Motyvavimas viešajame sektoriuje


Tyrimų metodai viešąjame. Motyvavimo raida.

Viešojo administravimo analizė. Motyvavimas viešajame sektoriuje. Įvadas. Motyvavimo teorinė dalis. Motyvacijos samprata ir svarba. Motyvacijos teorijų apžvalga. Motyvacijos raida. Motyvuojantys veiksniai viešajame sektoriuje. Personalo motyvavimas lietuvos viešajame sektoriuje. Atlyginimo formavimas višajame sektoriuje. Tyrimas. Darbuotojų nuomonė apie motyvavimą darbe. Tyrimo metodologija ir metodika. Tyrimo rezultatai ir jų interpretavimas. Išvados ir pasiūlymai. Pagrindinės sąvokos. Literatūra. Priedai.


Tyrimo problema:Kokie motyvacijos ypatumai viešajame sektoriuje?

Tyrimo objektas – Personalo motyvavimas viešajame sektoriuje

Tyrimo tikslas – apibrėžti, kas tai yra motyvavimas, kokia jo esmė ir raida

Tyrimo uždaviniai:

•Apžvelgti personalo motyvacijos ypatumus viešajame sektoriuje.

•Išanalizuoti personalo motyvaciją Lietuvos viešajame sektoriuje.

Hipotezė- taikomos motyvavimo priemonės nepateisina darbuotoju lukesciu, nėra aiškios ir efektyvios skatinimo sistemos.

Tyrimo metodai:

1. Literatūros ir tyrimų medžiagos apie darbuotojų motyvavimą analizė ir apibendrinimas;

2. Paruošti klausimyną siekiant išsiaiškinti darbuotojų motyvacija jų darbuovietėse.

Motyvavimas viešajame sektoriuje. (2013 m. Balandžio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/motyvavimas-viesajame-sektoriuje.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 08:25