Neoromantizmo epocha


Lietuvių skaidrės. Neoromantizmas. Neoromantizmas ? XIX a. pabaigos ? XX a. pradžios meno tendencijos, artimos romantizmui. Neoromantika literatūroje. Dramatizmas. Santykis su laiku. Santykis su aplinka. Kiti estetikos principai. Stiliaus bruožai. Žanrai. Ryškiausi neoromantizmo rašytojai. Radjardas Kiplingas. Džozefas Konradas. Stefanas Georgė. Knutas Hamsunas. Neoromantizmas Lietuvoje. Vincas Krėvė. Liudas Gira. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė. Vincas Mykolaitis-Putinas. Balys Sruoga. Neoromantika muzikoje. Būdingiausi žanrai. Neoromantikos elementų esama. Neoromanika architektūroje. Rokiškio bažnyčia. Palangos bažnyčia. Šv Onos bažnyčios varpynė (Vilniuje). “Literatūra visais pavidalais – tai niekas kitas kaip gero pokalbio šešėlis. ”.

Neoromantizmo epocha. (2014 m. Gegužės 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/neoromantizmo-epocha.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 18 d. 01:41