Matematika (5)

787 rašto darbai
Matricos ir determinantai
Verslo matematikos pradmenys. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos. Tiesinės nelygybės ir optimizavimo uždaviniai. Ketvirta užduotis A tipo uždavinys. A tipo uždavinio duomenys Var. A1 a2 a3 b1 b2 b3 p1 p2 p3 c. Užduočių sprendimai 1 užduotis. = A - 2B + 3A. Ats. F = A ·. Ats. G = 2A - A + 3B. Atvirkštinės matricos ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 psl.
2015 05 04
Matricos, determinantai, tiesinių lygčių sistemos
Matricos. Determinantai. Tiesinių lygčių sistemos.
Matematikos konspektai, Konspektas, 30 psl.
2015 03 17
Nelygybės ir jų sprendimo būdai
Mokymo ciklo „Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės“. Trumpalaikis planas. Bendra informacija. Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys. Tema, pamokų temos, valandos. Uždaviniai. Mokymosi veiklos, metodai. Vertinimas. Pastabos, įsivertinimas. Ciklas. Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės. Pamoka. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 7 psl.
2014 10 14
Neparametrinių hipotezių tikrinimas
Trečias uždavinys. Neparametrinių hipotezių tikrinimas. Žinoma 50 požymio reikšmių . Atsižvelgę į 1 uždavinyje nubrėžtos santykinių dažnių histogramos pavidalą, suformuluokite neparametrinę hipotezę H1 : X N(a,), t. y., kad a. d. X yra normalusis. Patikrinkite šią hipotezę, parinkę reikšmingumo lygmenį 0,05 ir ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2010 03 03
Planimetrijos taisyklės
Planimetrijos taisyklės.
Matematikos konspektai, Konspektas, 10 psl.
2016 04 10
Regresija
Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Stjudento kriterijaus reikšmė. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Gaminio įpakavimo išlaidų duomenys. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Gaminio vieneto išlaidų statistiniai duomenys. Daugiamačio regresijos modelio samprata. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2014 01 12
Statistika, jos reikšmė, medicininės statistikos rūšys
Statistika, jos reikšmė, medicininės statistikos rūšys. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo etapai. Statistinio tyrimo metodai. Duomenų tipai. Medžiagos įvertinimas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinio tyrimo medžiagos apdorojimas. Variacinė eilutė. Aprašomoji statistika. Imtį apibūdinantys ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2010 12 22
Trikampio plotai
Teorema. Trikampio plotas lygus jo pagrindo ir aukštinės sandaugos pusei. Įrodymas. Išvada. Stačiojo trikampio plotas lygus jo statinių sandaugos pusei. Išvada. Jei dviejų trikampių aukštinės lygios, tai jų plotų santykis lygus pagrindų santykiui. Teorema. Trikampio plotas lygus dviejų kraštinių ir kampo tarp jų sinuso sandaugos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Funkcija
Funkcijos. Istorija. Matematinį terminą „funkcija“ pirmasis panaudojo gotfridas leibnicas. Kas yra funkcija? Funkcija tai, kai vienas dydis (y) priklauso nuo kito dydžio. Funkcijos sritys. Apibrėžimų sritį. Reikšmių sritį. Didėjančios ir mažėjančios funkcijos. Lyginės ir nelyginės funkcijos. Tiesinė funkcija. Funkcija ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2013 05 21
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. Ištirti funkciją ir nubrėžti jos grafiką.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 04 19
Funkcijos tyrimas
Pirmosios funkcijos tyrimas. Antrosios funkcijos tyrimas.
Matematikos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 06 26
Imties atrankos tipai
Imties atrankos tipai. Tikimybinės atrankos būdas. Paprastas atsitiktinis. Sisteminis ar mechaninis. Sluoksniuotas arba tipinis. ,,puokštės” arba serijinis tipas. Netikimybiniai parinkimo būdai. Atsitiktinis parinkimo būdas. Grupių parinkimas kvotų principu. Tikslinis grupių formavimas. Grupės formavimas gniūžtės principu. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 17
Išvestinių formulės
Išvestinių skaičiavimas. Formulių konspektas išvestinių skaičiavimui mokiniams ir studentams. Dalinių išvestinių formulės.
