Matematika (5)

797 rašto darbai
Keturkampių savybės
Keturkampių savybės. Kvadratas. Trapecija. Lygiašonė trapecija. Lygiagretainis. Stačiakampis. Rombas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas
2014 05 26
Koordinačių plokštuma
Koordinačių plokštuma. Nustatykite taškų koordinates. Atliekam mintinai. Tam, kad rastumėt vietą salėje, mes ieškome eilės numerio ir savo vietos numerio. Eilė 8 vieta, tai ne tas pats, kad 8 eilė ir 3 vieta. Eilė 8 vieta. Platuma ir ilguma. Geografija. Jūrų mušiai. Šachmatai. Vertikaliai –skaičiai, Horizontaliai – raidės. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 06 12
Linksmoji matematika
Apibendrinimas. Matematikos istorija. Anekdotai apie matematika. Anekdotai.
Matematikos projektai, Projektas, 6 psl.
2013 05 21
Matematikos pritaikymas gyvenime
Matematikos pritaikymas gyvenime. Kazimieras kairevičius. Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų. Matematikos sritys. Dydžiai Kitimas Struktūros Erdvės Diskrečioji matematika Taikomoji matematika. Azartinis lošimas yra. Kazino atstovų teigimu. Pasipelnymo ieškančius avantiūristus atpažinti nesunku. Kaip skaičiuoti kortas? ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2015 10 07
Matematikos tyrimas. Žmonių sportinis fizinis aktyvumas
Įvadas. Sporto teorija. Anketa. Anketa. Anketos duomenų analizavimas. Sportiškiausio amžiaus tyrimas. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.
Matematikos tyrimai, Tyrimas, 18 psl.
2012 05 17
Matricos ir determinantai
Verslo matematikos pradmenys. Matricos ir determinantai. Tiesinių lygčių sistemos. Tiesinės nelygybės ir optimizavimo uždaviniai. Ketvirta užduotis A tipo uždavinys. A tipo uždavinio duomenys Var. A1 a2 a3 b1 b2 b3 p1 p2 p3 c. Užduočių sprendimai 1 užduotis. = A - 2B + 3A. Ats. F = A ·. Ats. G = 2A - A + 3B. Atvirkštinės matricos ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2015 05 04
Matricos, determinantai, tiesinių lygčių sistemos
Matricos. Determinantai. Tiesinių lygčių sistemos.
Matematikos konspektai, Konspektas
2015 03 17
Nelygybės ir jų sprendimo būdai
Mokymo ciklo „Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės“. Trumpalaikis planas. Bendra informacija. Pagrindinės mokymo ir mokymosi priemonės. Mokymo ir mokymosi turinys. Tema, pamokų temos, valandos. Uždaviniai. Mokymosi veiklos, metodai. Vertinimas. Pastabos, įsivertinimas. Ciklas. Rodiklinė funkcija. Lygtys ir nelygybės. Pamoka. ...
Matematikos konspektai, Konspektas
2014 10 14
Regresija
Regresijos modeliai. Regresijos modelio samprata. Stjudento kriterijaus reikšmė. Vienmačių regresijos modelių sudarymas. Vienmatis tiesinės regresijos modelis. Gaminio įpakavimo išlaidų duomenys. Vienmatis hiperbolinės regresijos modelis. Gaminio vieneto išlaidų statistiniai duomenys. Daugiamačio regresijos modelio samprata. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 23 psl.
2014 01 12
Statistika, jos reikšmė, medicininės statistikos rūšys
Statistika, jos reikšmė, medicininės statistikos rūšys. Statistinio tyrimo planavimas. Statistinio tyrimo etapai. Statistinio tyrimo metodai. Duomenų tipai. Medžiagos įvertinimas. Grafinis statistinių duomenų vaizdavimas. Statistinio tyrimo medžiagos apdorojimas. Variacinė eilutė. Aprašomoji statistika. Imtį apibūdinantys ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 31 psl.
