Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas (3)


Elektrotechnikos laboratorinis darbas.

Labaratorinis darbas Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas Atliko stud. Darbo tikslas. Darbo eiga. Eil. Nr. Bandymo rezultatai. U1 , U2 , , R2 , Ω ∆ , ∆ , P1 , ∆ , P. Pagr. formulės. Linijos varža , kai galia yra maksimali. Linijos ilgis. Priklausomybių U2 , ∆ , P1 , ∆ , P2 , η grafikai.


3. Bendroje koordinačių sistemoje nubraižyti gautų priklauso-mybių U2, ΔU, P1, ΔP, P2, η = f(I) grafikus.

Ištyrę nuolatinės srovės liniją, apskaičiavome linijos ilgį bei varžą, taip pat nubrėžėme gautų priklausomybių grafikus. Iš gautų rezultatų galima pamatyti, kad galia yra pati didžiausia kuomet Rl ir R2 dydžiai beveik sutampa.

Nuolatinės srovės elektros perdavimo linijos tyrimas (3). (2016 m. Gegužės 02 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuolatines-sroves-elektros-perdavimo-linijos-tyrimas-3.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 19 d. 02:01