Merginų požiūris į dorovines vertybes


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Dorovinių vertybių ugdymo problematika. Pagrindiniai dorovinių vertybių sapratos aspektai. Dorovinės vertybės socialiniame kontekste. Merginų požiūris į dorovinių vertybių raišką. Merginų dorovinių vertybių ugdymo ypatumai. Doroviniu vertybių raiška šeimoje. Merginų elgsenos vertinimų esmė dorovinėse vertybėse. Apklausa merginų požiūrys į dorovines vertybes. Apklausos tyrimai. Anketos apklausos imtis ir procedūra. Respondenčių dorovinių vertybių konfigūracijos. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Tyrimo objektas: Merginų požiūris į dorovinės vertybės

Darbo tikslas: Išsiaiškinti merginų požiūrį į dorovines vertybes.

Uždaviniai:

1.Susipažinti su merginų dorovinių vertybių raiškos teorine interpretacija.

2.Atskleisti merginų dorovinių vertybių sampratą ir svarbą.

3.Apibendrinti merginų dorovinių vertybių ugdymo ypatumus.

Darbo hipotezė: Merginų įsitikinimai formuoja dorovinių vertybines orientacijas ir sudaro prielaidas vertybių raiškai.

Apklausos tyrimai: Apklausa yra grindžiama klasikiniu požiūriu apie dorovines vertybes – N. Hartmann, M. Scheler bei šiuolaikiniu požiūriu apie dorovines vertybes ir jų raiška – V. Aramavičiūtė, B. Bitinas, Z. Bajoriūnas, L. Jovaiša, J. V. Uzdila ir kiti.

Apklausos metodai:

Teoriniai: filosofinės, pedagoginės, psichologinės literatūros studijavimas ir analizavimas.

Empiriniai: apklausos uždavinių į gyvendinimui panaudoti kiekybinių duomenų rinkimą (anketinė apklausa). Apklausta merginos, gyvenančios mieste ir užmiestyje, atlikta gautų rezultatų analizė.

Darbą sudaro: dorovinių vertybių raiška mergynų požiūryje.

Merginų požiūris į dorovines vertybes. (2013 m. Lapkričio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/merginu-poziuris-i-dorovines-vertybes.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 20 d. 05:10