2010 12 22
Trikampio plotai
Teorema. Trikampio plotas lygus jo pagrindo ir aukštinės sandaugos pusei. Įrodymas. Išvada. Stačiojo trikampio plotas lygus jo statinių sandaugos pusei. Išvada. Jei dviejų trikampių aukštinės lygios, tai jų plotų santykis lygus pagrindų santykiui. Teorema. Trikampio plotas lygus dviejų kraštinių ir kampo tarp jų sinuso sandaugos ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Funkcija
Funkcijos. Istorija. Matematinį terminą „funkcija“ pirmasis panaudojo gotfridas leibnicas. Kas yra funkcija? Funkcija tai, kai vienas dydis (y) priklauso nuo kito dydžio. Funkcijos sritys. Apibrėžimų sritį. Reikšmių sritį. Didėjančios ir mažėjančios funkcijos. Lyginės ir nelyginės funkcijos. Tiesinė funkcija. Funkcija ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2013 05 21
Funkcijos riba
Funkcijos riba. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iii ir iv ribų tipo. Apskaičiuokite funkcijos ribą. Uždaviniai iš temos funkcijos tolydumas. Raskite šių funkcijų išvestines. Remdamiesi lopitalio taisykle, raskite šias ribas. Ištirti funkciją ir nubrėžti jos grafiką.
Matematikos uždaviniai, Uždavinys, 3 psl.
2013 04 19
Funkcijos tyrimas
Pirmosios funkcijos tyrimas. Antrosios funkcijos tyrimas.
Matematikos referatai, Referatas, 7 psl.
2013 06 26
Imties atrankos tipai
Imties atrankos tipai. Tikimybinės atrankos būdas. Paprastas atsitiktinis. Sisteminis ar mechaninis. Sluoksniuotas arba tipinis. ,,puokštės” arba serijinis tipas. Netikimybiniai parinkimo būdai. Atsitiktinis parinkimo būdas. Grupių parinkimas kvotų principu. Tikslinis grupių formavimas. Grupės formavimas gniūžtės principu. ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 11 17
Lygčių sistemos skaidrės
Lygčių sistemos. Lygčių sistemos sprendinys. Lygties su dviem nežinomaisiais sprendiniu vadinama nežinomųjų reikšmių pora. Ar skaičių pora (12) yra lygčių sistemos x + y =. Ar skaičių pora (35) yra lygčių sistemos 2x + y =. Lygčių sistemos sprendimas grafiniu būdu. Spręsdami grafiniu būdu. 1) braižome abiejų lygčių ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 04 29
Matematika kasdien skaidrės
Matematika kasdien. Matematika rytais. Rytais aš keliuosi. Mastau, kiek automobilis suvartos degalu šimte kilometrų. Matematika per pietus. Per pietus dažniausiai einu į parduotuvę. Matematika po pamokų. Po pamokų skubu kuo greičiau grįžti namo. Pamokų ruoša ir poilsis. Prieš darydamas pamokas atsigulu trumpam pasiilsėti tai ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2016 01 19
Matematika tau plius 10 klasė
Procentai. Trupmeniniai raidiniai. reiškiniai. Trupmeninės lygtys. Nelygybių sistemos, kvadratinės nelygybės. Funkcijos. Stačiojo trikampio smailiojo kampo sinusas, kosinusas ir tangentas. Apskritimai, tiesės. ir kampai. Erdvinių kūnų tiesės. ir plokštumos. Tikimybės. Kurso kartojimas. Uždavinynas. Literatūra.
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2015 03 16
Matematikos formulės
Dalinės išvestinės. Sudėtinės funkcijos pilna išvestinė. Apytikris skaičiavimas diferencialais. Kryptinė išvestinė. Gradientas. Liečiamoji plokštuma ir normalė. Teiloro formulė. Diferencialai. Sudėtinių funkcijų aukštesnių eilių diferencialai. Neišreikštinių funkcijų aukštesnių eilių išvestinės ir diferencialai. ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Matematinė analizė konspektas
Funkcijos sąvoka. Funkcijos apibrėžimas. Skaitinės funkcijos. Funkcijų reiškimo būdai. Argumento ir funkcijos pokyčiai. Funkcijos aprėžtumas, monotoniškumas, lyginumas, periodiškumas. Skaičių sekos ir jų ribos. Skaičių sekos sąvoka. Aritmetinė ir geometrinė progresijos. Sekos ribos sąvoka. Pagrindinės konverguojančių sekų ...
Matematikos konspektai, Konspektas, 34 psl.
2010 03 03
Optimalus gamybos planas
Problema. Klausimas. Grafiniu būdu sprendžiame šį uždavinį. Brėžiame grafiką. Randame susikertančių tiesių taškų koordinates. Įstatome taškų koordinates į tikslo funkciją. F( x y) = 1516x + 1238y. Išrenkame mažiausią tikslo funkcijos reikšmę. Užduotis atlikta! Dėkoju už dėmesį.
