Matematika (27)

852 dokumentai
Ritinys ir rutulys
Ritinys ir Rutulys. Ritinys – erdvinis kūnas, gautas stačiakampį sukant apie ašį. Ritinio ašinis pjūvis. Ritinio šoninio paviršiaus plotas lygus plotui stačiakampio. Sšon = 2πRH arba Sšon = C ⋅ H. Ritinio pagrindo plotas. Rutulys. Kūnas, kurį riboja sfera, vadinamas rutuliu. Rutulį galima gauti sukant pusskritulį apie jo ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 02 27
Rutulio spindulys
Apskaičiuokite rutulio spindulį jei jo tūris lygus 36 dm.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2015 04 07
Sakralinė geometrija
Sakralinė geometrija. Greta Gerulaitytė 7c. Kas tai yra sakralinė geometrija? Tai geometrija naudojama religinių struktūrų planavimui ir statymui. Pavyzdžiai gamtoje. Apskritimas. Simbolizuoja visko pradžią, žmogaus vidinę erdvę. Trikampis. Reikšmė priklauso nuo viršūnės krypties. Kvadratas. Simbolizuoja tvarką, pastovumą. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2014 11 03
Savarankiškas darbas veiksmai su matricomis 1 variantas
Darbo atlikimo tvarka. Microsoft Equation , MachType , MS Excel. Pastaba Pristačius darbus vėliai negu nurodyta , vertinimas mažinamas. Savarankiško darbo užduotis.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 10 18
Savarankiškas darbas veiksmai su matricomis 2 variantas
Microsoft Equation , MachType , MS Excel. Pastaba Pristačius darbus vėliai negu nurodyta , vertinimas mažinamas. Savarankiško darbo užduotis 2 variantas.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 4 psl.
2016 10 18
Savybių teorija
Disjunkcija. Konjunkcija. Implikacija. Predikatų logika. Pavyzdžiai. Paryškinti žodeliai atitinka implikaciją tuose sakiniuose, kurių turinys apima esamojo arba būsimojo laiko tęstinį veiksmažodį. Sakiniuose, kurių turinys reiškiamas veiksmažodžio būtuoju laiku arba baigtiniu veiksmažodžiu – tie žodeliai atitinka konjunkciją. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2010 10 18
Senoviniai skaičiavimo būdai ir skaičių piramidės
Senoviniai skaičiavimo būdai ir skaičių piramidės. Senoviniai skaičiavimo būdai. 2. Skaičių piramidės. Visais laikais žmonėms reikėjo skaičiuoti. Abakas-pirmasis skaičiavimo prietaisas. Pirmasis žinomas skaičiavimo prietaisas buvo abakas. Laiko skaičiavimas senovėjė. Senovėjė žmonės laiką skaičiavo saulės. Smėlio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2016 10 05
Sfera
Sfera. Sfera yra idealiai apvalus geometrinis objektas. Suaugę kvėpuoja plaučiais bei visu kūno paviršiumi, lervos – žiaunomis ir per odą. Kokosas, paprastai vadinamas kokoso riešutu. Tai daugiametės žolės su stambiais šakniagumbiais. Dekoratyviniai česnakai, artimi valgomųjų svogūnų ir česnakų gentainiai, yra ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2016 02 06
Simetrija koordinačių sistemoje
Simetrija koordinačių sistemoje. Pirmoji užduotis. Užduotis koordinačių sistemoje nupiešti namuką pagal duotus taškus ir pavaizduoti simetriją x ašies atžvilgiu. Antroji užduotis. Užduotis nupiešti šį drugelį koordinačių sistemoje. Trečioji užduotis. Užduotis pagal duota. Ketvirtoji užduotis. Užduotis koordinačių ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 08 28
Similar triangles
Triangles. Dictionary. Triangle - trikampis Vertex. Types of triangles. Equilateral triangle all sides and angles have the same length. A right triangle has one of its interior angles measuring 90°. Triangle with one interior angle measuring more than 90° is an obtuse triangle. Median of triangle. In geometry. Pusiaukraštinė. Trikampio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 05 27
Sistematikos pristatymas
