Matlab dc+pid


Elektronikos namų darbas.

Nuolatinės srovės variklio perdavimo funkcija. PID reguliatoriaus koeficientai.


greitis 500 rad/s; ±2% paklaida nuo pasirinkto nuostačio; tolydesnis (greitesnis) variklio greičio susireguliavimas; variklio paleidimo metu inkaro srovė neturi viršyti 2.62A.

Va lygu inkaro įtampa (U), Ra lygu inkaro varža, La lygu inkaro induktyvumas. Vf lygu statoriaus įtampa, ir atitinkamai Lf ir Rf - statoriaus indktyvmas ir varža.

Statoriaus srovė yra laikomas konstanta, o inkaro srovė yra priklausoma nuo inkaro įtampos. Šiuo atveju variklio sukimo momentas tiesiškai auga su inkaro varža:

kur Eem variklio rotoriaus apvijoje indukuota srovė, ji proporcinga sukimosi kampui ω: Emf=ke*ω. ke - atgalinės srovės konstanta, kuri yra skirtinga kiekvienam varikliui.

Pagal antrąjį Niutono dėsnį (sumuojant momentus) rotoriaus dinaminė lygtis yra:

Diferencijavimo grandis yra tokia, kurioje išėjimo dydis y proporcingas įėimo dydžio x greičiui, t.y. įėimo dydžio išvestinei.

Idealios diferenciavimo grandies diferencinė grandis užrašoma taip:

Padavus nuolatinę įtampą ΔU1, išėjimo įtampa ΔU2 pradžioje padidėja iki įtampos ΔU1, o paskui, užsikraunant kondensatoriui, mažėja iki nulio.

Programoje "Matlab" inercinė (aperiodinė) grandis bus žymima ženklu.

Integravimo grandimi vadinama tokia grandis, kurios išėjimo dydis y proporcingas įėjimo dydžio x integralui laiko atžvilgiu

, kur k - integravimo grandies stiprinimo koeficientas.

Tai grandis, kurios išėjimo dydžio kitimo greitis proporcingas įėjimo dydžiui ir kuri aprašoma pirmos eilės diferenciavimo lygtimi - dy/dt=kx.

Matlab dc+pid. (2016 m. Kovo 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/matlab-dcpid.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 17:09