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 11 07
Optimalus gamybos planavimas
Optimalus gamybos planavimas. Salyga. Gaminami universalus kilimeliai ir sedynių užtiesalai automobiliams. Žymėjimas Audinys1- A1 Audinys2- A2 Audinys. Darbo tikslas Sudaryti didžiausią pelną duosiantį gamybos planą. Sudarome matematinį modelį. Max(25x1+20x2). X. Y. Nustatome apribojimų sistemos nelygybių sprendinių aibių ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2016 05 14
Pi konstanta skaidrės
Pi”. Pi – matematinė konstanta. Pi savybės. Pi yra iracionalusis. Apskritimo ilgio ir skersmens santykis – ? Formulės su ? Geometrija Pi naudojama daugelyje geometrinių formulių. Cilindro paviršiaus plotas. Vaizdai. Apskritimas. Elipsė. Užduotis jums! Iš jums pateiktų formulių, apskaičiuoti. Atviri klausimai. Svarbiausias su ? ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 05 26
Silogizmų sprendimas veno diagramomis
Silogizmų sprendimas veno diagramomis a. Bendras teigimas. Bendras neigimas. Dalinis teigimas. Dalinis neigimas. Pirmiausiai pasižymėti bendruosius teiginius. Samprotavimas nepagrįstas. Samprotavimas pagrįstas.
Matematikos aprašymai, Aprašymas
2016 04 20
Socialinės statistikos laboratorinis darbas
Surandame x imties vidurkį. Surandame modą. Surandame medianą. Surandame x imties dispersiją. Surandame pataisytąją x imties dispersiją. Surandame x imties standartinį nuokrypį. Surandame x imties pataisytą standartinį nuokrypį. (box – whisker) diagrama. Surandame tiesinės statistinės priklausomybės stiprumą tarp veiksnių x ir ...
Matematikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 9 psl.
2010 12 12
Statistikos skaidrės Apklausa. Kiek laiko mokiniai per dieną praleidžia žiūrėdami televizorių
Apklausa. Kiek laiko mokiniai per dieną praleidžia žiūrėdami televizorių. Išsiaiškinti kiek laiko gimnazijos moksleiviai praleidžia žiūrėdami televiziją. Tiriamojo darbo tikslas. Variacinė eilutė. Vidurkis. Dispersija. Moda. Mediana. Pirmas, trečias kvartiliai. Išvados. Gimnazijos mokiniai (apklaustieji) praleidžia ganėtinai ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 05 24
Tiesinė algebra savarankiškas darbas Nr.1
Tiesinė algebra. Individualus savarankiškas darbas nr. Veiksmai su matricomis. Apskaičiuoti determinantą dvejais būdais. A) skleisdami pasirinktos eilutės arba stulpelio elementais ir jų adjunktais. B) mažinant determinanto eilę. Išspręsti lygčių sistemą. A) atvirkštinės matricos metodu. B) Kramerio metodu. C) Gauso metodu. ...
Matematikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas
2015 02 18
Trapecijos savybių įrodymas
Trapecijos vidurinė linija lygiagreti pagrindams ir lygi jų sumos pusei. Trapecijos vidurinė linija – tai atkarpa, jungianti jos šoninių kraštinių vidurio taškus. Sakykime, mn – trapecijos abcd vidurinė linija.
Matematikos konspektai, Konspektas, 1 psl.
2011 09 06
Trupmenos pristatymas
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos. Paprastosios ir dešimtainės. trupmenos. 0. Kaip dirbsime? Teisingai atsakę į klausimą ar tinkamai atlikę užduotį. Prisiminkime, kaip reikia teisingai perskaityti paprastąsias trupmenas. SKAITIKLIS rodo, kiek lygių dalių paimta. Kaip teisingai perskaityti ? Trys pirmosios. Kaip reikėtų ...
Matematikos skaidrės, Skaidrės
2014 06 03
Vektoriai konspektas
Priminimai. Vektoriaus koordinatės Dekarto sistemoje. Vektorinė dviejų vektorių sandauga. Apibrėžimas. Savybės. Pavyzdys. Sprendimas. Vektorių mišrioji sandauga. Užduotis paskaitoje. Uždaviniai savarankiškam darbui.
Matematikos konspektai, Konspektas
2014 11 10