкорость самолёта ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 04 07
Teksto analizė diagramose
Statistika. Jungtinis lietuvių kalbos ir matematikos darbas. Įvadas. Šį darbą atliekame lietuvių kalbos ir matematikos žinių įtvirtinimui. Tekstas (atkarpėlė iš "Portugalijos karaliaus") - Ne. Kalbos dalių stulpelinė diagrama. Skritulinė diagrama. Dažniausiai pasitaike savarankiškų kalbos dalių (89). Veiksmažodis sakiniuose. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2017 03 19
Tiesinė algebra ir matematinė analizė
Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Tiesinio programavimo uždavinio sprendimas grafiniu būdu. Transporto uždavinio sprendimas patencialų metodu. Transporto uždavinio sprendimas potencialų metodu. Iš pradžių ieškomas pradinis planas , galime naudoti du metodus šiaurės vakarų kampo ir minimalaus elemento. Visų metodų ...
Matematikos projektai, Projektas, 12 psl.
2016 12 03
Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai
Individualus namų darbas Nr. Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai. Teorijos klausimai. Užduočių formuluotės. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Pavyzdys.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2015 12 09
Tiesinės funkcijos
Tiesinės funkcijos. f(x) = ax + b. Funkcija vadinama tiesine, jei. Kur x priklauso aibei R, o a ir b yra konstantos. Bendruoju atveju y. Pavyzdžiai. A>0 b>. A>0 b
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 02 27
Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristinė lygtis
Tiesines algebros laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas nr. Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristine lygtis. Kaip zinome, tiesiniu vadiname operatoriu l, tenkinanti savybes. Tikrines reiksmes ir tikrinius vektorius galime rasti naudodami komandas eigenvectors, eigenvalues. Regis, neapsirikome. Tik tikriniai vektoriai cia kito ilgio ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2012 04 03
Tiesinis ir kvadratinis interpoliavimas
Tiesinis ir kvadratinis interpoliavimas. Funkcijų interpoliavimu vadinami specialūs metodai, kuriais apskaičiuojamos tarpinės funkcijos f(x) reikšmės. Sprendžiant interpoliavimo uždavinius. Tiesinis interpoliavimas. Yi+. Tiesinio interpoliavimo paklaida įvertinama nelygybe.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 10 12
Tiesinių lygčių sistemų sprendinio sąlygotumo problema
Įvadas. Teorinė dalys. Vektorių ir matricų normos. Pradinės informacijos paklaidos įtaka sprendinio tikslumui. Matricos sąlygotumo skaičiaus įverčiai. Sprendimo metodų apžvalga. Tiesioginiai tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai. Gauso metodas. Sklaidos metodas. Choleckio metodas. Iteraciniai tiesinių lygčių sistemų ...
Matematikos referatai, Referatas, 41 psl.
2015 05 16
Tikimybiu paruoštukė
Imties moda. T. Y skaitinė charekteristika, kurios pagalba charekterizuojame popul arba imtį. Imties mediana. Imties kvartiliai. Asimetrijos kooficientas. Aibė. Bet kurių elementų rinkinys vadinamas aibe. Žym bet kuriomis did raidėmis. Kombinatorinės sudeties ir daugybos taisyklės. Gretiniai ir kėliniai. Jeigu naujo saibės sudaromos iš ...
Matematikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 09 06
Tikimybių teorija Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai
Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Pasiskirstymo funkcija, jos savybės (įrodymas) ir taikymas. Tikimybių tankio funkcija, jos savybės (įrodymas) ir taikymas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2016 04 26
Trigonometrijos formulės
To paties argumento funkcijos. Kartotinio argumento funkcijos. Pusės argumento funkcijos. Sumos ir skirtumo formulės. Pusės argumento tangentas. Funkcijų suma. Funkcijų sandauga. Laipsnio mažinimas. Kitos formulės.
