Nuoseklios KSG su įvairia apkrova parametrų skaičiavimas


Elektrotechnikos laboratorinis darbas. Praktinio darbo tikslai. Kirchhofo dėsnį vektorine forma. Darbo veika. Ataskaitoje pateikti.


Nuoseklioje grandinėje srovė visose vietose ta pati. Ritėje susidarys įtampos kritimai vijų aktyviojoje varžoje UR=IRL ir induktyvume UL=IxL; varže UR=IR ir kondensatoriuje UC=IxC.

Visos grandinės įtampai nustatyti taikome II Kirchhofo dėsnį vektorine forma, nes reaktyviojoje apkrovoje kintamosios srovės grandinėje srovė ir įtampa nesutampa faze.

Įtampos aktyviosiose varžose RL ir R sutampa faze su grandinėje tekančia srove; įtampa ritės induktyvume UL pralenkia srovę 90˚ kampu, įtampa kondensatoriaus talpoje UC atsilieka nuo srovės 90˚ kampu. UC ir UL yra vienoje tiesėje, bet priešingų krypčių, todėl Ux=UL-UC. Sudėję vektorius, matome, kad bendroji įtampa U aplenkia grandinės srovę kampu φ (kai xL

Ux/I=x=xL-xC; Ua/I=Ra=RL+R; U/I=z.

Nuoseklios KSG su įvairia apkrova parametrų skaičiavimas. (2015 m. Balandžio 07 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuoseklios-ksg-su-ivairia-apkrova-parametru-skaiciavimas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 22 d. 11:26