Matematikos šperos, Špera, 1 psl.
2010 03 03
Koordinačių plokštuma
Koordinačių plokštuma. Nustatykite taškų koordinates. Atliekam mintinai. Tam, kad rastumėt vietą salėje, mes ieškome eilės numerio ir savo vietos numerio. Eilė 8 vieta, tai ne tas pats, kad 8 eilė ir 3 vieta. Eilė 8 vieta. Platuma ir ilguma. Geografija. Jūrų mušiai. Šachmatai. Vertikaliai –skaičiai, Horizontaliai – raidės. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 06 12
Matematika kasdien skaidrės
Matematika kasdien. Matematika rytais. Rytais aš keliuosi. Mastau, kiek automobilis suvartos degalu šimte kilometrų. Matematika per pietus. Per pietus dažniausiai einu į parduotuvę. Matematika po pamokų. Po pamokų skubu kuo greičiau grįžti namo. Pamokų ruoša ir poilsis. Prieš darydamas pamokas atsigulu trumpam pasiilsėti tai ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 9 psl.
2016 01 19
Matematika tau plius 10 klasė
Procentai. Trupmeniniai raidiniai. reiškiniai. Trupmeninės lygtys. Nelygybių sistemos, kvadratinės nelygybės. Funkcijos. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas. Apskritimai, tiesės. ir kampai. Erdvinių kūnų tiesės. ir plokštumos. Tikimybės. Kurso kartojimas. Uždavinynas. Literatūra.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 14 psl.
2015 03 16
Matematinė analizė konspektas
Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimas. Skaitinės funkcijos. Funkcijų reiškimo būdai. Argumento ir funkcijos pokyčiai. Funkcijos aprėžtumas, monotoniškumas, lyginumas, periodiškumas. Skaičių sekos ir jų ribos. Skaičių sekos sąvoka. Aritmetinė ir geometrinė progresijos. Sekos ribos sąvoka. Pagrindinės konverguojančių sekų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 psl.
2010 03 03
Mintys apie matematiką
Mintys apie matematiką.
Matematikos aprašymai, Aprašymas, 1 psl.
2014 05 24
Optimalus gamybos planas
Problema. Klausimas. Grafiniu būdu sprendžiame šį uždavinį. Brėžiame grafiką. Randame susikertančių tiesių taškų koordinates. Įstatome taškų koordinates į tikslo funkciją. F( x y) = 1516x + 1238y. Išrenkame mažiausią tikslo funkcijos reikšmę. Užduotis atlikta! Dėkoju už dėmesį.
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2014 11 07
Optimalus gamybos planavimas
Optimalus gamybos planavimas. Salyga. Gaminami universalus kilimeliai ir sedynių užtiesalai automobiliams. Žymėjimas Audinys1- A1 Audinys2- A2 Audinys. Darbo tikslas Sudaryti didžiausią pelną duosiantį gamybos planą. Sudarome matematinį modelį. Max(25x1+20x2). X. Y. Nustatome apribojimų sistemos nelygybių sprendinių aibių ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 17 psl.
2016 05 14
Pi konstanta skaidrės
Pi”. Pi – matematinė konstanta. Pi savybės. Pi yra iracionalusis. Apskritimo ilgio ir skersmens santykis – ? Formulės su ? Geometrija Pi naudojama daugelyje geometrinių formulių. Cilindro paviršiaus plotas. Vaizdai. Apskritimas. Elipsė. Užduotis jums! Iš jums pateiktų formulių, apskaičiuoti. Atviri klausimai. Svarbiausias su ? ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 05 26
Silogizmų sprendimas veno diagramomis
Silogizmų sprendimas veno diagramomis a. Bendras teigimas. Bendras neigimas. Dalinis teigimas. Dalinis neigimas. Pirmiausiai pasižymėti bendruosius teiginius. Samprotavimas nepagrįstas. Samprotavimas pagrįstas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas, 14 psl.
