Mokinio dėmesio ypatumų tyrimas


Psichologijos laboratorinis darbas. Įvadas. Metodika. Tyrimo priemonės. Tyrimo eiga. Duomenų apdorojimas. Rezultatai ir analizė. Išvados. Literatūra.


Dėmesys apibūdinamas tokiomis savybėmis kaip koncentracija, intensyvumas, apimtis, pasiskirstymas ir perkėlimas. Dėmesio savybių raiška priklauso nuo nervų sistemos ypatumų ir palyginti nedaug kinta raidos procese. Ypač tai būdinga savaiminiam, nevalingui dėmesiui. Kita vertus, jau priešmokykliniame amžiuje atsiranda dėmesio kontrolės galimybių, ir kiekvienas individas silpnąsias savo dėmesio sritis išmoksta kompensuoti stipriosiomis. Priešmokykliniame bei mokykliniame amžiuje vykstantys nervų sistemos pokyčiai suteikia galimybių didesniai dėmesio koncentracijai, kurią galima valdyti ir sąmoningai, t.y. valios pastangomis. Bendras dėmesio subrendimo lygis išryškėja tik įvertinus atskiras savybes bei individo gebėjimą jas valdyti (Čepienė, Žakaitienė, 2007).

Darbo tikslas. Nustatyti individualius 6-7 m. vaikų dėmesio savybių ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. Aprašyti tyrimo metodiką.

2. Ištirti 6-7 m. vaikų dėmesio koncentracijos ypatumus.

Mokinio dėmesio ypatumų tyrimas. (2014 m. Gruodžio 01 d.). http://www.mokslobaze.lt/mokinio-demesio-ypatumu-tyrimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 16 d. 09:34