Kuo užsiimate? Kokio stiliaus rūbus renkatės? Kokius rūbus labiausiai mėgstate? Kur perkate drabužius? Kodėl renkatės būtent tokio stiliaus drabužius? Ko labiausiai pasigedote ieškodami sau rūbų? Jūsų nuomone, kas svarbiausia rūbuose? Kokio dydžio rūbų pageidautumėte? Kokią sumą pinigų planuojate išleisti/išleidote rūbams ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2015 03 29
Skaičiavimo sistemos, laiko vienetai
Skaičiavimo sistemos, laiko vienetai. Laiko sąvoka. Laikas - materijos. Laiko matavimo vienetus tarsi pasiūlė pati gamta Laikas. Žmonių biologinis laikrodis. Ne kartą buvo atliktas toks eksperimentas uždarius požemio olose savanorius paaiškėdavo. Laiko juostos.  Laiko Juostos-žemės paviršiaus dalis. Mechaninis laikrodis. Mechaninis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 07 12
Skaičių piramidė: tetraedras
Skaičių piramidė. Trikampė skaičių piramidė. Keli pirmieji tetraedro skaičiai. Tetraedras, sudarytas iš 35 sferų. Tetraedras. Taisyklingasis tetraedras susideda iš. Taisyklingas tetraedras. Plotas. Tūris. Aukštinė. Plotas ir tūris. Geometrinės sąsajos. Tai įdomu. Geometrija. Pagrindinės geometrijos sąvokos. Šaltiniai.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 04 19
Skaičių reikšmės
Skaičiai. Skaičių reikšmės. Nulis. Tai yra niekas. Vienas. Esybės simbolis. Du.  porinis, dualistinis skaičius. Trys. Dualizmo sukurto konflikto išvada. Keturi. Daugiaprasmis skaičius. Penki. Žmogaus (kūno sandaros) simbolis. Šeši. Pusiausvyros, harmonijos, tobulumo, švelnumo ir meilės simbolis. Septyni. Laimės, lemties, ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 21
Skaičius E
Skaičius e. Apie skaičių e. Apibrėžimai. Savybės Skaičių sekos ribos egzistavimo požymiai. E – matematinė konstanta (kartais dar. Pateikiami trys labiausiai paplitę e apibrėžimai. Naudojantis sekos ribos apibrėžimu. Savybės. Eksponentinė funkcija. Įrodyta, kad e yra iracionalusis bei transcendentinis skaičius. O ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 12 11
Skaičius gestas ir kalba
Skaičius, gestas ir kalba. Gestų kalba (arba ženklų kalba) – kalba. Lietuvių gestų kalba. Apie lietuvių gestų kalbos istoriją iki 1945 m. Veido išraiška. ? Veido išraiška lietuvių gestų kalboje dažnai atlieka tokias pačias funkcijas. Kasdieninės veidų išraiškos. Skaičiavimas gestais. Paprotys skaičiuoti kūno dalimis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 06 04
Skaidrės apie matematiką
Pateiktis apie Matematika. Taisyklės Pavyzdžiai 1 užduotis 2 užduotis. Taisyklės. Sandauga n dauginamųjų, kurių kiekvienas lygus a. Pavyzdžiai. A·a=a² a·a·a=a³ a·a·a·a=a? a·a·. Sandauga parašykite laipsniu a) (+23)· (+23). Užduotis 1. Perskaitykite. a) (+23)² b) (-7)? c) 1,2³. Užduotis 2. Pasakykite kiekvieno laipsnio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2015 01 06
Skaidrės apie matematikus
Garsiausi pasaulio matematikai. Pitagoras Samietis. Euklidas Tiksli. Archimedas. Galilėjus Galileo Galilei. Paskalis Blaise. Bernulis Bernulis. Dekartas Renė Dekartas. Laplasas Pierre-Simon Laplace.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 05 27
Skaidrės pirmokams
Skaičiavimas. 2+2= 1+1= 7+8= 3+3= 9+1= 2+4= 6+6= 8+8=. Lygybė nelyybė. 8?7 9?10 2?2 8?3 1?1 8?6 6?5 2? Tekstinis uždavinys. Mergaitė turi 10 litų dar gavo 2 litus kiek mergaitė turi pinigų? Išmokti rašyti skaičius. Pvz. 20 dvidešimt 15 10 5 4 2. Nustatykite 9 val. Ir 15 min.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2016 11 23
Skaitiniai metodai Jakobio - pusiaukirtos
Kaunas 2006 metai Teorija Uždavinio formulavimas. Netiesinis Jakobio metodas. Pusiaukirtos metodas. Programa Programų langai Tiriamoji programa. Galutinė programa. Programų tekstai. Lygčių sistema. Lygtis x.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 22 psl.
