Nuolatinės srovės variklio stebiklio konstravimas


Nuolatinės srovės variklio matlab. Nuolatinės srovės variklių modeliavimas.

Elektrotechnikos kursinis darbas. Darbo tikslas ir užduotys. Literatūros analizė. Modelio sudarymas ir pereinamasis procesas. Valdomumas. Batervorto filtras. Grįžtamojo ryšio modelis. Grįžtamojo ryšio koeficietų vektoriai. Loidbergerio stebiklis. Rezultatai ir išvados. Asinchroninės mašinos.


Tikslas: susipažinti su nuolatinės srovės (NS) variklio diferencialinėmis lygtimis, jų išvedimu. Ištirti jo veikimą, naudojant programinį paketą Matlab.

Užduotys:

1.Užrašyti NS variklio diferencialinių lygčių sistemą ir gauti būsenos kintamųjų matricas.

2.Sukurti sistemos modelį, naudojant programos Matlab paprogramę Simulink. Gauti pereinamąjį procesą.

3.Apskaičiuoti valdomumą.

4.Uždėti filtrą ir gauti pereinamąjį procesą.

5.Sukurti grįžtamojo ryšio (GR) modelį.

6.Rasti GR koeficientų vektorius.

Nuolatinės srovės variklio stebiklio konstravimas. (2012 m. Birželio 28 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuolatines-sroves-variklio-stebiklio-konstravimas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 17 d. 10:19