Ogiustas Kontas


O. kontas referatas. Kontas srovė. Kontas pozityviosios filosofijos kursas. Filosofijos referatai neopozityvizmas. Kontas pozityvizmo pradininkas. A.kontas “pozityviosios politikos sistema”.

Filosofijos konspektas. Prancūzų filosofas ir sociologas, pozityvizmo pradininkas O. Kontas (Comte) gimė 1798 m. sausio 19 d. pietinėje Prancūzijoje, Monpeljė (Montpellier) vietovėje, valdininko šeimoje. Baigęs vietinį licėjų, Paryžiaus Politechnikos mokykloje studijavo matematiką, fiziką, astronomiją. 1818—1824 m. buvo didžiojo socialistoutopisto K. SenSimono (Saint-Simon, 1760—1825), iš kurio perėmė kai kurias idėjas, asmeniniu sekretoriumi. 1826 m. O. Kontas pirmą kartą privačiai išdėstė savo pozityviosios filosofijos pagrindus. Po to (persirgęs psichine liga) Politechnikos mokykloje dirbo egzaminatoriumi, vystė ir propagavo savo filosofiją.


1842 m. Jis užbaigė savo svarbiausią šešių tomų veikalą ,,pozityviosios filosofijos kursas ( cours de philosophie positive ). 1848—1849 m. Prancūzų buržuazinės-demokratinės revoliucijos metu o. Kontas kvietė proletariatą atsisakyti revoliucinių siekimų ir priimti pozityviąją filosofiją. 1851—1854 m. Jis parašė pozityviosios politikos sistemą ( systeme de politique positive , v. 1—4), 1856 m. — pozityviosios logikos sistemą ( systeme de logique positive ). Mirė 1857 m.

O. Kontas pirmasis suformulavo ir sistemingai išvystė pagrindinius pozityvistinės filosofijos metodus ir idėjas, reikalaujančias gamtos mokslų pagrindu reformuoti mokslą bei visą pažintinę žmonių veiklą ir sukurti patikimą būdą tikroms, teigiamoms, pozityvioms žinioms įgyti. Pozityviųjų žinių sistemą o. Kontas laikė svarbiausia visuomenės reformavimo, jos harmonijos ir vienybės padidinimo, civilizacijos pažangos paspartinimo, kūrybinių žmonių sugebėjimų vystymosi prielaida.

Pozityvizmui artimi buvo ir xviii a. Prancūzų filosofai. Dalamberas (d'alembert, 1717—1783), a. Tiurgo (turgot, 1727—1781), a. Kondorsjė (condorcet, 1743—1794), o dar anksčiau — f. Bekonas (bacon, 1561—1626), r. Dekartas, g. Galilėjus (galilei, 1564—1642) ir kiti, kurių idėjos daugiau ar mažiau veikė o. Kontą. Jo visuomenės teorijai didelės įtakos turėjo sen-simonas.

Xix a. Antroje pusėje pozityvizmą įvairiais aspektais vystė ir taikė visuomenės mokslams o. Konto amžininkai prancūzijoje [e. Renanas (renan, 1823—1892), i. Tenas (taine, 1828—1893), e. Litre (littre, 1801—1881) bei kiti], anglijoje [h. Spenseris (spencer, 1820— 1903), d. Milis (mill, 1773—1836)] ir kitose šalyse. Xix a. Pabaigoje— xx a. Pradžioje susiformavo naujas pozityvizmo etapas — empiriokriticizmas (machizmas), xx a. Pradžioje prasidėjo šiuolaikinio pozityvizmo, arba neopozityvizmo, pasireiškiančio įvairiomis atmainomis, etapas.

Savo filosofiją o. Kontas pavadino pozityviąja, pabrėždamas, kad atsisakoma abstrakčių, tradicinių filosofijos problemų ir siekiama formuluoti pozityvaus mokslinio žinojimo bei mokslų klasifikacijos principus, sujungti į bendrą sistemą visas žmonių sąvokas .

Ogiustas Kontas. (2011 m. Liepos 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/ogiustas-kontas.html Peržiūrėta 2017 m. Lapkričio 25 d. 13:38