Menai

502 rašto darbai
Užgavėnių scenarijus
Užgavėnių šventės scenarijus. Tema: užgavėnės. Tikslas: organizuoti užgavėnių šventę. Renginio idėja: žiemos išlydėjimas iš kiemo ir pavasario pasitikimas. Vieta:darželis, mokykla. Metodai: pasakojimas, aiškinimas, demonstravimas, žaidimai.
Menų scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2013 02 05
Eiliuotas vaidinimo scenarijus
Eiliuotas vaidinimo scenarijus vaikams. Tema: rytmetėlio dainelė. Tikslas: skatinti vaikų saviraišką, kūrybinį aktyvumą, išradingumą žaidžiant, interpretuojant, vaidinant trumpas pasakėles. Priemonės: veikėjų rūbai, medžio kamienas su kišenėlėmis pasiūtas iš audinio, į kišenėles įkištos tikros sausos šakos ant kurių ...
Menų projektai, Projektas, 4 psl.
2013 02 04
Vaidinimo scenarijus 5-6 m. vaikams
TEMA: 5-6 vaikų vaidinimo pagal Almą Karosaitę „Gero elgesio pradinė“ scenarijusTIKSLAS: ugdyti elgesio kultūrą, toleranciją, sudaryti sąlygas vaikų saviraiškai, kūrybiškumui ir fantazijai reikštis.TEMA: „Bitučių“ grupės vaikų vaidinimo „Svetimi pėdsakai“ pagal nežinomo autoriaus animacinį filmuką ...
Menų scenarijai, Scenarijus, 11 psl.
2013 02 04
Joninių šventės scenarijus
Rasų-joninių šventė. Renginio scenarijus. Renginio scenarijus planas. FORMA. Auditorija. Tikslai. Uždaviniai. Trukmė. Paruošiamieji darbai. Priemonės. Renginio eiga. Pritaikymo galimybės. Naudota literatūra ir šaltiniai. Joninių scenarijus. Žaidimas „Žydi radasta „.
Menų scenarijai, Scenarijus, 8 psl.
2015 02 18
Vaikų spektaklio vaidinimo scenarijus
Vaikų vaidinimo scenarijus "Vilkas ir 7 ožiukai". Pilnas vaidinimo aprašymas.
Menų scenarijai, Scenarijus, 9 psl.
2012 05 14
Nauji metai scenarijus
Informacija apie renginį. Naujųjų metų scenarijus. Naujametinis scenarijus. Naujametinis arba kalėdinis karnavalas scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 12 psl.
2013 05 31
Kalėdų eglutės įžiebimas
Kalėdų eglutės įžiebimo šventė. Scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 12 psl.
2014 05 06
Spektaklio Hamletas recenzija
Nekrošiaus spektaklis Hamletas jo recenzija. Įvadas. Spektaklio analizė. Kur kada koks režisierius ir kokia trupė sukūrė jūsų pasirinktą spektaklį? Apibūdinkite ankstesnę režisieriaus kūrybą ir atskleiskite spektaklio gimimo kūrybines aplinkybes. Koks dramaturgas, kada parašė pjesę, pagal kurią sukurtas spektaklis? ...
Menų recenzijos, Recenzija, 6 psl.
2012 11 02
Linksmas Kalėdų scenarijus
Linksmas Kalėdų scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 6 psl.
2015 02 04
Teatro namų darbas. Spektaklio recenzija
Įvadas. Spektaklio analizė. Norėtųsi pagirti spektaklio kūrėjus, kad pasirinkus tokį siužetą, sceną pripildžius įvairausio plauko „gatviniais“ personažais, niekur nebuvo prasilenkta su skoniu, ironijos ir vulgarumo riba buvo aiškiai juntama, humoras, nors ir vien tik siužetinis, derėjo prie bendros spektaklio atmosferos ir ...
Menų namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2011 04 13
Vaikų vaidinimo scenarijus
„Žiogelių“ grupės vaikų vaidinimo pagal auklėtojos parašytą tekstą „Gaidelis miegalius“. TEMA: „Žiogelių“ grupės vaikų vaidinimo pagal auklėtojos metodininkės Reginos parašytą tekstą „Gaidelis miegalius“ scenarijus.TIKSLAS: siekti, kad vaikai klausytųsi vaidinamos pasakos, žiūrėtų ją, bandytų atliepti, ...
Menų scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 01 24
Knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija
Knygos „Kinas tarp rojaus ir pragaro“ refleksija.
Menų refleksijos, Refleksija, 4 psl.
2015 01 28
Šimtadienio scenarijus RETRO TEMA
Šimtadienio scenarijus RETRO TEMA.
Menų scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2015 01 23
Šventės scenarijus Kaip ežiukas rudenėlio ieškojo
Rudenėlio šventės scenarijus kaip ežiukas rudenėlio ieškojo.
