Moterų diskriminacija darbo rinkoje


Sociologijos kursinis darbas. Įvadas. Darbo rinka Lietuvoje Moterų ir vyrų padėtis. Moterų ir vyrų atlyginimo skirtumai. Seksualinis priekabiavimas darbo vietoje. Moterų diskriminacija karjeros ir kvalifikacijos gerinimo klausimu. Šeimos ir darbo santykių suderinamumo problema. Nediskriminacijos politika darbo rinkoje. Nediskriminacijos politika. Priedai. Išvados. Literatūra.


Šiame darbe bus atskleidžiama pagrindinės moterų diskriminacijos darbe priežastys.

Tyrimo problema. Dauguma Lietuvos įmonių skelbia, kad jų politikoje gyvuoja lyčių lygybė, tačiau pastebima, kad moterys darbe susiduria su diskriminacijos problemomis.

Tyrimo tikslas. Identifikuoti moterų patiriamas problemas darbo rinkoje Lietuvoje bei numatyti galimus tų problemų sprendimo būdus.

Tyrimo uždaviniai.

 Išanalizuoti moterų patiriamą diskriminaciją darbo rinkoje,

 Nustatyti pagrindines moterų diskriminacijos darbe priežastis,

 Pateikti galimus sprendimo būdus, siekiant sumažinti lyčių diskriminaciją.

Tyrimo objektas. Dirbančios įvairiose veiklos srityse ir įvairaus amžiaus moterys.

Informacijos rinkimo metodas. Apklausa.

Atranka. Kvotinė, bus apklausiami 50 moterų, skirtingos amžiaus grupės ir veiklos srities.

Hipotezė. Tikėtina, kad moterys Lietuvos darbo rinkoje patiria diskriminaciją.

Moterų diskriminacija darbo rinkoje. (2014 m. Sausio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/moteru-diskriminacija-darbo-rinkoje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 12 d. 01:03