Miškininkystė

57 dokumentai
Miškininko profesinės (specializacijos) praktikos ataskaita
Susipažinimas su urėdija. Sodmenų išauginimas. Medelyno produkcija. Sodmenų išauginimo agrotechnika. Miško želdinimas. Želdimo darbų organizavimas. Girininkijos miškų sausinimas. Plynas kirtimas. Miško sanitarinė ir priešgaisrinė apsauga. Miško priešgaisrinė apsauga. Medienos transportavimas. Malkine. 187. 3. Pjautinė ...
Miškininkystės praktikos ataskaitos, Praktikos ataskaita, 21 psl.
2016 04 26
Miškininkystė špera
Pagrindiniai stiebo pjuviai. Branduolys, jo susidarymas, branduolines medziu rusys. Serdies spinduliai, ju paskirtis ir funkcijos. Balanines medziu rusys, siaura, plati balana. Motoriniai pjuklai ir ju panaudojimas medziu kirtime. Medziu pjovimo budai. Medzio pjovimo elementai. Pavojingu medziu leidimo budai. Pagalbines priemones naudojamos ...
Miškininkystės šperos, Špera, 5 psl.
2014 03 25
Miško įveisimas ne miško žemėje
Įvadas. Miško įveisimo būdai ir eiliškumas. Miško želdinių įveisimo ypatumai skirtingos funkcinės paskirties sklypuose. Laukų apsauginių želdinių įveisimas. Želdinių palei vandens telkinius įveisimas. Ūkinės ir gamybinės paskirties želdinių įveisimas. Pakelių miško želdinių įveisimas. Gyvenviečių, sodybų ...
Miškininkystės referatai, Referatas, 7 psl.
2011 02 28
Medienos pirminis apdirbimas
Apvaliosios medienos gaminių techniniai reikalavimai. Kokybes klasifikavimas ir gaminių ženklinimas. Racionalus medžių stiebų sortimentavimas. Pjautinės medienos gamybos procesas. Rąstų pjaustymo įrenginiai pirminiuose procesuose. Pjaustymo išeigų rūšys ir charakteristika. Apibendrinamieji lentpjūvių sektorių ir didelės ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 15 psl.
2016 04 28
Miško kirtimo atliekų ruošimas kirtavietėje
Powerpoint pristatymas. Skaidrių. Apie miško atliekų ruošimą. Kirtimo atliekų surinkimas. Kirtimo atliekų surinkimas į krūvas kirtavietėje sąlygoja. Kirtimo atliekų ištraukimas iš kirtavietės. Miško kirtimo atliekų pakrovimo-iškrovimo įrenginiai. Kiti specializuotos miško kirtimo atliekų galvutės pranašumai. Miško ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2013 04 10
Miško atkūrimo ir įveisimo darbai
Įvadas. Miško atkūrimas. Miškų atkūrimas kuršenų miškų urėdijoje. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 psl.
2012 06 04
Miško ūkio ekonomikos kursinis darbas
Miškų plotai pagal nuosavybės formas. Iš viso. Girininkijos miškų pasiskirstymas miškų grupėmis. Didžioji dalis Dušnionių girininkijos miškų priklauso IV grupei kur vystoma didžioji dalis medienos produkcijos gavimo. Medynų charakteristika. Iš viso. Miškų urėdijos vidut. Mechanizmų darbo valandos savikainos skaičiavimas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 35 psl.
2016 04 24
Miško bendrijos
Įvadas. Lietuvos miškai. Miško bendrijos. Miško bendrijos susidarymas. Lietuvos miškų augalija ir jų įvairovė. Išvados. Literatūros sąrašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 12 psl.
2013 02 21
Ugdomųjų ir pagrindinių medynų kirtimai
Jaunuolynų ugdymo , retinimo , einamuosius kirtimus. Dubravos urėdijos , Ežerėlio girininkijos 88 89 kv. medynų apžvalga. Plotas ha. Medynų parinkimas ugdomųjų miško kirtimų projektas medynų parinkimas ugdymo kirtimui. Jaunuolynų ugdymas 50 %. Retinimas – 20 %. Einamieji kirtimai –. Medynas Augavietė Užimamo sklypo plotas ha ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 14 psl.
2016 04 20
Lietuvos miškų ūkis šalies ūkio sistemoje
Miškininkystė referatas. Įvadas. Valstybinio miškų ūkio. Metų ekonominės ir socialinės būklės trumpa apžvalga. Europos sąjungos parama miškų ūkiui. Sklypinė inventorizacija. Miško atkūrimo tendencijos valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Valstybiniai miškai. Privatūs miškai. Literatūros sarašas.
Miškininkystės referatai, Referatas, 9 psl.
