Motyvavimo reikšmė įmonės darbuotojams


Motyvacijos samprata ir teorijos kursinis darbas. Motyvacijos samprata ir reiksme.

Ekonomikos kursinis darbas. Santrauka. Įvadas. Motyvavimo teorijos analizė. Motyvacijos teorijos samprata. Motyvacijos teorijų nagrinėjimas. Poreikių teorijos. Proceso teorijos. Motyvavimo priemonių sistema. Motyvavimo reikšmės x įmonėje tyrimas. Tyrimo metodika. Apklaustųjų darbuotojų demografinių duomenų analizė. Motyvavimo svarba x įmonės darbuotojams. Darbuotojų motyvavimo priemonės taikomos x įmonės darbuotojams. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas


Problematika – Darbuotojai yra labiau skatinami nematerialinėmis priemonėmis, kai juos labiau domintų materialinės priemonės ar galimybės kelti kvalifikaciją. Poreikių neišpildymas gali skatinti darbuotojus palikti savo darbo vietą.

Darbo objektas – Motyvavimo reikšmė X įmonės darbuotojams.

Darbo tikslas – Teoriškai išanalizuoti ir empiriškai ištirti motyvavimo reikšmę X įmonėje.

Darbo uždaviniai:

1.Apibrėžti motyvacijos sampratą ir reikšmę.

2.Išnagrinėti motyvacijos teorijas.

3.Apibūdinti motyvavimo priemonių sistemą.

4.Išanalizuoti motyvavimo svarbą X įmonės darbuotojams.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, internetinių šaltinių nagrinėjimas, tyrimas.

Motyvavimo reikšmė įmonės darbuotojams. (2013 m. Sausio 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/motyvavimo-reiksme-imones-darbuotojams.html Peržiūrėta 2017 m. Vasario 21 d. 14:07