Muzikos referatai

132 dokumentai
Muzikos terapija
Įvadas. Muzikos terapija. Muzika tolygi medikamentams. Muzikos terapija pasaulio kultūros kontekste. Muzikos terapijos raida lietuvoje. Muzikos svarba ugdant neįgaliuosius. Psichiatrijojo muzikos terapijos galimybės beribės. Muzikos poveikis nėštumo mutu. Muzikos terapija pagerina smegenų veiklą. Mocarto efektas – muzikos terapijos ...
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 12 17
Dainų šventė - kultūros renginio pristatymas
Kultūros renginio pristatymas. Įvadas. Dainų šventės vertė ir reikšmė. Dainų švenčių tradicija estijoje, latvijoje ir lietuvoje. Dainų šventės principai. Rengimasis dainų šventėms ir jų periodiškumas. Dalyviai. Tęstinumas. Apibendrinimas. Naudota literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2012 11 05
Muzikos renginio organizavimas
Įvadas. Kultūra laisvalaikio ir rekreacijos kontekste. Laisvalaikio ir rekreacijos samprata. Kultūros samprata ir kultūros funkcijos. Kultūriniai renginiai. Kultūrinių renginių organizavimo reikšmė. Muzikos renginių organizavimas. Vadybos žingsniai. Renginio vietos parinkimas. Tema ir idėja. Kompozicijos dėsniai. Literatūros ...
Muzikos referatai, Referatas, 22 psl.
2015 12 30
Ankstyvasis muzikinis ugdymas
Etnomuzika ir visuminis vaiko ugdymas. Įvadas. Etninės muzikos savitumas. Etnomuzika. Etnomuzika vaikų ugdyme. Etnokultūros ir etnomuzikos tradicijų puoselėjimas visuminiame vaiko ugdymo proceseišvados. Literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 13 psl.
2013 02 26
Žemaitija referatas
Įvadas. Žemaitija. Kas būdinga. Žemaičių namai ir trobos. Troba. Žemaičių valgiai. Žemaičių apranga. Moterų drabužiai. Žemaičių drabužis. Vyrų drabužiai. Žemaičių dainos. Padavimas. Apie masčio ežero kilmę. Papročiai. Apdainavimai. Mįslės. Patarlės ir priežodžiai. Tautosaka. Pasakojamosios tautosakos esminiai ...
Muzikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 12 11
Būgnai mušamieji instrumentai
Įvadas. Mušamieji muzikos instrumentai. Mušamųjų šeima (membranofonai ir idiofonai. Būgnų istorija. Bugnai simfoniniame orkestre. Būgnų įrašo kompresavimas. Būgnai: lėkštės, overhead ir eq. Mušamųjų gamintojai. Mušamųjų instrumentų pavadinimai. Išvados. Naudota literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 9 psl.
2012 06 08
Modernioji muzika
Turinys. Įžanga. 1900 – 1945. Modernizmo pradžia. Modernizmo raida. Muzikinis modernas. Impresionizmas. Ekspresionizmas. Futurizmas. Mikrotoninė muzika. Neoklasicizmas. Tautiškumas modernioje muzikoje. Totalitariniai stiliai. 1945 – 1999. Konkrečioji, elektroninė ir kompiuterinė muzika. Serializmas. Aleatorika. Grafinė ir veiksmo ...
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2010 03 03
G.Verdi opera Aida
Labai detalus operos aprašymas. Operos siužetas pagrįstas senovine egipto legenda, kurioje atsispindi daugelį šimtmečių trukusi egiptiečių kova su etiopais. Veiksmo ašis – tragiška egiptiečių karvedžioradameso ir belaisvės, etiopijos karaliaus dukters aidos meilė. Nežiūrint siužeto egzotiškumo, jis artimas kitų verdžio ...
Muzikos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 01 26
Lietuvių liaudies vestuvių dainos
Referatas apie vestuvių dainas. Pagrindinės vestuvinių dainų grupės. Piršlybų dainų grupė. Vestuvinių dainų grupė. Grįžtuvių dainų grupė. Išvada. Naudoti šaltiniai. Sveiki gyvi sveteliai.
Muzikos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 02 11
Šiuolaikinė muzika
Įvadas. Ii. Dėstomoji dalis elektroninė šokių muzika. Sunkusis metalas. Trumpalaikės žvaigždės. Iii. Išvados. Iv. Literatūra. Šiuolaikinė muzika nūdienos jaunimui yra neatsiejama gyvenimo dalis. Muzika lydi kiekvieno jaunuolio (ir ne tik) gyvenimą, nesvarbu, ar jis ja domisi, ją mėgsta, ar yra jai abejingas. Iš tiesų nelabai ...
Muzikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 06 19
Renesanso muzika referatas
Renesanso muzika. Renesansas atsirado italijoje. Europos meno istorinis stilius. Stilistiškai nevienalytė epocha. Formuojasi ir nyksta laipsniškai. Svarbiausieji – bendrieji renesanso stiliaus bruožai. Estetinis idealas. Meninės temos. Kūrybinis metodas. Žanrai ir formos. Renesanso motetas. Buityje. Savarankiška profesionali ...
Muzikos referatai, Referatas, 8 psl.
2012 12 19
Muzikos agentas
Įvadas. Agentas. Kas yra agentas? Kas yra muzikos agentas? Kokia veikla užsiima muzikos agentas? Muzikos agentas ir vadybininkas. Kuo skiriasi muzikos agentas nuo vadybininko? Muzikos agento darbo rinka. Užsienio ir Lietuvos rinka. Ko reikia agentui? Išvados. Literatūros sąrašas.
Muzikos referatai, Referatas, 10 psl.
2014 04 06
Džiazo festivaliai Lietuvoje
Įvadas. Džiazas Lietuvoje. Džiazo muzikos festivaliai Lietuvoje. Birštonas Jazz‘‘. Kaunas Jazz“. Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Vilnius Mama Jazz“. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Muzikos referatai, Referatas, 10 psl.
2016 04 14
Džiazo istorija
Džiazo pradžia. Džiazo vystymosi tempai:. Žanrai. Tradicinis džiazas. Modernusis džiazas. Dabarties džiazas. Žymiausi atlikėjai. Naudota literatūra.
Muzikos referatai, Referatas, 16 psl.
2012 05 19
Liaudies dainos
Įvadas. Lietuvių liaudies dainų švelnumas. Vestuvinės dainos. Giesmės jų įtaka dainoms. Senoviškos ir naujoviškos dainos rimas ir ritmas. Vaikų kūryba. Vaikų dainos. Jaunimo dainos. Raudos. Poetinės dainų priemonės. Kalendorinių apeigų dainos. A) rasa(joninės) b) ilgės(vėlinės) c) kalėda(kalėdos) d) gavėnia(užgavėnės) ...
Muzikos referatai, Referatas, 27 psl.
2013 01 09
Muzikos vadyba
Gyvosios muzikos vadyba Lietuvoje. Įvadas. Gyva muzika ir jos situacija Lietuvoje. Gyva muzika baruose, restoranuose ir klubuose, bet ne televizijoje? Elektronika kaip priemonė. Muzikos klubai. Prioritetas – muzika. Gyvos muzikos klubų Lietuvoje ištakos. Idėjų sėmėsi užsienyje. Gyvos muzikos projektai festivaliai. Muzikiniai projektai. ...
Muzikos referatai, Referatas, 15 psl.
2015 03 18
Muzika referatas
Muzika. Muzikos apibrėžimas. Muzikos išraiška. Kūrimas. Atlikimas. Solo ir ansamblis. Dainos iš lūpų į lūpas ir natų užrašymas. Improvizacija, interpretacija, kompozicija. Kompozicijos. Suvokimas ir išklausymas.
Muzikos referatai, Referatas, 8 psl.
2013 05 07
Lietuvos įrašų kompanijos
Įvadas. Įrašų kompanija. Kas yra įrašų kompanija? Požiūris į įrašų kompanijas. Įrašų kompanijos struktūra. Įrašų kompanijų kvalifikavimas. Sutartis su įrašų kompanija. Populiariausios Lietuvos įrašų kompanijos. Įrašų kompanijų likimas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Muzikos referatai, Referatas, 15 psl.
2014 04 06
Roko muzika
Įvadas. Roko atsiradimas. Muzikinio stiliaus kūrimas. Roko kryptys. „Auksinis roko amžius“. Roko progresas. Roko atlikimas. Roko atlikėjai. Rokas Lietuvoje. Išvados. Naudotos literatūros sąrašas.
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2013 09 16
Juozas Naujalis skaidrės
Juozas naujalis. Biografija. Kauno arkikatedros vargonininkas ir choro vadovas. J. Naujalis kaune suorganizavo slaptą „dainos“ chorą, vėliau išaugusį į „dainos“ draugiją. Bendradarbiavo spaudoje, pasirašinėjo slapyvardžiu senis vargonininkas. Buvo pirmosios visos lietuvos dainų šventės rengėjas ir vyr. dirigentas. J. ...
Muzikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 23
Kaledinės dainos
Tautosaka-žodinė meninė liaudies kūryba. Jam priklauso pasakos, sakmės, padavimai, anekdotai, mįslės, patarlės, priežodžiai, gamtos garsų mėgdžiojimai, dainos, sutartinės, raudos. Rasa(joninės). Ilgės(vėlinės). Kalėda(kalėdos). Gavėnia(užgavėnės). Melagio diena. Motinos diena. Velykos. Velykų apeigos. Literatūros ...
