Koreliacija


Koreliacijos koeficiento pasikliautinasis intervalas. Koreliacine lentele. Koreliacijos tiese. Koreliacijos koeficiento pasikliautinąjį intervalą. Koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo skaičiavimas. Koreliacinės lentelė. Koreliacija word. Koreliacijos intervalas. Uždaviniai su koreliacijos koeficientais matematikoje. Imties koreliacinė lentelė.

Matematikos namų darbas. Septintas uždavinys. Imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficiento reikšmės hipotezių tikrinimas, kai duomenys sugrupuoti į koreliacinę lentelę.


Temos: imties koreliacijos koeficiento r apskaičiavimas, regresijos tiesės lygties radimas, koreliacijos koeficiento r pasikliautinojo intervalo radimas, koreliacijos koeficturima dviejų atsitiktinių dydžių x ir y koreliacinė lentelė. Apskaičiuokite koreliacijos koeficientą r ir raskite regresijos tiesės lygtį.

Parinkę pasikliovimo lygmenį g = 0,95, raskite koreliacijos koeficiento r pasikliautinąjį intervalą 0,01 tikslumu.

Parinkę reikšmingumo lygmenį a = 0,05, patikrinkite dvi parametrines hipotezes – h0 : r = ir h0:r = 0,8 (kai r 0) arba h0:r parinkę pasikliovimo lygmenį g = 0,95, raskime koreliacijos parinkę reikšmingumo lygmenį a = 0,05, patikriname parametrinę hipotezę h0 : r = 0, taikydami rei žinodami reikšmingumo lygmenį a = 0,05 ir parinkę a matome, kad apskaičiuota reikšmė patenka į ks. Todėl nulinę hipotezę atmetame ir priimame alternatyviąją.

Parinkę a=0,05 ir alternatyvą ha : r¹r0, patikriname parammatome, kad apskaičiuota reikšmė v0,8sk nepatenka į ks. Todėl šią hipotezę priimame.

Koreliacija. (2010 m. Kovo 03 d.). http://www.mokslobaze.lt/namu-darbas-nr7-koreliacija.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 15 d. 10:15