Metalų aktyvumas


Chemijos laboratorinis darbas.

Metalų aktyvumas.


PRIEMONĖS IR MEDŽIAGOS: Mėgintuvėliai, dujinis degiklis, elektrinė plytelė, vanduo, degtukai, prietaisas vandens garų poveikio metalams tyrimui, metalai: Cu, Ag, Na, K, Ca, Al, Mg, Fe, Zn, rūgščių tirpalai HCl, H2SO4, druskų tirpalai MgSO4, AgNO3, FeSO4, Cu(NO3)2, ZnSO4, Al(NO3)3, K2SO4, CaCl2, NaNO3.

1. Kodėl IA grupės metalus reikia laikyti izoliuotus nuo aplinkos (užlydytoje ampulėje ar po žibalo sluoksniu)?

Todėl, kad IA grupės metalai chemiškai labai aktyvūs ir reaguoja su deguonimi ore.

2. Kodėl šarminių metalų ir vandeninių tirpalų (druskų ir rūgščių) reakcijos nerekomenduotinos praktiškai atlikti?

Šios reakcijos nerekomenduojamos atlikti praktiškai todėl, kad šarminiai metalai labai aktyvūs, šių reakcijų metu išsiskiria daug šilumos. Vykstant reakcijai gali įvykti sprogimas, galima susižeisti.

Metalai su vandeniu, vandens garais ir vandeniniais rūgščių ir druskų tirpalais reaguoja priklausomai nuo metalo aktyvumo.

Metalų aktyvumas. (2016 m. Balandžio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/metalu-aktyvumas.html Peržiūrėta 2017 m. Kovo 29 d. 04:33