Muzikos referatai, Referatas, 13 psl.
2011 08 01
Muzika rašinys apie grupę
Kaip ir kiekvienam žmogui, man, muzika gyvenime reiškia labai daug. Muzikos stengiuosi klausyta tada kai būna liūdna, kai būna linksma, kai būnu su draugais ir pan... Mėgstu visokio žanro muzika, nes manau kad kiekvienas žmogus kiekviename muzikos stiliuje gali atrasti save.Pirmiausia, mano klausomų muzikos atlikėjų sarase stovi ...
Muzikos referatai, Referatas, 6 psl.
2012 06 08
Muzikos vadybininkas referatas
Įvadas. Muzikos vadybininko reikšmė ir samprata. Vadybininko ir muzikanto bendradarbiavimas. Atlikimo kokybė. Techniniai pasirodymo elementai. Sceninio personalo atranka. Sėkmingą bendradarbiavimą lemiantys veiksniai. Bendradarbiaujant kylančios problemos. Muzikos vadybininko portretas. Garsiausi Lietuvos muzikos vadybininkai. Išvados. ...
Muzikos referatai, Referatas, 12 psl.
2016 11 21
Muzikos verslo raida
Muzikos verslo raida. Technikos išradimai lėmę muzikos verslo raidą. Muzikos verslo raida nuo 1900 metų. Techniniai laimėjimai Lietuvoje. Muzikos įrašų pardavimų apimtys. Pagrindinės muzikos įrašų kompanijos. Muzikos įrašų pardavimų kritimas. Skaitmeninė muzika. Lietuvos garso įrašų studijos ir muzikos verslo formavimasis. ...
Muzikos referatai, Referatas, 7 psl.
2016 02 13
Stasys Šimkus skaidrės
Stasys šimkus. Kompozitorius, chorų organizatorius ir dirigentas, muzikos publicistas. Biografija. Vedė varšuvos lietuvių draugijos chorą. Kuryba. Svarbesni kūriniai: surinktos ir harmonizuotos dainos „ūžia girelė“, „oželis”, „tykus buvo vakarėlis”, „mes padainuosim”. Šimkus sukūrė žinomą masinę dainą.
Muzikos referatai, Referatas, 10 psl.
2013 05 23
Džiuzepė Verdi opera Traviata
Džiuzepė verdi gyvenimas. Džiuzepė verdi stilius. Džiuzepės verdžio pripažinimas. La traviata. Operos traviata istorija. Operos traviata apžvalga. Veiksmas. Literaturos sąrašas. Džiuzepė verdis (giuseppe fortunino francesco verdi; gim. Le roncole kaimelyje, busseto komunoje,. M. Spalio. D. Mirė. M. Sausio. D. Milane. ) buvo žymus ...
Muzikos referatai, Referatas, 11 psl.
2011 12 10
Lietuvių liaudies instrumentai
Birbynė. Daudytė. Konstrukcija. Lumzdelis. Ožragis. Ragai. Skudučiai. Birbynė - pučiamasis lietuvių liaudies muzikos instrumentas. Tai vieno ar dviejų liežuvėlių aerofonas, su pūstuku, ar be jo. Gaminama iš medžio, žievės, rago, šiaudo, žąsies plunksnos. Pačios paprasčiausios birbynės buvo gaminamos piemenų. XIX a. paveikta ...
Muzikos referatai, Referatas, 8 psl.
2011 03 30
Muzikos festivaliai
Įvadas. Temos aktualumas Muzika – išraiškos forma laiko terpėje, naudojant garsų ir pauzių struktūrą. Folkloras. Folkloro kilmė. Folkloro suklestėjimas. Lietuvių folkroko grupės. Popmuzika. Pop muzika (arba pop) yra viena iš didžiausių populiariosios muzikos dalių, susidariusi XX amžiuje iš liaudies dainų ir šokių ...
Muzikos referatai, Referatas, 13 psl.
2016 03 02
Muzikos istorija
Liaudies dainų žandarų rūšys. Lietuvių liaudies šokiai. Lietuvių liaudies muzika šiandien. Dainos. Instrumentinės muzikos formos. Pjesių ciklas. Vokalinė instrumentinė muzika.
Muzikos referatai, Referatas, 14 psl.
2012 05 30
Niccolo Paganini
Jo grojimas žavėjo bei stebino klausytojus. Jo atliekama muzika buvo dieviška. Kas jis – apsėstas velnio ar apdovanotas Dievo didžiuliu talentu?Niccolo Paganini gimė 1782 m. spalio 27 d. Genujoje, Italijoje, Antonio ir Terezos Paganinių šeimoje. Nuo pat mažų dienų Niccolo tėvas jį pratino prie muzikos. Būdamas 5 metų, ...
Muzikos referatai, Referatas, 3 psl.
2015 04 04