Matematika (27)

811 rašto darbų
Tiesinė algebra ir matematinė analizė
Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Tiesinio programavimo uždavinio sprendimas grafiniu būdu. Transporto uždavinio sprendimas patencialų metodu. Transporto uždavinio sprendimas potencialų metodu. Iš pradžių ieškomas pradinis planas , galime naudoti du metodus šiaurės vakarų kampo ir minimalaus elemento. Visų metodų ...
Matematikos projektai, Projektas, 12 psl.
2016 12 03
Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai
Individualus namų darbas Nr. Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai. Teorijos klausimai. Užduočių formuluotės. Uždavinių sprendimo pavyzdžiai. Pavyzdys.
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 24 psl.
2015 12 09
Tiesinės funkcijos
Tiesinės funkcijos. f(x) = ax + b. Funkcija vadinama tiesine, jei. Kur x priklauso aibei R, o a ir b yra konstantos. Bendruoju atveju y. Pavyzdžiai. A>0 b>. A>0 b
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2017 02 27
Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristinė lygtis
Tiesines algebros laboratorinis darbas. Laboratorinis darbas nr. Tiesinio operatoriaus matricos. Charakteristine lygtis. Kaip zinome, tiesiniu vadiname operatoriu l, tenkinanti savybes. Tikrines reiksmes ir tikrinius vektorius galime rasti naudodami komandas eigenvectors, eigenvalues. Regis, neapsirikome. Tik tikriniai vektoriai cia kito ilgio ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 psl.
2012 04 03
Tiesinis ir kvadratinis interpoliavimas
Tiesinis ir kvadratinis interpoliavimas. Funkcijų interpoliavimu vadinami specialūs metodai, kuriais apskaičiuojamos tarpinės funkcijos f(x) reikšmės. Sprendžiant interpoliavimo uždavinius. Tiesinis interpoliavimas. Yi+. Tiesinio interpoliavimo paklaida įvertinama nelygybe.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 10 12
Tiesinių lygčių sistemų sprendinio sąlygotumo problema
Įvadas. Teorinė dalys. Vektorių ir matricų normos. Pradinės informacijos paklaidos įtaka sprendinio tikslumui. Matricos sąlygotumo skaičiaus įverčiai. Sprendimo metodų apžvalga. Tiesioginiai tiesinių lygčių sistemų sprendimo metodai. Gauso metodas. Sklaidos metodas. Choleckio metodas. Iteraciniai tiesinių lygčių sistemų ...
Matematikos referatai, Referatas, 41 psl.
2015 05 16
Tikimybiu paruoštukė
Imties moda. T. Y skaitinė charekteristika, kurios pagalba charekterizuojame popul arba imtį. Imties mediana. Imties kvartiliai. Asimetrijos kooficientas. Aibė. Bet kurių elementų rinkinys vadinamas aibe. Žym bet kuriomis did raidėmis. Kombinatorinės sudeties ir daugybos taisyklės. Gretiniai ir kėliniai. Jeigu naujo saibės sudaromos iš ...
Matematikos šperos, Špera, 1 psl.
2011 09 06
Tikimybių teorija Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai
Diskretieji ir tolydieji atsitiktiniai dydžiai. Pasiskirstymo funkcija, jos savybės (įrodymas) ir taikymas. Tikimybių tankio funkcija, jos savybės (įrodymas) ir taikymas.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 30 psl.
2016 04 26
Trigonometrijos formulės
To paties argumento funkcijos. Kartotinio argumento funkcijos. Pusės argumento funkcijos. Sumos ir skirtumo formulės. Pusės argumento tangentas. Funkcijų suma. Funkcijų sandauga. Laipsnio mažinimas. Kitos formulės.
