Muzika

986 dokumentai
Scenarijus mamos dienai
Mamyčių šventės „visos gėlės tau“ scenarijus.
Muzikos scenarijai, Scenarijus, 5 psl.
2014 05 14
Menų brandos egzamino kūrybinis aprašymas
Kūrybinio darbo aprašas.
Muzikos aprašymai, Aprašymas, 10 psl.
2013 05 16
Muzikos pamokos planas 4 klasei
Muzikos pamokos planas – konspektas. Klasė Pamokos tema Dainuojame ir incenizuojame dainą. Tikslai. - supažindinti su naujos pamokos tema ,,Dainuojame ir vaidiname dainą“. - atskleisti sceninės kultūros suvokimą dainuojant dainą priderinti judesius, vaidybos elementus, ritminį pritarimą. - lavinti ritmo įgudžius. - išmoktos ...
Muzikos planai, Planas, 4 psl.
2014 03 17
Muzikos kryžiažodis
Muzikos kryžiažodis. Klausimai ir atsakymai.
Muzikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 05 26
Muzikos pamokos planas puodelio žaidimas
Muzikos pamokos planas - konspektas. Klasė Pamokos tema Puodelio žaidimas. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Išmokyti vaikus ritmo, pagal kurį galima atlikti beveik visas dainas be jokio muzikos instrumento. Uždaviniai. Išmokti puodelio žaidimo ritmą ir taikyti jį dainose. Pagrindiniai pamokoje vartojami ...
Muzikos planai, Planas, 4 psl.
2014 03 30
Rokas ir roko muzika skaidrės
Kas yra rokas? Roko muzika. Lyginamas su pop muzika. Istorija. Terminas rocking. Pirmą kartą panaudotas. Rocking naudotas su dviguba reikšme. Ankstyvasis rokas. Roko muzika lietuvoje. Roko muzikos atsiradimas lietuvoje. Vadinamojo „big beato“ grupės. Pirmasis oficialus lietuviškas roko įrašas. Roko kryptys. Geriausių roko grupių. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2013 01 18
Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje aspektai
Įvadas. I. Vaiko muzikinės kultūros ugdymo vaikų darželyje teorinė analizė. Ikimokyklinio amžiaus vaiko muzikinė kultūra ir jos struktūra. Vaiko muzikinės kultūros pradmenų ugdymo veiksniai. Vaikų darželis - ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga. Muzikos reikšmė ikimokyklinio amžiaus tarpsniu. Ii. Vaiko muzikinės ...
Muzikos kursiniai darbai, Kursinis darbas, 28 psl.
2010 11 14
Šiuolaikinė muzika skaidrės
Šiuolaikinė muzika. Muzika, kas tai? Viena iš meno formų. Labiau įtaigesnė nei kuris kitas menas. Muzika gali pakylėti mūsų jausmus. Mintys apie muzika. Muzika žmogaus gyvenime. Lydi kiekvieno žmogaus gyvenimą. Šiuolaikinė muzika, kas tai? Šiuolaikinė muzika, kas tai? Žmonės seka paskutines muzikos tendencijas. Išvados. ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2013 02 11
Džiazas skaidrės
Skaidrės apie džiazą. Džiazo istorija ir keletas žinomu džiazo atlikėjų. Džiazas – profesionali improvizacinės. Muzikos rūšis. Džiazo istorija. Džiazas vystosi organiškai, naujos jo formos atsiranda iš senųjų, jis nepaliaujamai plečiasi ir siekia naujų meno aukštumų. Žanrai. Avant jazz. Chamber jazz. Chamber jazz. Cool ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2013 03 16
Muzikos terapija
Įvadas. Muzikos terapija. Muzika tolygi medikamentams. Muzikos terapija pasaulio kultūros kontekste. Muzikos terapijos raida lietuvoje. Muzikos svarba ugdant neįgaliuosius. Psichiatrijojo muzikos terapijos galimybės beribės. Muzikos poveikis nėštumo mutu. Muzikos terapija pagerina smegenų veiklą. Mocarto efektas – muzikos terapijos ...
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 17
Baroko muzika
Skaidrės apie Baroko muziką. Baroko muzika. Meno epocha. Baroke buvo paplitę šie žanrai. Baroko muzikos kalbos bruožai. Išraiškinga garsų kalba. Jausmų ir išgyvenimų reiškėja. Dainuojant muzika papildo, paryškina žodžių reikšmę. Baroko muzika labai iškilminga. Didžioji dalis baroko muzikos yra polifoninė. Įtvirtinama ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 36 psl.
