Mokslo darbai

Mokslinė informacija ir kokybiški mokslo darbai - referatai, kursiniai, konspektai parsisiuntimui. Mokslo darbų pavyzdžiai ir idėjos Jūsų mokslui ir darbui. Čia rasite daugybę moksleivių ir studentų rašinių, konspektų, praktikos ataskaitų ir kitų rašto darbų, kurie pasitarnaus kaip pavyzdys ir mokslinė informacija. Taip pat kviečiame pasidalinti savo darbais su kitais. Norėdami rasti darbą savo ieškoma tema naudokite paiešką.
97025 dokumentai
Teisingumo vykdymo samprata
Įžanga. Teisingumo samprata nuo antikos laikų iki XXI amžiaus. Teisingumo vykdymas iki XXI a. Teisingumo vykdymas šiandien – išimtinė teismų kompetencija. Kokiais būdais ir priemonėmis užtikrinamas teisingumo vykdymas? Teisingumo vykdymas – taip pat tam tikra teisėkūra bei jos tobulinimas. Sekimas įstatymo raide ar ...
Teisės mokslo darbai, Kursinis darbas, 25 psl.
2017 08 16
Medžio laiškas žmogui (2)
Medžio laiškas žmogui (2).
Lietuvių mokslo darbai, Laiškas, 1 psl.
2017 08 16
Mongolijos kultūra
Mongolijos kultūra. Kokie Mongolijos tradiciniai patiekalai? Buuz patiekalas. Khuushuur patiekalas. Mongolų sluoksniuota duona. Mongolų pusryčiai. Kaip rengiasi Mongolijoje? Senyvo amžiaus žmonių apranga. Suaugusių žmonių apranga. Vaikų apranga. Jaunimo apranga. Kaip rašė Mongolijoje? Mongolų raštas. Kokios yra Mongolijos ...
Geografijos mokslo darbai, Skaidrės, 30 psl.
2017 08 15
John Green knygos Popieriniai miestai pristatymas
Popieriniai miestai. John Green. Rašytojas, kilęs iš Orlando, Floridos. Premijomis apipiltas jaunas amerikiečių autorius. Knygos tema. Kventinas Džeikobsenas jau daug metų slapčia įsimylėjęs vaikystės draugę Margo Rot Špygelman. Pagrindinė mintis. Kartais reikia priimti spontaniškus sprendimus, kad surastum tikrajį save. ...
Lietuvių mokslo darbai, Skaidrės, 8 psl.
2017 08 15
Velykų papročiai projektas
Šv. velykos. Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj. Velykos švenčiamos pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Didįjį penktadienį (paskutiniąją Gavėnios savaitę prieš Velykas) laikytasi vadinamojo sauso pasninko. Papročiai.  . Ankstų rytą vertėtų apsilankyti bažnyčioje – nusiraminti. ...
Tikybos mokslo darbai, Skaidrės, 22 psl.
2017 08 13
Registrų centras
Registrų centras. Įvadas. Apie registrų centrą. Registrų centro struktūra. Centrinis padalinys. Filialų. Rc veiklos kryptys. Nekilnojamojo turto kadastras ir registras. Juridinių asmenų registras. Adresų registras. Gyventojų registras. Naujovės. Išvados. Literatūros sąrašas.
Viešojo administravimo mokslo darbai, Skaidrės, 25 psl.
2017 08 08
Vieno aukšto gamybinis pastatas su penkių aukštų administracinėmis - buitinėmis patalpomis aiškinamasis raštas
Vieno aukšto gamybinis pastatas su penkių aukštų administracinėmis buitinėmis patalpomis. Aiškinamasis raštas Architektūriniai sprendiniai Sklypo plano sprendiniai. Architektūrinis planinis sprendimas. Darbuotojų skaičiavimas Darbuotojų skaičiavimas. Patalpų plotų skaičiavimas. Konstrukciniai sprendiniai Administracinis ...
Statybos mokslo darbai, Aprašymas, 6 psl.
2017 08 08
Baudžiamieji nusižengimai ir nusikaltimai finansų sistemai
Įvadas. Finansų sistemos samprata. Finansinės apskaitos sistema. Finansines operacijas patvirtinantys dokumentai. Baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų finansų sistemai samprata ir jų atsiradimo priežastys. Baudžiamieji nusižengimai ir nusikaltimai finansų sistemai. Baudžiamųjų nusižengimų ir nusikaltimų finansų sistemai ...
Finansų mokslo darbai, Bakalauro darbas, 46 psl.
2017 08 07
Organizacijos žmogiškųjų išteklių optimizavimas
Įvadas. Žmonių išteklių planavimas organizacijų veikloje. Personalo poreikio planavimas ir prognozavimas. Personalo poreikio planavimas. Personalo poreikio planavimo etapai. Personalo poreikio įvertinimas. Personalo plano įgyvendinimo išlaidų įvertinimas. Personalo poreikio prognozavimas. Personalo poreikio prognozavimo būdai. ...
Vadybos mokslo darbai, Diplominis darbas, 136 psl.
