Namų darbai

3530 dokumentų
Karjeros planas
Užduoties analizė. Dabartinės situacijos pristatymas. Dabartinio pasirinkimo analizė ir pagrindimas. Savęs įvertinimas ir galimybių numatymas. Savo teigiamų ir neigiamų pusių analizė, asmeninių bruožų ir poreikių analizė. Galimų nesėkmių įvertinimas. Savo galimybių numatymas. Tikslo formulavimas. Karjeros tikslo ...
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 9 psl.
2010 11 30
Investicinio portfelio sudarymas
Įvadas. Darbo tikslas: parodyti gebėjimą pritaikyti investicijų rizikos teorines žinias finansinių investicijų valdymo sprendimams priimti. Darbo uždaviniai. Teoriškai aprašyti individualaus investavimo proceso žingsnius;. Pagrįsti finansinių investicijų portfelio sudarymo ir sudėties keitimo sprendimus. Apskaičiuoti sudaryto ir ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 13 psl.
2011 03 07
10 klasės biologijos pratybų pilni atsakymai. Pratybų nuotraukos su visais užpildytais atsakymais. Pravers 10 klasės moksleiviams norintiems sėkmingai išspręsti pratybas ir išmokti biologiją.
Biologijos namų darbai, Namų darbas, 34 psl.
2010 11 23
Ką šiandien reiškia būti lietuviu ?
Ką šiandien reiškia būti lietuviu ? Rašinys.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 1 psl.
2013 03 18
Psichologijos refleksija
Reflektuodami viską galime pamatyti kitaip. Įžvelgti naujus aspektus, naujus pasielgimo būdus, nes kiekviename dalyke glūdi daug prasmių, o pastarąsias galima pamatyti tik gerai viską išanalizavus, stebint savo psichikos veiksmus. Refleksijos sąvoka yra ne viena, bet aš galiu išskirti vieną, kuri man atrodo tinkamiausia. ...
Psichologijos namų darbai, Namų darbas, 3 psl.
2012 05 22
Įmonės strateginis planas
Įvadas. Įmonės “mūrai” charakteristika. Įmonės išorinės aplinkos analize. Ūkio šakos ir konkurencijos analizė. Įmonės vidinių veiksnių analizė. Esama įmonės strategija. Įmonės vizija, misija ir tikslai. Funkcinės strategijos. Strateginių alternatyvų analizė. Strategijos įgyvendinimas. Išvados. Naudota literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2010 03 03
Visi elektrotechnikos namų darbai ktu. Viso 15 namų darbų.
Elektrotechnikos namų darbai, Namų darbas, 30 psl.
2013 01 19
Finansinių sprendimų pagrindų namų darbas 3 variantas
Skolos padengimas periodiniais mokėjimais , kai sąlygoje duotas y, o reikia rasti trukmę n. Padengimo fondo sudarymas, kai įnašai kinta pagal aritmetinę progresiją. Sudarykite du obligacijų portfelius (. Skirtingų obligacijų ) ir juos palyginkite, nustatydami jų bendrąjį pelningumą. Obligacijų portfelio dydis lygus. Lt.
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 12 psl.
2012 07 03
Tiekimo grandinės projektas
„ov time“ tiekimo grandinės projektas. Įvadas. Trumpas įmonės „ov time“ pristatymas. Produkto kūrimo ir proceso projektavimas. Tiekimo grandinės projektavimas. Tiekimo grandinės planavimo ir kontrolės projektavimas. Išvados ir rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 38 psl.
2013 04 17
Namų darbas.kintamosios srovės grandinės
Vienfazei lygiagrečiai kintamos srovės grandinei, kurios schema parodyta. Pav. : pagal. Lentelės duomenis nubraižyti patikslintą grandinės schemą; rasti atskirų grandinės elementų varžas; rasti grandinės šakų sroves ir srovę imamą iš šaltinio; rasti įtampą ; rasti grandinės naudojamą aktyviąją, reaktyviąją ir pilnutinę ...