2013 02 23
Aukštaičių liaudies dainos
Aukštaičių tarmė. Aukštaitiškas eilėraštis. Aukštaitiški žodžiai. Sutartinės. Sutartinių rūšys. Aukštaičių dvibalsės dainos. Aukštaičių tautiniai drabužiai. Reksiuka markatnumas.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2012 02 23
Lietuvių liaudies muzikos tradicijos instrumentai skaidrės
Lietuvių liaudies instrumentai. Kanklės. Dambrelis. Daudytė. Lamzdeliai (lumzdeliai). Ožragis. Džingulis. Skudučiai. Skrabalai. Lietuvių liaudies dainos.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2012 05 13
Muzikos pamokos planas Simfoninė poema
Muzikos pamokos planas - konspektas. Klasė Pamokos tema Simfoninė poema, F. Listas. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Supažindinti su simfonine poema ir susipažinti su F. Listo kūryba. Uždaviniai. Kas yra simfoninė poema. F. Listo kūryba. F. Listo simfononė poema „Preliudai“. Pagrindiniai pamokoje ...
Muzikos planai, Planas, 4 psl.
2014 03 30
Suvalkų muzika
Suvalkiečių muzika. Dauguma suvalkiečių dainų yra daugiabalsės. Suvalkija – lygumų kraštas. Senovėje Suvalkų krašto dainos. Daugelis Užnemunės dvibalsių mažorinių dainų anksčiau yra buvusios vienbalsės minorinės. Suvalkijos tradiciniai liaudies muzikos instrumentai. Suvalkų dainos. Klausimai. Užduotis.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 13 psl.
2014 02 26
M.K Čiurlionis skaidrės
Lietuvių tautos genijus. Biografija. Kūryba. Žymiausi M. K.Čiurlionio muzikos kūriniai. M.K. Čiurlionio dailė. 50 litų atminimo moneta (1995 m. reversas) su Čiurlionio atvaizdu. Pašto ženklas, išleistas TSRS 1975 m. Išvados. Informacija ištrauka iš.
Muzikos aprašymai, Aprašymas, 17 psl.
2013 05 30
Moters dienos ir kovo 11d. renginio scenarijus
Sveikinimo žodis. Prašome ansamblį jovarai padainuoti keleta dainų moterims. Posmai moterims. Posmai apie lietuvą. Dainuoja šarmos. Viktorinos klausimai apie lietuvą. Dainuoja jovarai. Posmai apie lietuvą. Atrakcijos. Vakarinė suknelė. Pakelti balioną. Mintys apie moteris. Valso, tango, rumbos šokiai. Kviečiame moterų ansamblį ...
Muzikos scenarijai, Scenarijus, 3 psl.
2013 03 23
Muzikos pamokos planas
Detalus pamokos aprašas. Dalykas Muzika, pasaulio pažinimas. Klasė Tema - Gyvūnai ir jų balsai. Pamokos uždaviniai. Žiūrint muzikinį filmą gebės jį apibūdinti ir susieti su pamokos tema, ją įvardyti. Gebės apibūdinti ir skirti gyvūnus apie kuriuos bus kalbama pamokoje. Bendradarbiaudami su klasės draugais perkurs dainą pagal ...
Muzikos planai, Planas, 6 psl.
2014 03 17
Čiurlionis skaidrės
M. K. Čiurlionis. Simfoninės poemos. „jūra” ir „miške”. Ne tik garsus dailininkas, bet ir lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkas. "jūra" sukurta savitai traktuojama sonatinio allegro forma. Visas meistriškas priemonių arsenalas. "jūrą" čiurlionis kūrė ilgai. Simfoninėje poemoje “miške” raiškos priemonės ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 04 08
Muzikos 9 klasės ilgalaikis planas
Valandų skaičius metams. Veiklos sritys Kompetencija Nuostatos Gebėjimai Bendrosios programos Dainavimas. Muzikos klausymasis apibūdinimas ir vertinimas. Muzika socialinėje kultūrinėje aplinkoje. Muzikos klausymasis. Išraiškos elementai. Stilistinės epochos. Vakarų muzikos istorijos epochos. Veiklų planas. Eil. nr. Pamokų ciklai ...
