Namų ūkių paskolų rinka Lietuvoje


Finansų diplominis darbas. Įvadas. AB SEB bankas ir jo aplinka. Banko istorija, vizija, misija bei vertybės. AB SEB banko tikslai, siekiai ir veiklos kryptys. AB SEB banko gaminių (paslaugų) asortimentas, jų kitimo tendencijos. Paskolų namų ūkiams klasifikavimas ir rūšys. Lietuvos makroekonominiai veiksniai ir jų įtaka namų ūkių kreditavimui. Paskolų rinkos situacija Lietuvoje. Išvados. Literatūra.


Namų ūkių kreditavimo sąlygos ir paskolų apimtis priklauso nuo daugelio makroekonominių veiksnių, pvz. BVP, infliacijos, nedarbo lygio, darbo užmokesčio dydžio ir panašiai. Vienas iš labiausiai diskutuotinų klausimų Lietuvoje yra, kiek ir kaip sparčiai plėtosis Lietuvos fizinių asmenų kreditavimo rinka. Atsakymas į šį klausimą gali turėti esminės įtakos Lietuvos finansų sektoriaus plėtrai.

Tikslas – Supažindinti su namų ūkio paskolų rinka Lietuvoje.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti AB SEB banką ir jo aplinką;

2.Pateikti paskolų namų ūkiams klasifikavimą ir rūšis;

3.Supažindinti su Lietuvos makroekonominiais veiksniais ir jų įtaka namų ūkio kreditavimui;

4.Aptarti paskolų rinkos situaciją Lietuvoje.

Namų ūkių paskolų rinka Lietuvoje. (2014 m. Balandžio 29 d.). http://www.mokslobaze.lt/namu-ukiu-paskolu-rinka-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 18 d. 21:54