2013 01 29
Medienos džiovyklų tipai
Medienos džiovinimo įrengimai. Medienos džiovinimas yra skirstomas į dvi grupes. Natūralus medienos džiovinimas. Dirbtinis medienos džiovinimas. Vakuuminės džiovyklos. Konvekcinės džiovyklos. Konvekcinė ventiliacinė vertikalios skersinės cirkuliacijos džiovinimo kamera, į kurią medienos paketai pakraunami autokrautuvu. Aukštos ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 19 psl.
2017 01 15
Miško kelių įrengimai
Miško kelių įrengimas. REIKALAVIMAI medienos vežėjams. Rietuvės. Miško kelių įrengimas. Rietuvės tūrio nustatymas. Rietuvės tvirtinimas. Kabinos apsauginis skydas. Rietuvės aukštis. Vežėjų pareigos. Medieną vežančių transporto priemonių kontrolė. Inspekcijos pareigūnai turi teisę uždrausti važiuoti toliau, kai vežama ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 18 psl.
2017 01 28
Medynų formavimo ir kirtimų kursinis projektas
Įvadas. Ugdymui skirto miško masyvo charakteristika. Ugdomųjų kirtimų projektas. Ugdytinų medynų parinkimas. Ugdomųjų kirtimų projektavimas. Beržyno ugdomųjų kirtimų ypatumai. Pagrindinių kirtimų projektas. Pagrindinio kirtimo būdo parinkimas ir pagrindimas. Plynų kirtimų projektavimas. Neplynų kirtimų projektavimas. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 27 psl.
2016 04 26
Miškininkystė
Miškininkystė. Darbo aprašas. Mokymosi įstaigos. Asmeninės savybės. Profesinės perspektyvos. Giminiškos profesijos. Mokymosi dalykai ir praktika. Darbo įrankiai. Kokiomis sąlygomis dirbamas darbas.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 03 24
Miško gamtotvarkos planas
Įvadas. Miško būveinių tvarkymas. Atskirų miško būveinių tvarkymas. Įvairių kirtimų taikymas biologinės įvairovės išsaugojime. Rūdninkų girios gamtotvarkos planas. Teritorijos būklės aprašymas ir įvertinimas. Gamtotvarkos plano tikslai ir uždaviniai. Gamtotvarkos metodų alternatyvų parinkimas. Gamtotvarkos priemonių ...
Miškininkystės planai, Planas, 49 psl.
2014 04 03
Miško tipologija
Miško Tipologija. Miško bendrija. Miškų vaidmuo. Miško reikšmė. Miško dirvožeminės – tipologinės grupės nustatymas. Dirvožemio drėgnumas – hidrotopas žymimas didžiosiomis raidėmis ir atskiriamas pagal šiuos požymius. Miško žoliniai augalai. Nederlingų augaviečių tipų augalai. Nb dirvožeminės tipologinės grupės ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2014 05 14
Rezervatai ir draustiniai
Rezervatai, draustiniai. Nacionaliniai ir regioniniai parkai. Gamtos paminklai ir valstybės saugomi gamtos paveldo objektai. Gamtos paminklai. Storiausia Lietuvos eglė. Aukščiausia Lietuvos pušis. Perkūno ąžuolas. Raganų eglė. Gamtos paveldo objektai. Liepa motinėlė. Laužėnų ąžuolas. Pakalnių ąžuolas.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 22 psl.
2016 04 12
Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko ūkiui parengti
Įvadas. Literatūros analizė. Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų parengiamieji darbai. Planavimo darbai. Žemės ūkio paskirties žemėvaldos. Kauno rajono ir neveronių vietos apžvalga. Teritorijos dirvožemio analizė. Teritorijos specialiųjų sąlygų nustatymas. II. Kelių apsaugos zonos. VI. Elektros linijų apsaugos zonos. VII. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 43 psl.
2017 01 05
Medienos ydos ir defektai
Medienos ydos ir defektai. Šakotumas. Dažniausiai pasitaikančia yda. Kai nudžiūvusi šaka nulūžta prie pat stiebo. Vėžys. Tai toks medis. Drevės. Drevės-atsiranda pradėjus pūti medžio šerdžiai. Viršūnės džiūvimas. Viršūnės džiūvimas-medžio ligos pradžia. Medienos dėmės. Atsiranda tada. Medžio kamieno ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 35 psl.
2017 02 02
Medžiai skaidrės
Medžiai. 2016-05. Ąžuolas. Ąžuolas – bukinių šeimos medžių gentis. Liepa. Liepų genčiai priklauso dvinamiai medžiai su tankia kūgiška laja. Beržas. Beržas – bukiečių eilės beržinių šeimos augalų gentis. Eglė. Eglės yra visžaliai ir vienkamieniai medžiai.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2016 05 31
Miško atkūrimas
Įvadas. Miško atkūrimas. Miško atsodinimo ir įveisimo būdai. Sėjinukai. Sodinukai. Dirvos ruošimas želdiniams. Želdinių rūšinė sudėtis ir tankumas. Miško želdinių ir žėlinių priežiūra ir apsauga. Apsauga nuo piktžolių. Apsauga nuo žvėrių. Želdinių priežiūros ypatumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Miškininkystės referatai, Referatas, 13 psl.