Elektronikos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2012 04 25
Ekonometrija Gyventojai kitimo analizė
Įvadas. Probleminės srities aprašas. Stebinių analizė: sklaidos ir stačiakampės diagramos; duomenų normalumas; išskirtys; koreliacinė matrica. Modelio įvertinimas. Daugialypės tiesinės regresijos modelio įvertinimas. Situacijų modeliavimas: liekamųjų paklaidų analizė; priklausomo kintamojo prognozavimas; kintamųjų pakeitimas. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2012 05 04
Kalbos kultūros ir specialybės kalbos savarankiškas darbas
Dokumentų aplankas. Įvadas. Teorinė dalis. Stiliaus samprata ir funkciniai stiliai. Dokumentų teksto specifika. Praktinė dalis. Prašymas. Gyvenimo aprašymas. Įgaliojimas. Motyvacinis laiškas. Rekomendacija. Protokolas. Išvados. Literatūros sąrašas.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 21 psl.
2012 04 14
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje Sename dvare
Auklėjimo idėjos Šatrijos Raganos apysakoje ,,Sename dvare‘‘.
Lietuvių namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2013 09 11
Dokumentų valdymas
Dokumentų valdymo savarankiškas darbas. Prašymas dėl atostogų suteikimo. Pažyma apie vidutinį darbo užmokestį. Gyvenimo aprašymas. Bendrovės darbuotojų tarybos posėdžio protokolas. Personalo skyriaus darbuotojų sąrašas. Rekomendacija. Bendrovės sandėlio patikrinimo aktas. Tarnybinis pranešimas dėl nusižengimo. Įgaliojimas ...
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 22 psl.
2010 03 03
Dokumentų valdymas savarankiški darbai
Įsakymas. Nutarimas. Nuostatai. Raštas. Aktas. Pažyma. Protokolas. Protokolo priedas. Protokolo išrašas. Įgaliojimas. Prašymas. Motyvacinis laiškas.
Raštvedybos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2011 05 03
Kelių transporto produkcijos savikainą
Kelių transporto produkcijos savikaina. Savikainos esmė. Ūkinės veiklos sąnaudų struktūra. Vežimų savikainos analizė. Kelių transporto pervežimo paslaugų kainos kalkuliacijos skaičiavimas. Tiesioginės darbo išlaidos. Tiesioginės materialinės išlaidos. Netiesioginės (pridėtinės) išlaidos. Kelių transporto produkcijos ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 8 psl.
2011 03 08
Finansinių sprendimų pagrindai namų darbas 4 variantas
Finansinių sprendimų pagrindai. Skolos padengimas kintančiais pagal geometrinę progresiją periodiniais mokėjimais y. Padengimo fondo formavimas pastoviais mokėjimais. Du obligacijų portfeliai, jų bendras pelningumas.
Finansų namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2013 05 21
Paslaugų kokybės valdymo įpatumai
Įvadas. Paslaugų kokybės valdymo ypatumai. Paslaugos samprata. Paslaugų kokybės sampratas. Paslaugų kokybės valdymas. Organizacijos struktūra. Įmonės charakteristika. Valdymas. Valdymo schema. Įmonės darbuotojų paregybės ir kvalifikacija. Darbo pasidalijimo lygiai. Paslaugų kokybė. Išvados. Literatūra.
Vadybos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2011 04 08
Statistikos namu darbas KTU
Užduotis. Užrašykite imties dažnį ir santykinių dažnių pasiskirstymo eilutes. Apskaičiuokite skaitines imties charakteristikas. Nubrėžkite empirinės pasiskirstymo funkcijos ir santykinių dažnių histogramos grafikus. Atsižvelgdami į santykinių dažnių histogramos formą ir skaitines imties charakteristikas, iškelkite ...
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 10 psl.
2011 05 07
Sociologijos darbas
Visuomenės apžvalga. A) Kuo skiriasi visuomeninis gyvenimas nuo asmeninio? B) Kodėl žmogui svarbu gyventi visuomenėje? C) Kokius žinote socialinius institutus, kokia jų reikšmė? D) Kuris žmogaus amžiaus tarpsnis yra svarbiausias, kodėl? II dalis. VV specialistė, specialistas ir visuomenė. A) Kokias funkcijas visuomenės gyvenime ...
Sociologijos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2015 01 07
Teatro namų darbas. Spektaklio recenzija
Įvadas. Spektaklio analizė. Norėtųsi pagirti spektaklio kūrėjus, kad pasirinkus tokį siužetą, sceną pripildžius įvairausio plauko „gatviniais“ personažais, niekur nebuvo prasilenkta su skoniu, ironijos ir vulgarumo riba buvo aiškiai juntama, humoras, nors ir vien tik siužetinis, derėjo prie bendros spektaklio atmosferos ir ...