2017 08 07
Vadovavimo stilių įtaka organizacijų veiklai
Įvadas. Vadovavimo funkcija organizacijos valdyme. Vadovavimas ir vadovavimo stiliai. Vadovavimo stilių įvairovė. Vadovas bei jo vaidmuo organizacijoje. Valdžios panaudojimo vadovavime formos ir galimybės. Vadovavimo stilius sąlygojantys veiksniai. Vadovavimo stiliai situaciniu požiūriu. Vadovavimo stiliaus tyrimų praktinė reikšmė. ...
Vadybos mokslo darbai, Bakalauro darbas, 51 psl.
2017 08 07
Etinės problemos organizacijoje
Įvadas. Organizacija. Organizacijos etikos problemos. Apgavystė. Melas. Korupcija. Individuali korupcija. Sisteminė korupcija. Piktnaudžiavimas. Piktnaudžiavimas valdžia. Piktnaudžiavimas materialiniais ištekliais. Piktnaudžiavimas žmogiškaisiais ištekliais. Piktnaudžiavimas pasitikėjimu. Piktnaudžiavimas interneto tinklu. ...
Etikos mokslo darbai, Referatas, 20 psl.
2017 08 07
Kriminologijos egzamino klausimai ir pagrindiniai literatūros šaltiniai
Kriminologijos egzamino klausimai ir pagrindiniai literatūros šaltiniai. Dalis Kriminologijos samprata ir reikšmė. Visuomenės reakcijas į jį. Jei nebūtų kriminalogijos. Klasikinės kriminologijos idėjos Č. Bekarija , Š. Bentamas , Antropologinės kriminologinės idėjos Č. Ferri , Sociologinės kriminologinės idėjos. Diurkheimas ...
Teisės mokslo darbai, Konspektas, 35 psl.
2017 08 06
Filosofijos konspektas: tiesa, pažinimas, mąstymas
Filosofijos egzamino klausimai. Kokia būčių rūšis išskyrė Dekartas. Kokias savybes priskiria Dekartas Dievo būčiai , žmogaus dvasiai , materialioms būtims. Kam tarnauja juslės Dekarto filosofijoje. Kame glūdi kupernikiškasis Kanto filosofijos lūžis. Kierkegaard filosofijoje yra A ir religija.
Filologijos mokslo darbai, Konspektas, 4 psl.
2017 08 06
Garso greičio ore matavimas Kundto metodu (2)
Laboratorinis darbas Nr. 17 Garso greičio ore matavimas Kundto metodu Tikslas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle (3)
Laboratorinis darbas Nr. 14 Kūnų laisvojo kritimo pagreičio nustatymas matematine ir apverčiamąja švytuokle Tikslas. Darbo metodika ir pagrindinės formulės.
Fizikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 2 psl.
2017 08 06
Žiedo inercijos momento tyrimas (3)
Laboratorinis darbas Nr. Žiedo inercijos momento tyrimas. Tikslas nustatyti plokščiojo ir toroidinio žiedų inercijos momentus svyravimų metodu ir gautus rezultatuts palyginti. Priemonės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų eiga. Duomenų lentelės. 1 lentelė. Toroidinio ir plokščiojo žiedo inercijos momentų tyrimų ...
Fizikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas laboratorinis (2)
Tikslas. Laboratorinis darbas Nr. Medžiagos tankio nustatymas ir atsitiktinių paklaidų skaičiavimas. Priemonės tiriamosios medžiagos kietasis kūnas, svarstyklės, slankmatis, mikrometras, liniuotė. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų eiga. Paklaidų skaičiavimo formulės. Duomenų lentelės. 1 lentelė. Stačiakampio ...
Fizikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Matavimų teorija ir praktika: suleidimai su įvarža, tarpiniai suleidimai, riedėjimo guolių suleidimai
Matavimų teorija ir praktlka. Namų darbo užduotis. Turinys. Užduotis. 4. Suleidimai su įvarža. 5. Tarpiniai suleidimai. 8. Riedėjimo guolių suleidimai. 10. Šaltiniai. 13. Užduoties Nr. Apskaičiuoti lygiam cilindriniam sujungimui 3-5 suleidimą su įvarža, parinkti standartinį suleidimą, nubraižyti tolerancijos laukų schemą. ...
Mechanikos mokslo darbai, Namų darbas, 12 psl.
2017 08 06
Neadekvati darbo rinka
Įvadas. Neadekvačios darbo rinkos charakteristika ir sprendimo būdai. Išvados. Šaltiniai.
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 7 psl.
2017 08 06
Naftos sektoriaus socialinių ir ekonominių rodiklių analizė
Įvаdаs. Nаftоs sеktоrius. Gаvуbа. Trаnspоrtасijа. Sосiаliniаi rоdikliаi. Sосiаliniаi rоdikliаi nаftоs sеktоriujе. Еkоnоminiаi rоdikliаi. Nаftоs prаmоnės rеikšmė еkоnоmikоjе. Nаftоs sеktоrius Liеtuvоjе. Nаftоs sеktоrius pаsаulуjе. Išvаdоs. Litеrаtūrоs šаltiniаi.
Ekonomikos mokslo darbai, Referatas, 11 psl.