2015 11 23
Skaitinių metodų namų darbas
Suformuokite matricą iš laisvai parinktų skaičių ir vektorių eilutę. Prie matricos A prijunkite vektorių B ir kiekvieną gautos matricos elementą padalykite pusiau. Panaikinkite pirmąją matricos eilutę ir paskutinį stulpelį. Transponuokite gautą matricą ir apskaičiuokite kiekvieno elemento sinusą. Apskaičiuokite kiekvieno ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 04 06
Slankus vidurkis
Uždavinys. Naudojantis pateikto pavyzdžio (lentelėje) duomenimis, reikia parinkti slankiojo vidurkio modelį ir apskaičiuoti vienuolikto mėnesio prekių paklausą (tūkst. Lt). Tariama, kad m 0 =40. Sprendimas. Prekių paklausos slankiųjų vidurkių modelių tyrimo rezultatai.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 1 psl.
2010 03 03
Standartinė skaičiaus ištrauka astronomijoje
Standartinė skaičiaus išraiška astronomijoje. Standartinė skaičiaus išraiška. Labai dideli natūralieji. Žemės tūris išreikštas standartine skaičiaus išraiška. Atstumas tarp Žemės ir Saulės išreikštas standartine skaičiaus išraiška. Atstumas tarp Saulės ir Veneros išreikštas standartine skaičiaus išraiška –. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2015 04 15
Statistinės išvados Atsitiktinumo įvertinimas
Statistinės išvados. atsitiktinumo įvertinimas. Tikimybė. Hipotezės tikrinimas. Hipotezės tikrinimo žingsniai. Hipotezės tikrinimas. Statistiniai susitarimai. Hipotezės tikrinimas. T-testas. ?2 kriterijaus statistika. Pavyzdys. Kitas pavyzdys. Dar apie P reikšmę. Praktinė užduotis. Apibendrinimas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 32 psl.
2014 12 08
Statistinio tyrimo rengimas
Įvadas. Iš statistikos istorijos. Statistikos savybės. Statistinio tyrimo pradžia. Duomenų rinkimas. Skaitinės duomenų charakteristikos. Duomenų vaizdavimas. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Matematikos projektai, Projektas, 13 psl.
2017 07 06
Statistinis darbas Santuokos
Statistinis darbas - Santuokos. Darbo tikslas. Išmokti kaip apskaičiuoti dažnių lentelę. Apskaičiavimai. Imties dydis Moda Mediana Vidurkis. Diagrama (stulpelinė,skritulinė). Santuokų skaičius skirtingais metais. Variacinė eilutė. 18688 19221 204692066021987. Imties dydis ir vidurkis. Imties dydis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 10 04
Statistinis tyrimas referatas
Titulinis. Įvadas. Statistinio tyrimo tikslas. Imtis. Variacinė eilutė. Vidurkis. Mediana. Moda. Imties plotis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Matematikos referatai, Referatas, 11 psl.
2016 09 12
Statistinis tyrimas skaidrės
“ Statistinis tyrimas ” 2014m. Tyrimo objektas. Buvo stebėta,kiek per 1h. ,klaipėdos plente pravažiuos šių spalvų automobilių (mėlynos. Imtis variacinė. eilutė. M r. Diagramos. taškinė. Diagramos. stulpelinė. Diagramos. skritulinė. 36026=14 (laipsnių) M=8*14=112 (laipsnių) R=6*14=. Išvada. Dažniausiai pravažiavo Rečiausiai ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 8 psl.
2014 10 01
Statusis trikampis
Šiaulių Ragainės progimnazija. Statusis trikampis. Kas yra trikampis? Kas yra statusis trikampis? Ko reikia, kad trikampis būtų status? Stačiojo trikampio kraštinės. Pitagoto teorema. Atvirkštinė Pitagoro teorema. Savybė 30 laipsnių kampo. Savybė dukart trumpesnio statinio už įžambinę. Aukštinės savybė. Trikampio smailusis ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2017 02 07
Steriometrija aplink mus: Kubas
Steriometrija aplink mus. Kubas. Tikslas. Supažindinsime su geometrinę figūra kubu. Kas yra kubas? Kubas – tai geometrinė figūra, sudaryta iš šešių kvadratų, kurių kraštinės lygios. Kubas turi 8 viršunes. Kubas turi 12 briaunų. KUBO formulės. Kubo pagrindo plotas. Spagr. =  a. Plokštumos figūros ir jų savybės. Visos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 21 psl.
2017 03 26