2016 04 20
Socialinės statistikos laboratorinis darbas
Surandame x imties vidurkį. Surandame modą. Surandame medianą. Surandame x imties dispersiją. Surandame pataisytąją x imties dispersiją. Surandame x imties standartinį nuokrypį. Surandame x imties pataisytą standartinį nuokrypį. (box – whisker) diagrama. Surandame tiesinės statistinės priklausomybės stiprumą tarp veiksnių x ir ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 12 12
Statistikos skaidrės Apklausa. Kiek laiko mokiniai per dieną praleidžia žiūrėdami televizorių
Apklausa. Kiek laiko mokiniai per dieną praleidžia žiūrėdami televizorių. Išsiaiškinti kiek laiko gimnazijos moksleiviai praleidžia žiūrėdami televiziją. Tiriamojo darbo tikslas. Variacinė eilutė. Vidurkis. Dispersija. Moda. Mediana. Pirmas, trečias kvartiliai. Išvados. Gimnazijos mokiniai (apklaustieji) praleidžia ganėtinai ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 05 24
Tiesinė algebra savarankiškas darbas Nr.1
Tiesinė algebra. Individualus savarankiškas darbas nr. Veiksmai su matricomis. Apskaičiuoti determinantą dvejais būdais. A) skleisdami pasirinktos eilutės arba stulpelio elementais ir jų adjunktais. B) mažinant determinanto eilę. Išspręsti lygčių sistemą. A) atvirkštinės matricos metodu. B) Kramerio metodu. C) Gauso metodu. ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 psl.
2015 02 18
Trapecijos savybių įrodymas
Trapecijos vidurinė linija lygiagreti pagrindams ir lygi jų sumos pusei. Trapecijos vidurinė linija – tai atkarpa, jungianti jos šoninių kraštinių vidurio taškus. Sakykime, mn – trapecijos abcd vidurinė linija.
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Vektoriai konspektas
Priminimai. Vektoriaus koordinatės Dekarto sistemoje. Vektorinė dviejų vektorių sandauga. Apibrėžimas. Savybės. Pavyzdys. Sprendimas. Vektorių mišrioji sandauga. Užduotis paskaitoje. Uždaviniai savarankiškam darbui.
Matematikos konspektai, Konspektas, 4 psl.
2014 11 10
Akcijų kainų statistikos tyrimas
Tiriamojo objekto aprašymas. Duomenų statistinė analizė. Duomenų sisteminimas. Duomenų skaitinės charakteristikos. Vidurkio ir dispersijos pasikliautinieji intervalai. Hipotezės. Prognozavimo modelis. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Matematikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 12 psl.
2012 04 02
Analizės pradmenys 10 – 12 klasėms
Formulės. Trigonometrija funkcijos ir lygtys. Trigonometrinių reiškinių pertvarkymai. Trigonometrinių lygčių ir nelygybių sprendimas. Rodiklinių lygčių sprendimas. Rodiklinių nelygybių sprendimas. Logaritminės lygtys. Logaritminių nelygybių sprendimas. Laipsnio sąvokos apibendrinimas. Kontrolinis darbas „rodiklinės ir ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 51 psl.
2013 02 24
Bandymai su moneta
Bandymai su moneta. Tikimybių teorija yra matematikos šaka. Tikimybių teorija kaip mokslas susiformavo tik 17 amžiuje. Jau seniai nustatyta, kad metus monetą daug kartų. Tokie dėsningumai aptinkami ir stebint daugelį kitų atsitiktinių reiškinių. Aš pateiksiu Žoržo de Biufono monetos mėtymo bandymų rezultatus. Jis metė monetą ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 15 psl.
2014 10 22