2017 08 06
Sukamojo judėjimo dinamika
Sukamojo judėjimo dinamika jėgos momentas. Inercijos momentas. lygiagrečiųjų ašių teorema. Impulso judesio kiekio momentas. impulso momento tvermės dėsnis. Pagrindinis sukamojo judėjimo dinamikos dėsnis. Besisukančio ir riedančio kūno kinetinė energija. Sukamojo judėjimo metu atliekamas jėgos darbas ir galia. Jėgos momentas ...
Fizikos mokslo darbai, Konspektas, 14 psl.
2017 08 06
Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle laboratorinis (2)
Laboratorinis darbas Nr. Slopinamųjų svyravimų tyrimas spyruokline švytuokle. Tikslas. Priemonės plieninė spyruoklė, skirtingų masių kūnų rinkinys, liniuotė, sekundmatis, svarstyklės. Darbo metodika ir pagrindinės formulės. Tyrimų eiga. Duomenų lentelės. 1 lentelė. Spyruoklinės švytuoklės pailgėjimo x0 ir tamprumo ...
Fizikos mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Transporto konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų laboratorinis darbas Nr. 4
4 Laboratorinis darbas. Naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslas. Išmokti naftos produktų pliūpsnio temperatūros nustatymo metodiką ir nustatyti naftos produktų pliūpsnio temperatūras.Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados. Pliūpsnio temperatūra. Pradinė tigelio ...
Transporto mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Transporto konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų laboratorinis darbas Nr. 3
3 Laboratorinis darbas. Naftos produktų kinematinės klampos nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslas. Išmokti naftos produktų kinematinės klampos nustatymo metodiką ir nustatyti naftos produktų kinematines klampas. Darbo priemonės. Darbo eiga. Trukmė būtų tam tikrose ribose, kitaip padidėja matavimo paklaida. Darbo rezultatai. ...
Transporto mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 3 psl.
2017 08 06
Transporto konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų laboratorinis darbas Nr. 2
2 Laboratorinis darbas. Skysčio tankio nustatymas. Teorinė dalis. Darbo tikslas. Išmokti skysčių tankio nustatymo metodiką ir nustatyti skysčių tankius. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Dyzelinas. Žibalas. Išvados.
Transporto mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 08 06
Transporto konstrukcinių ir eksploatacinių medžiagų laboratorinis darbas Nr. 1
1 Laboratorinis darbas. Kuras ir techniniai skysčiai. Teorinė dalis. Darbo tikslas. Išnagrinėti kuro ir techninių skysčių savybes bei jų vertinimo metodus. Darbo priemonės. Darbo eiga. Darbo rezultatai. Išvados.
Transporto mokslo darbai, Laboratorinis darbas, 4 psl.
2017 08 06
Lyginamoji rinkimų sistemų analizė: JAV, Lietuva, Prancūzija
Lyginamoji rinkimų sistemų analizė JAV, Lietuva, Prancūzija. JAV prezidento rinkimų sistema. Kodėl rinkimai netiesioginiai? 2016 m. JAV prezidento rinkimai. Lietuvos politinė sistema. Lietuvos prezidento rinkimų sistema. Lietuvos prezidento rinkimai. Seimo rinkimai. Prancūzijos politinė sistema. Prancūzijos parlamentas. Prancūzijos ...
Pilietiškumo mokslo darbai, Skaidrės, 14 psl.
2017 08 06
Makroekonomikos samprata konspektas
Ekonomiką kaip visumą apibūdina šios pagrindinės charakteristikos. Ekonomikos sistemas vienijantys tikslai. Ekonomine politika kryptys. BVP apskaičiavimo metodai. Bnp = c + i + g + ( x – z. Į BVP neįtraukiami. Bvp defliatorius nominalusis bnp. Realusis BNP –. Cikliniai ekonomikos svyravimai Kas tai yra ekonomikos verslo ciklai. ...
Ekonomikos mokslo darbai, Konspektas, 8 psl.
2017 08 05
Rugsėjo pirmoji scenarijus (2)
Mieli tėveliai, seneliai ir kiti šeimos nariai. Rugsėjo pirmoji. 1 klasė. O ką mokiniai veikia mokykloje? Šaltinėlio užduotis raidžių kortelės. Kokius dar žinote paukščius? O dabar pažaiskime žaidimas „Šviesoforas“. Kalbuosi su tėveliais.
Pedagogikos mokslo darbai, Scenarijus, 6 psl.
2017 08 05
 Žmogiškųjų išteklių valdymo problemos UAB „Sanitex“
UAB „Sanitex“ žmogiškųjų išteklių valdymo problemos. Apie UAB „Sanitex“. Istorija. Teikiamos paslaugos. Įmonėje sanitex valstybinio. Pagrindinės problemos valdant žmogiškuosius išteklius. Darbo pasidalyjimas. Motyvacija ir karjera. Baudos ir pagyrimai. Priversinis darbas. Kontrolė – reguliavimas. UAB „Sanitex“ ...
Vadybos mokslo darbai, Skaidrės, 35 psl.
2017 08 04