Mokymo ir mokymosi paradigmos.


Pedagogikos konspektas. Mokymas ir mokymasis.


Analizuojant mokymo ir mokymosi klausimus galima išskirti šias mokymo bei mokymosi sampratas: bihevioristinę, kognityviąją, humanistinę bei kostruktyvizmas. Vadovaujantis teoriniu pagrindu, šios mokymosi sampratos skirtingai traktuoja tiriamąjį objektą ir skirtingai aiškina žmogaus prigimtį . Tačiau vis tiek mokymasis priklauso nuo besimokančio, kiek šis yra aktyvus ugdymo proceso dalyvis, pats sau kelia tikslus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir, esant reikalui, koreguoja savo mokymosi procesą, mąsto kritiškai, kūrybiškai, geba įgytas žinias pritaikyti praktiškai, kūrybiškai.

Mokymo ir mokymosi paradigmos.. (2013 m. Balandžio 30 d.). http://www.mokslobaze.lt/mokymo-ir-mokymosi-paradigmos.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 04:33