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2010 03 03
Trikampiai matematikos skaidrės
Trikampiai. 2017 m. Trikampiu vadinama plokštumos. Trikampio lygumas. Lygiomis atkarpomis vadiname. Trikampio ploto formulės. Herono formulė. p - pusperimetris. Pagal kraštines trikampiai skirstomi į tris rūšis Įvairiakraštis trikampis – trikampis. Pagal kampus trikampiai gali būti Statusis trikampis – trikampis. Trikampio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 03 01
Trikampio kraštines
Trikampio aukštinės, pusiaukraštinės ir pusiaukampinės. Trikampio aukštinės. Naudodamiesi kampainiu, iš trikampio viršūnes B nubrėžkite statmenį į tiesę. Smailiajame trikampyje statmuo BD yra trikampio viduje. Statmens atkarpa nuo trikampio viršūnės iki tiesės. Kartais trikampio kraštinė, į kurią nubrėžta aukštinė. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 11 09
Trikampis skaidrės
Trikampis. Geometrinė figūra, turinti tris kampus. Uždaviniai. Išmokti trikampių rūšis pagal kampus ir pagal kraštines. Rūšys pagal kampus. Smailusis Bukasis Statusis. Rūšys pagal kraštinių ilgius. Lygiašonis (dvi kraštinės lygios) Lygiakraštis (visos kraštinės lygios). Perimetras. Visų kraštinių suma P=a+b+c. Kampai. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2017 01 19
Trupmenos skaidrės
Sudarė Rita. Žmogaus evoliucija. Pamokos tikslas 1. supažindinti su žmogaus kilme ir vystymosi istorija pamokos uždaviniai. Užduotis veiklai pamokoje 1. Sekdamas pamokos aiškinimą, išspręsk duotąjį testą( priedas Nr. Žmogus. Tipas – chordiniai potipis. Žmogaus kilmė. Australopitekai ( prieš 4,4 mln metų). Žmogaus kilmės ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2016 02 06
Tupmenos
Matematikos uždavinys. Kaip mišruja trugmena paversti taisiklinga trukmena? Ženklų paaiskinimas. Mokomės paversti i mišriaja trugmena. Paaiškinimas. Apibendrinimas. Mokomės kaip netaisiklinga truk. Paversti į mišriaja truk. Užduotis: mišrų sk. Paversti i netaisiklinga trugmena.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2013 04 12
Turto draudimo matematinė teorija
Turto draudimo matematinė teorija.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2015 05 26
Veiksmai su natūraliaisiais skaičiai
Veiksmai su natūraliaisiais skaičiai. Šią pamoką. prisiminsime. Veiksmus su natūraliaisiais skaičiais. Suma + Skirtumas – Sandauga X Dalmuo. 12451. +. 367. Užduotis.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2015 12 14
Veiksmai su skaičiais
Veiksmai. Kazlų rūdos kazio griniaus gimnazija. Kurso kartojimas. Su skaičiais atliekami matematiniai veiksmai Sudėtis ir atimtis. Veiksmo su dviem skaičiais rezultatas yra skaičius. (skaičių 2 ir. Kai kurie veiksmai ne su visais skaičiais turi prasmę. Dalyba a b neturi prasmės, kai b =. A + b = с. A - b = c. Atimtį galima keisti. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2017 02 12
Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais
Veiksmai su teigiamaisiais ir neigiamaisiais skaičiais. Sveikieji ir vienas. Sveikieji ir vienas kitam priešingi skaičiai. Neigiamieji skaičiai yra. Skaičiaus modulis. Skaičiaus moduliu vadiname tą skaičių atitinkančio skaičių tiesės taško atstumą iki 0 žyminčio taško. Trupmeniniai skaičiai. Dydžių dalys vadinamos ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2016 05 25
Vektoriai ir matricos
Kursas 4 modulis Programa Matlab. Pateiktis. Vektoriai ir matricos. Mathlab – tai sistema, skirta sudėtingiems skaičiavimams su vektoriais. Matrica apibrėžiama eilutėmis. Vektorius yra atskiras matricos, sudarytos iš vienos eilutės ar vieno stulpelio atvejis. Vektorių eilutę galima sukurti naudojant operaciją „“. Bus suformuotas ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2015 03 09
Vektoriai ir matricos špera
Vektoriai ir matricos Matlab. Pradinė reikšmė žingsnis galutinė reikšmė. Matricos elementų apibrėžimas. Matricų dydžio nustatymas. ] = size. A = a1 a2. an. Operacijos su matricomis. Kitos operacijos su matricomis.
Matematikos šperos, Špera, 3 psl.