Menų namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2011 04 13
Namuose slaugomo paciento slaugos atvejo analizė
Paciento sveikatos būklės aprašymas. Paciento slaugos poreikių namuose vertinimas. Paciento sveikatos problemų teorinė analizė. Paciento sveikatos problemų slaugos proceso aprašas. Slaugos veiksmai paciento problemų sprendimui. Praktinės rekomendacijos. Literatūros sąrašas.
Sveikatos namų darbai, Namų darbas, 16 psl.
2013 11 30
Skysčių mechanika namų darbas
Sprendimai su paaiškinimais, rezultatų lentelės. Rašome bernulio lygtį. Remdamiesi schema bei darsi ir veizbacho formule, detalizuojame hidraulinius kelio nuostolius. Išvesime formulę debitui skaičiuoti. Nagrinėjamam uždaviniui parašytoje bernulio lygtyje sugrupuojame narius prie greičių narių. Nuostolių skaičiavimas.
Mechanikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2011 01 07
Logistinis klientų aptarnavimas
Klientų aptarnavimo lygio apibrėžimas. UAB ,,x“ veiklos apibūdinimas. Gaminamo produkto apibūdinimas. Ar nagrinėjamoje įmonėje yra sąryšis tarp logistikos ir marketingo? Kiek nagrinėjamai įmonei yra svarbus Klientų aptarnavimas? Kuo analizuojamoje kompanijoje siekiama Klientų aptarnavimo strategija? Klientų aptarnavimo lygis, ...
Logistikos namų darbai, Namų darbas, 6 psl.
2013 10 10
Muzikos kryžiažodis
Muzikos kryžiažodis. Klausimai ir atsakymai.
Muzikos namų darbai, Namų darbas, 2 psl.
2012 05 26
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys
Pedagoginės praktikos psichologijos užduotys. Mokinio asmenybės pažinimas ir jo elgsena klasėje. Savęs, kaip mokytojo pažinimas.
Pedagogikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2013 03 10
Mokslo taikomųjų tyrimų namų darbas
Įvadas. Tyrimo projektas. Tyrimo projekto sandara. Tyrimo tikslai ir uždaviniai. Darbo metodika. Tyrimo metodikos pobūdis. Tyrimo tipas. Tyrimo duomenys. Pagrindinai rezultatai. Pagrindiniai rezultatai. Išvados. Priedai.
Statistikos namų darbai, Namų darbas, 14 psl.
2013 04 02
Mikroekonomika namų darbas 6 variantas
Teorinės užduotys. Bendrasis naudingumas gali būti apskaičiuojamas. Kaip keičiasi išlaidos ilguoju laikotarpiu? Paprastosios monopolijos tikslai. Visos Pareto optimumo sąlygos yra tenkinamos tik. Įsigyti taršos leidimai, įmonei suteikia didesnes galimybes. Praktinės užduotys.
Matematikos namų darbai, Namų darbas, 5 psl.
2014 01 04
Veido odos priežiūra
Veido odos priežiūra, pagal odos tipus. Odos senėjimas. Odos tipai. Veido odos priežiūra. Odos valymas. Odos valymas pieneliai. Odos valymas tonizavimas. Odos valymas šveitimas. Odos drėkinimas, maitinimas ir apsauga. Normali oda. Sausa oda. Riebi oda. Bam riebiai odai. Mišri oda. Odos būklė. Dehidratuota oda. Drėkinančios bam. Jautri ...
Kosmetologijos namų darbai, Namų darbas, 4 psl.
2014 01 06
Mikroekonomikos namų darbų 7 variantas
Teorinės užduotys. Testiniai klausimai. Ekonomikos teorija teigia, jog riboti ištekliai gali būti naudojami alternatyviai, tai. Įvairių gamybos veiksnių derinių ir gaminamos produkcijos tarpusavio ryšys gali būti atvaizduojamas. Žemės, skirtos pasėliams, rentos didėjimą gali nulemti. Remiantis Kouzo teorema, šalutinis poveikis. ...
Ekonomikos namų darbai, Namų darbas, 7 psl.
2014 09 14