Netolygi socialinė ekonominė raida


Pilietiškumo skaidrės. Netolygi socialinė ekonominė raida. Nusikalstamumas Politinis ekstremizmas Socialiniai neramuma Valstybės institucijos Demokratinė sistema. Nusikalstamumas. Nusikalstamumas - visuomeninis reiškinys, kurį sudaro nusikaltimai. Ekstremizmas. Ekstremizmas -itin griežtos, radikalios pažiūros kuriuo nors klausimu (politikos. Socialiniai neramumai. Viena iš socialinių neramumų kryptis yra emigracija. Valstybinės institucijos. Valstybinės institucijos Lietuvos Respublikos. Politinės sistemos skirstomos į demokratines ir nedemokratines.


Nusikalstamumas - visuomeninis reiškinys, kurį sudaro nusikaltimai, padaryti tam tikroje teritorijoje per tam tikrą laikotarpį. Nusikalstamumas skirstomas į registruotą ir latentinį. Registruotasis nusikalstamumas – tai nusikaltimas, kurį fiksuoja kriminalinė statistika. Latentinis nusikalstamumas- nepatekusių į kriminalinę statistiką veikų visuma.

Priežastys: Bloga turtinė padėtis Mąstymo sutrikimai Nedarbas.

Priežastys: politinės arba ekonominės, didesnis uždarbis svetur.

Politinės sistemos skirstomos į demokratines ir nedemokratines. Demokratinė politinė sistema yra, kai valstybė leidžia piliečiams išsakyti savo nuomonę ir neišvengiamai į ją atsižvelgia. Demokratinės politinės sistemos atveju sprendimas priimamas atsiklausiant visuomenės, tačiau valstybė pasilieka sau teisę priimti galutinį sprendimą.

Netolygi socialinė ekonominė raida. (2014 m. Gruodžio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/netolygi-socialine-ekonomine-raida.html Peržiūrėta 2017 m. Sausio 24 d. 01:02