Menų scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2015 03 25
Šimtadienio scenarijus Ligoninė
Šimtadienio scenarijus „Ligoninė“. Šimtadienio eiga. Pusatestatis.
Menų scenarijai, Scenarijus, 6 psl.
2015 03 12
Choreografija pamokos planas
Choreografijos pamokos išplėstinis planas. Tema. Svyruojamasis žingsnelis. Ratelis „Vai išeiki, oželi“. Tikslai. ) išmokyti svyruojamąjį žingsnelį;. ) išmokyti ratelį „Vai išeiki, oželi“;. ) lavinti laikyseną. Pamokos vieta sporto salė. Pamokos dalys. Turinys. Pastabos. Organizacinė dalis. Choreografinis pasisveikinimas. ...
Menų planai, Planas, 4 psl.
2013 09 18
Scenarijus kalėdoms
Puikus kalėdinės šventės scenarijus mokykloje ar darželyje. Šventė. Laukiame šv. KALĖDŲ. Šventės eiga.
Menų scenarijai, Scenarijus, 17 psl.
2013 12 05
Užgavenės scenarijus
Anotacija. Įvadas. Užgavėnių linksmybės. Literatūros šaltiniai.
Menų scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2015 03 09
Valentino diena
Valentino diena scenarijus.VISKAS MEILĖ IR VISKAS IŠ MEILĖS.Scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 7 psl.
2014 12 17
Dvyliktokų šimtadienio scenarijus
Dvyliktokų šimtadienio 100 dienio scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 4 psl.
2015 03 28
Kalėdų scenarijus Kaip kvailelis kalėdas gelbėjo
Kaip kvailelis kalėdas gelbėjo. I scena. Ii scena. Iii scena. Iv scena.
Menų scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 10 09
Šiuolaikinis ir džiazinis šokis
Šokio samprata. Kas yra šiuolaikinis šokis? Šiuolaikinio šokio savybės. Šiuolaikinio šokio istorija. Moderniojo šokio atstovai. Šiuolaikinio šokio nauda žmogui. Kas yra džiazinis šokis? Džiazinio šokio istorija. Džiazinio šokio savybės. Džiazinio šokio atstovai. Džiazas ir muzika. Džiazinio šokio nauda žmogui. ...
Menų skaidrės, Skaidrės, 39 psl.
2012 05 02
100dienio scenarijus
100dienio scenarijus. Šimtadienio scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2015 05 07
Šimtadienio scenarijus
Šimtadienio scenarijus.
Menų scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2015 01 19
Jonas Mekas
Jono meko biografija, bibliografija, filmografija, kita su juo susijusi informacija. Asmenybė. Poetas. Kūrėjas. Teatrografija. Kritikų atsiliepimai. Filosofija. Vizuliniai menai. Vizulinių menų centras.
Menų skaidrės, Skaidrės, 28 psl.
2011 01 27
Pramoginiai šokiai
Kuo naudingi šokiai. Šokti vienam ar poroje? Užsiėmimai pramoginių šokių mokykloje. Europinės programos šokiai. Lotynų amerikos šokiai. Avalynė pramoginiams šokiams. Drabužiai šokiams. Praktika.
Menų referatai, Referatas, 5 psl.
2012 09 23
Šokiai
Įvadas. Liaudies šokių motyvai. Liaudies šokis dabar. Išvados. Literatūra. Pasaulio kultūros istorija rodo, kad menas atsirado pirmykštėje bendruomenėje. Pirmuoju aplinkos suvokimo akstinu buvo ne emocijos, bet gyvybinių poreikių tenkinimas, o tą suvokimą apibendrinti padėjo praktiniai veiksmai. Didėjant pirmykščio žmogaus ...
Menų referatai, Referatas, 8 psl.
2010 03 03
Liaudiško šokio raida Lietuvoje
Įvadas. Kelio pradžia. Pakilimas. Suklestėjimas. Dainų šventė. Lietuvių choreografijos kelias į sceną. Legenda apie polka. Polka Lietuvoje. Liaudies sceninis šokis. Mūsų tautiniai šokiai ir antroji tautinių šokių šventė. Lietuvių liaudies choreografijos bruožai. Choreografijos rikimo ir tyrinėjimo apžvalga. Liaudies ...
Menų referatai, Referatas, 24 psl.
2014 05 05
Vaidinimo Scenarijus Trys paršiukai
Vaidinimo Scenarijus Trys paršiukai.
Menų scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2015 06 01
Dzūkija skaidrės
Dzūkų dainos. Didžiausias Dzūkijos miestas-Alytus, laikomas neformalia šio etnografinio regiono sostine. Senosios dzūkų dainos. Dzūkų dainoms būdinga. Dzūkų tarmė. Dzūkų tautiniai drabužiai. Folkloras. Dzūkija daina. Žymūs žmonės. Kraštovaizdis.
Menų skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2014 03 08