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Trikampiai matematikos skaidrės
Trikampiai. 2017 m. Trikampiu vadinama plokštumos. Trikampio lygumas. Lygiomis atkarpomis vadiname. Trikampio ploto formulės. Herono formulė. p - pusperimetris. Pagal kraštines trikampiai skirstomi į tris rūšis Įvairiakraštis trikampis – trikampis. Pagal kampus trikampiai gali būti Statusis trikampis – trikampis. Trikampio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 01
Trikampio kraštines
Trikampio aukštinės, pusiaukraštinės ir pusiaukampinės. Trikampio aukštinės. Naudodamiesi kampainiu, iš trikampio viršūnes B nubrėžkite statmenį į tiesę. Smailiajame trikampyje statmuo BD yra trikampio viduje. Statmens atkarpa nuo trikampio viršūnės iki tiesės. Kartais trikampio kraštinė, į kurią nubrėžta aukštinė. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 11 09
Trikampis skaidrės
Trikampis. Geometrinė figūra, turinti tris kampus. Uždaviniai. Išmokti trikampių rūšis pagal kampus ir pagal kraštines. Rūšys pagal kampus. Smailusis Bukasis Statusis. Rūšys pagal kraštinių ilgius. Lygiašonis (dvi kraštinės lygios) Lygiakraštis (visos kraštinės lygios). Perimetras. Visų kraštinių suma P=a+b+c. Kampai. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 01 19
Trupmenos skaidrės
Sudarė Rita. Žmogaus evoliucija. Pamokos tikslas 1. supažindinti su žmogaus kilme ir vystymosi istorija pamokos uždaviniai. Užduotis veiklai pamokoje 1. Sekdamas pamokos aiškinimą, išspręsk duotąjį testą( priedas Nr. Žmogus. Tipas – chordiniai potipis. Žmogaus kilmė. Australopitekai ( prieš 4,4 mln metų). Žmogaus kilmės ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2016 02 06
Tupmenos
Matematikos uždavinys. Kaip mišruja trugmena paversti taisiklinga trukmena? Ženklų paaiskinimas. Mokomės paversti i mišriaja trugmena. Paaiškinimas. Apibendrinimas. Mokomės kaip netaisiklinga truk. Paversti į mišriaja truk. Užduotis: mišrų sk. Paversti i netaisiklinga trugmena.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 04 12
Turto draudimo matematinė teorija
Turto draudimo matematinė teorija.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 05 26
Veiksmai su natūraliaisiais skaičiai
Veiksmai su natūraliaisiais skaičiai. Šią pamoką. prisiminsime. Veiksmus su natūraliaisiais skaičiais. Suma + Skirtumas – Sandauga X Dalmuo. 12451. +. 367. Užduotis.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 12 14
Veiksmai su skaičiais
Veiksmai. Kazlų rūdos kazio griniaus gimnazija. Kurso kartojimas. Su skaičiais atliekami matematiniai veiksmai Sudėtis ir atimtis. Veiksmo su dviem skaičiais rezultatas yra skaičius. (skaičių 2 ir. Kai kurie veiksmai ne su visais skaičiais turi prasmę. Dalyba a b neturi prasmės, kai b =. A + b = с. A - b = c. Atimtį galima keisti. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 02 12
Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais
Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais. Sveikieji ir vienas. Sveikieji ir vienas kitam priešingi skaičiai. Neigiamieji skaičiai yra. Skaičiaus modulis. Skaičiaus moduliu vadiname tą skaičių atitinkančio skaičių tiesės taško atstumą iki 0 žyminčio taško. Trupmeniniai skaičiai. Dydžių dalys vadinamos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 25
Vektoriai ir matricos
Kursas 4 modulis Programa Matlab. Pateiktis. Vektoriai ir matricos. Mathlab – tai sistema, skirta sudėtingiems skaičiavimams su vektoriais. Matrica apibrėžiama eilutėmis. Vektorius yra atskiras matricos, sudarytos iš vienos eilutės ar vieno stulpelio atvejis. Vektorių eilutę galima sukurti naudojant operaciją „“. Bus suformuotas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 03 09
Vektoriai ir matricos špera
Vektoriai ir matricos Matlab. Pradinė reikšmė žingsnis galutinė reikšmė. Matricos elementų apibrėžimas. Matricų dydžio nustatymas. ] = size. A = a1 a2. an. Operacijos su matricomis. Kitos operacijos su matricomis.
Matematikos šperos, Špera, 3 psl.
2016 11 27