Naujų prekių kūrimas ir prezentavimas


Marketingo kursinis darbas. Įvadas. Naujo produkto kūrimas ir kūrimo etapai. Naujų prekių kūrimo prielaidos ir samprata. Naujų prekių kūrimo etapų teoriniai aspektai. Idėjų generavimas. Produktų idėjų šaltiniai. Idėjų generavimo technikos. Idėjos (produkto) įvertinimas arba atrinkimas. Koncepcijos vystymas ir tikrinimas. Ekonominė analizė. Bandomojo produkto pagaminimas. Bandomasis marketingas. Komercializacija. Naujų produktų sėkmė ir nesėkmė. Kodėl nauji produktai patiria nesėkmę. Kas lemia naujų produktų sėkmę. Išvados. Informacijos šaltiniai.


Darbo problema: įmonės turi būti inovatiškos ir nuolat kurti naujas, gerresnias prekias.

Darbo tikslas: Išanalizuoti naujų prekių kūrimo aspektus ir prezentavimo teorinius aspektus.

Darbo uždaviniai:

1. Aptarti naujų prekių kūrimo sampratą;

2. Apibtinti naujo produkto kūrimo etapus;

3. Išsiaiškinti naujų produktų sėkmės ir nesėkmės rinkoje atvejus.

Darbo objektas: naujų produktų kūrimas ir prezentavimas.

Darbo metodai: duomenų sisteminimas, palyginamoji analizė, antrinių duomenų analizė.

Darbo rezultatai: pirmame baigiamojo darbo skyriuje pateikta naujų prekių kūrimo samprata ir prielaidos, antrame – naujo produkto kūrimo etapai, trečiame – naujo produkto sėkmės ir nesėkmės.

Naujų prekių kūrimas ir prezentavimas. (2014 m. Lapkričio 27 d.). http://www.mokslobaze.lt/nauju-prekiu-kurimas-ir-prezentavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 13 d. 01:55