2016 02 21
Miško selekcija ir sėklininkystė
Miško selekcijos raida , tikslas ir uždaviniai. Miško medžių selekcijos pradinė medžiaga , jos atrinkimo principai , įvertinimo metodai. Miško medžių selekcijos metodai. Miško medžių atrankos metodai. Natūrali atranka. Dirbtinė atranka. Masinė atranka , jos taikymas ir efektyvumas. Grupinė atranka. Indvidualioji atranka. ...
Miškininkystės konspektai, Konspektas, 3 psl.
2016 03 14
Miškotvarkos kursinis darbas
Analitinė dalis. Girininkijos miškų charakteristika. Girininkijos miško ţemė pagal tikslinę funkcinę paskirtį. Girininkijos medynų kiekybinė dendrometrinė charakteristika. Projektinė dalis. Projektavimo pagrindas ir uţduotis. Medienos ruoša. Pagrindiniai kirtimai. Medynų ugdomieji kirtimai. Medynų sanitariniai kirtimai. ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 36 psl.
2016 05 05
Šiaulių rajono žemės fondo analizė
Įvadas. Teorinė dalis. Analitinė dalis. Tyrimo objektas. Žemės naudmenos. Žemės ūkio paskirties žemė. Miškų ūkio paskirties žemė. Vandens ūkio paskirties žemė. Konservacinės paskirties žemė. Duomenys apie žemės sklypų privačios nuosavybės teise įregistravimą nekilnojamojo turto registre. Žemės sklypų ...
Miškininkystės kursiniai darbai, Kursinis darbas, 21 psl.
2017 01 05
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas
Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų teisinis reguliavimas. Uždaviniai. Anotacija. Saugomos teritorijos. Teisės aktai, reglamentuojantys Saugomų teritorijų apsaugą. Veiklą saugomose teritorijose reglamentuoja. Saugomų teritorijų steigimo tikslai. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų statistika. Išvados. Literatūra. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 16 psl.
2017 01 23
Miškininkystė skaidrės
Miškininkystė. Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka). Miškininkystė užsiima miško auginimu medienos gavybai. Per metus pasaulyje sunaudojama apie 4 mlrd. Produktai Rąstai Lentos Lukštai (faneros sudėtinė dalis) Drožlės (naudojamos plokščių.
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 06 05
Miško ūkis ir miškininkystė
Technologijų projektas Miško ūkis „Miškininkystė“. Apibrėžimas. Miškininkystė – gamybos sritis (augalininkystės šaka). Istorinė apžvalga. Senovėje beveik visa dabartinė Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. Įmonės. Lietuvos įmonės Gotas Uab, Dzūko medis Uab. Ūkio šakos produkcija. Miško auginimas ir ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2014 05 25
Augalų apsaugos metodai
Augalų apsaugos metodai. Agrotechninis augalų apsaugos metodas. Pagrindinės priemonės. Fizinis-mechaninis apsaugos metodas. Fizinės-mechaninės priemonės. Biologinis apsaugos metodas. Trūkumai. - lėtesnis (dažniausiai), negu tradicinis cheminis metodas. Biologinės priemonės. Cheminis apsaugos metodas. Privalumai. - laiku ir tinkamai ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 20 psl.
2017 01 21
Dendrologija miškininkystės skaidrės
Dendrologija Atliko 2015, Girionys. Kanadinė cūga - tsuga canadensis. Paplitusi Šiaurės Amerikos šiaurės rytuose. 25–30m aukščio medis 0,6–1,8m skersmens spygliai 5-15mm ilgio, 1-2mm pločio. Auga vidutiniškai sparčiai. Gyvena 500 – 600 metų. Derėti pradeda 30 metų. Sporifikuoja skleidžiantis pumpurams. Kankorėžiai 1,5 – ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 63 psl.
2016 12 17
Dendrologija skaidrės (2)
Bekotis ąžuolas. Quercus petraea. Papalitimas. Klimatas ir dirvožemis. Poreikiai. Bekotis ąžuolas. Amžius. Žiedai. Vaisiai. Panaudojimas. Dekoratyvinė forma. Įdomios savybės. Lausono puskiparisis. Paplitimas. Klimatas ir dirvožemis. Poreikiai. Lausono puskiparisis. Amžius. Žiedai. Vaisiai. Panaudojimas. Dekoratyvinė forma. ...
Miškininkystės skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2017 01 23