Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas


Medžiagų mokslo laboratorinis darbas.

Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas.


8. Pakeičiame srovės kryptį, nustatydami jungiklį į padėtį „-“ ir nuosekliai pakartojame punktus 6 ir 7.

9. Pakeičiame srovės kryptį į „+“ ir pakartojame 6 punktą.

11. Ištyrėme ferito ir permalojaus pavyzdžių charakteristikas, atlikdami su jais 2 - 9 punktus. Duomenis surašome į 10.2 ir 10.3 lenteles.

12. Suskaičiuojame magnetinio lauko stiprumo 4 reikšmes visiems tiriamiems pavyzdžiams (kiekvienai srovės stiprumo I reikšmei) .

čia n – pavyzdžio ritės vijų skaičius; l – vidutinis magnetinės linijos ilgis (l=2πR, čia R – pavyzdžio žiedo vidutinis spindulys). Pavyzdžių duomenys:

Liekamoji indukcija ir soties indukcija, didėjant srovės stipriui didėja nežymiai, nekinta arba mažėja dėl magnetinio efekto.

Medžiagų įmagnetėjimo charakteristikų tyrimas. (2016 m. Gegužės 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/medziagu-imagnetejimo-charakteristiku-tyrimas.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 17 d. 15:05