Nuotykių turizmas


Turizmo kursinis darbas. Įvadas. Nuotykinio turizmo samprata,vieta turizmo sistemoje. Turizmas. Turizmo apibrėžimai. Nuotykiu turizmo vieta turizmo sistemoje. Esamos nuotykiu turizmo verslo aplinkos analizė. Nuotykiu turizmo šakos verslo išorinė aplinka. Politinių-teisinių veiksnių analizė. Ekonominių veiksnių analizė. Socialinių- kultūrinių veiksnių analizė. Gamtinių veiksnių analizė. Technologinių veiksnių analizė. Nuotykiu turizmo verslo vidinė aplinka. Darbuotojai, valdymo struktūra. Tiekėjai. Konkurentai. Tarpininkai. Klientai- vartotojai. Nuotykiu turizmo verslo rinkodaros elementai. Nuotykiu turizmo verslo produktai/paslaugos. Nuotykiu turizmo paslaugų kainos. Nuotykiu turizmo paslaugu paskirstymas. Nuotykiu turizmo paslaugų rėmimas. Reklamos tipai ir tikslai. Nuotykiu turizmo verslo aplinkos įvertinimas (SSGG analizė). Išvados ir rekomendacijos dėl nuotykiu turizmo vystymo. Šalyje. Rekomendacijos. Išvados. Literatūra.


Darbo objektas: nuotykinis turizmas. Jis apibrėžiamas kaip nuotykinė turistinė veikla, apimanti fizinį aktyvumą, sąlytį su gamta ir/ar kultūrinį pokytį.

Darbo tikslas: nustatyti, kiek išvystytas nuotykinio turizmo verslas Lietuvoje ir kokios yra šios srities vystymo galimybės ir perspektyvos.

Darbo uždaviniai:

•Išnagrinėti nuotykiu turizmo verslo sampratą, vietą turizmo sistemoje.

•Išanalizuoti nuotykiu turizmo verslo išorinę aplinką.

•Išanalizuoti nuotykiu turizmo verslo vidinę aplinką.

•Išnagrinėti nuotykiu turizmo verslo rinkodaros elementus.

Nuotykių turizmas. (2014 m. Vasario 11 d.). http://www.mokslobaze.lt/nuotykiu-turizmas.html Peržiūrėta 2017 m. Gruodžio 18 d. 10:41