Muzikos planai, Planas, 13 psl.
2015 09 07
Romantizmo muzika skaidrės
Romantizmo epochos muzika. Romantizmo muzika. Romantinės muzikos bruožai. Operos suklestėjimas. Džiuzepė Verdis. Džoakinas Rosinis. K.M.Vėberis. Ričardas Vagneris. Šarlis Guno. Džoržas Bizė. Romantikų kūryba. Romantizmo muzika dabar.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 12 psl.
2013 11 24
Muzikiniai liaudies žaidimai skaidrės
Skaidrėse rašoma apie liaudies muzikos žaidimus. Jurgelis meistrelis. Padainuosime mes sustoje. Itin mėgstami yra liaudies žaidimai - rateliai. Žaidimai padeda kaupti patirtį, lavina atmintį, vaizduotę, ugdo valią, moko bendrauti
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 7 psl.
2012 11 06
Viljamas Šekspyras 24 sonetas
Viljamas Šekspyras. Sonetas. Akis manoji stengiasi slaptai Tave nupiešti širdyje kaip gyvą. Šiame sonete į visumą susipina dvi temos žavėjimasis grožiu ir kūryba. Trečiame posmelyje vartojama celės metafora. Paskutiniame, 24 sonetos posmelyje kuriamas kontrastas. Ačiū už dėmėsį. Vincas Karlikauskas K13/2v.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 6 psl.
2014 10 20
Dainų šventė - kultūros renginio pristatymas
Kultūros renginio pristatymas. Įvadas. Dainų šventės vertė ir reikšmė. Dainų švenčių tradicija estijoje, latvijoje ir lietuvoje. Dainų šventės principai. Rengimasis dainų šventėms ir jų periodiškumas. Dalyviai. Tęstinumas. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 11 05
Muzikos pamokos planas Suvalkiečių dainos
Klasė Pamokos tema Suvalkiečių dainos. Pamokos trukmė 45 min. Pamokos tipas Mišrus. Pamokos tikslas Susipažinti, kuom yra ypatingos suvalkiečių dainos. Uždaviniai. Kas yra liaudies daina. Kokios yra suvalkiečių dainos. Kuom jos skiriasi nuo mūsų girdimų dainų. Pagrindiniai pamokoje vartojami muzikos kalbos elementai, sąvokos daina, ...
Muzikos planai, Planas, 4 psl.
2014 03 30
Pop muzika
Kas yra Pop muzika? Pop muzika. Pop muzikos atlikėjai. Rihanna. Grupė “No doubt”. Christina Aguilera. Grupė “Abba”. Elton’as John’as. Grupė “Spice Girls”. Janet Jackson. Prince’as. Kylie Minoque. Jessie J. Shakira. Britney Spears. Lady Gaga. Pink. Madonna. Michael’as Jackson’as. Katy Perry. Pavyzdžiai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 24 psl.
2014 04 12
Pianinas fortepijonas skaidrės
Fortepijonas. Sandara. Pianinas. Sandara. Žymiausi pianistai.
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 10 psl.
2012 10 08
Čaikovskis Lopšinė analizė
P. Čaikovskis ‘‘lopšinė“
Muzikos analizės, Analizė, 5 psl.
2012 05 09
Gitaros teorija
Labai geras konspektas norintiems išmokti groti gitara visiškai žaliems. Kaip išmokti groti gitara. Gitaros pamokos. Muzikos teorijos pagrindai. Natos penklinėje ir ant gitaros grifo. Natų žymėjimas. Natos. Grifo natos. Gitaros grifas su natomis. Keletas būdų, kaip greičiau tai išmokti. Oktavos. Įžanga. Pradžia. Mokytojai. ...
Muzikos konspektai, Konspektas, 53 psl.
2013 01 07
Šiuolaikiniai kompozitoriai
Vidmantas bartulis. Kūriniai. Feliksas bajoras. Bronius kutavičius. Kūryba. Osvaldas balakauskas. Kūryba ir jos bruožai. V.Bartulis gimė 1954 04 03. Lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar Muzikos akademija) prof. Eduardo Balsio kompozicijos klasę baigė 1980 metais. Trejus metus dėstė Kauno J.Gruodžio aukštesniojoje muzikos ...
Muzikos skaidrės, Skaidrės, 11 psl.
2011 05 08