Morfologijos ir sintaksės klaidos


Kalbos kultūros skaidrės. Morfologija ir Sintaksė. Morfologija – kalbotyros mokslo sritis. Morfologija. Veiksmažodžių priesagoje -avoti Baliavoti - puota. Morfologijos klaidos. Priešdėlis da- (neda-) Dabėgti - pribė. Priesagos -ka. Būdo prieveiksmiai su -(i)ai, padaryti Asmeniniai – a. Daiktavardžiai, žymintys įrankius bei kitas darbo priemones ar tam tikras medžiagas.  Sintaksė - gramatikos dalis, nagrinėjanti sakinių tarpusavio ryšius. Sintakė. Linksnių vartojimo klaidos. Sintaksės klaidos. Vardininkas Remiantis statistikos duomenimis nustatyta. Naudininkas Reikia darbuotojų baldų pervežimui (=baldams pervežti). Įganinkas Pagrindiniais vandens vartotojais (= pagrindiniai vandens vartotojai) yra daugiabučių namų gyventojai.


Veiksmažodžių priesagoje: -avoti Baliavoti - puotáuti, pokyliáuti Bėdavoti - bėdóti, skų́stis Dėkavoti - dėkóti.

Priešdėlis: da- (neda-) Dabėgti - pribė́gti, nubė́gti (iki ko nors) Dadėti - pridė́ti, (dár) įdė́ti Dadirbti - baĩgti dìrbti, (dár) padìrbti, išdìrbti.

Priesagos: -ka, -kė Čigonka - čigõnė, čigoniùkė Damkė - (šãškių) damà Draugelka - draugùžė.

Vardininkas: Remiantis statistikos duomenimis nustatyta, kad nelaimingi atsitikimai ( = nelaimingų atsitikimų) daugiausia įvyksta dėl elektros srovės. Kilmininkas: Mažiau pusės (= mažiau kaip pusė) norinčiųjų netilpo į autobusą. .

Morfologijos ir sintaksės klaidos. (2015 m. Sausio 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/morfologijos-ir-sintakses-klaidos.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 11 d. 22:42