2016 11 27
Vektoriai pristatymas
Vektoriai. Vektorius Vektorių algebra Vektorių atimtis Vektorių. Vektorius. Vektoriumi vadiname atkarpą kurioje nurodyta kryptis. Vektoriai esantys vienoje tiesėje arba lygiagrečiose tiesėse vadinami kolineariais. Pavyzdžiui. Vienakrypčiai. a ↓↓ b. |a| = |b|. a = b. Vektorių algebra. Jeigu vektoriai a. Vektorių atimtis. Vektorių a ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2015 04 23
Vektorinė algebra konspektas
Vektorinė algebra. Vektorių bazė ir jos keitimas. Atkarpos dalijimas duotuoju santykiu. Vektorių sandaugos. Vektorių vektorinė sandauga. Mišrioji trijų vektorių sandauga. Mišrios sandaugos geometrinė prasmė.
Matematikos konspektai, Konspektas, 51 psl.
2014 12 17
Vektorių geometrijoje konspektas
Vektorinės algebros elementai. Veiksmai su vektoriais. Lygiagretainio taisyklę. Vektoriai plokštumoje. Vektoriaus koordinatėmis. Sudaro kampą. Ir lygiagretūs. Vektorių skaliarinė sandauga. Skaliarinės sandaugos rezultatas. Vektorinė vektorių sandauga. Trijų matavimų vektorių. Vektorinės sandaugos rezultatas. Vektorių algebros ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 5 psl.
2015 10 04
Vektorius
Vektoriaus sąvoka. Tiesinės vektorių operacijos. Vektoriaus projekcijos. Skaliarinė dviejų vektorių sandauga. Vektorinė dviejų vektorių sandauga. Mišrioji trijų vektorių sandauga. Literatūra.
Matematikos referatai, Referatas, 10 psl.
2015 11 09
Verslo Matematika Funkcijos
Rodiklis Reikšmė. VP įsigijimo kaina. Grąža investavus į trąšas. Var. Rodiklis Reikšmė Mat. Apibendrinančios atlikto darbo išvados.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 psl.
2015 05 19
Verslo matematikos pagrindai
Sprendimas 1 būdas. Kiek reikia šviežių obuolių. 150 kg. X 14x. X 14x 100 14x 14x 100 12 100 12 Ats kainą reikia sumažinti 12 %, kad gautume pradinę kainą. Dabartinis kapitalas po 6mėn. 456 94 Lt. Būdas S0 *( ). 1400 08 = 1400 04 1456 Lt. 4 UŽDAVINYS. Pradinis kapitalas. 766 34 Lt. Būdas S0 *(. S0 1766 34 Lt. Sprendimas S0 *( ).
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2016 01 19
Vidurinės mokyklos matematikos kurso apibendrinimas
Matematikos kurso apibendrinimas. Skaičiai. Aibės. Skaičiavimai. Skaičių aibės. Laipsniai ir jų savybės. Raidiniai reiškiniai ir procentai. Logaritmai ir jų savybės. Lygtis ir lygčių sistemos. Kvadratinės lygtys Vijeto teorema. Racionaliosios trupmeninės lygtys. Iracionalios lygtys niewiadoma pod pierwiastkiem. Lygtys su ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 9 psl.
2017 03 01
Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Kaip atskiras kreivinės vienmatės regresijos lygties atvejis aptartinas hiperbolinės regresijos modelis. Šis koreliacijos ryšys pasižymi tuo, kad, tolygiai x didėjant, y mažėja greitėjančiai. Tipinis pavyzdys yra vidutinių gaminio išlaidų priklausomybė nuo pardavimo apimties. Gaminio ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 2 psl.
2010 03 03
Vieno kintamojo funkcijų minimizavimas
Kauno Technologijos Universitetas. Taikomoji Matematika. Kaunas 2014m. Iteracijos Nr. Esamas taškas xi , yi Gradiento reikšmė Naujas artinys. Esamas taškas xi , yi Gradiento reikšmė Žingsnio parametro reikšmė Naujas artinys.
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 psl.
2015 09 08
Žymiausi Lietuvos matematikai skaidrės
Žymiausi Lietuvos matematikai. Juozas Augutis. Gimė 1955m. Utenos rajone - Lietuvos inžinierius technologas. Veikla. 1993–2003 m. kūrė Ignalinos AE rizikos integruoto vertinimo ir valdymo metodiką. Vygantas Paulauskas. Gimė 1944m. Kelmėje - Lietuvos matematikas. Paulausko mokslinio darbo kryptys – ribinės teoremos begalinio ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2016 12 19