Mikroprocesorių kursinis darbas


Mikroprocesoriai kursinis. Kaip pajungti mikroprocesoriu prie usb. 24c32 programavimas. Mikroprocesoriu kursinis 2. Mikroprocesrio kursinis.

Elektronikos kursinis darbas. Darbo tikslas:
Susisteminti laboratorinių darbų žinias.
Darbo užduotis:
PIC18F4550 mikrovaldiklis per USB sąsają sujungtas su kompiuteriu. PIC18F4550 mikrovaldiklio USB modulio VID 0x1234, PID pagal varianto duomenis. Prie mikrovaldiklio per I2C sąsają prijungti: ADC keitiklis MCP3422 ir EEPROM 24c32 su nurodytu I2C adresu. Prie nurodyto mikrovaldiklio išvado prijungtas mygtukas.
Parašykite programą, kuri:
• nuskaitytų vieno iš ADC keitiklio MCP3422 kanalų įtampos reikšmę, (varianto
duomenyse nurodytas kanalo numeris, skiriamoji geba ir stiprinimas)
• nuspaudus mygtuką, įsimintų paskutinę išmatuotą įtampos reikšmę EEPROM
atmintyje 24c32 nurodytu adresu
• per USB sąsają į kompiuterį perduotų dabartinę įtampos reikšmę, bei išsaugotą
EEPROM atmintyje.

Mikroprocesorių kursinis darbas. (2012 m. Rugsėjo 04 d.). http://www.mokslobaze.lt/mikroprocesoriu-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 12:05